Show simple item record

Design and verification of an inquiry-based task on the topic of acids and hydroxides for elementary school students
dc.contributor.advisorChroustová, Kateřina
dc.creatorTomešová, Jana
dc.date.accessioned2023-03-22T09:53:27Z
dc.date.available2023-03-22T09:53:27Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/178845
dc.description.abstractPráce se zabývá tématem badatelské výuky v souvislosti se vzděláváním v oblasti chemie na základních školách. Cílem této práce je navržení badatelsky orientované úlohy na téma kyseliny a zásady, která bude sledovat cíle badatelské výuky a současně bude směřovat k povinným výstupům tématu daným Rámcovým vzdělávacím programem. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku výuky chemie na základních školách a vymezení specifik badatelsky orientované výuky. V rámci praktické části je popsán plánovaný průběh navržené badatelské úlohy a následně jsou zhodnoceny výsledky získané v průběhu její realizace ve spolupráci s žáky osmé třídy základní školy. Pro zhodnocení úlohy byly použity výstupy vytvořené žáky v průběhu aktivit, úvodní a závěrečný test znalostí a IMI (Intrinsic Motivation Inventory) dotazníky, zaměřené na vnímání úlohy z pohledu žáků. Na základě získaných dat byla úloha zhodnocena z několika hledisek. Realizace úlohy úspěšně vedla žáky k osvojení pojmů souvisejících s tématem a zvládnutí praktického měření hodnoty pH různými metodami. Pozitivní byl také vliv na dovednosti žáků týkající se plánování a provedení chemického pokusu. K nedostatkům úlohy, zaznamenaným v průběhu realizace, patřil především omezený prostor pro diskusi žáků a prezentaci výsledků jejich bádání. Minimální byl...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis looks into inquiry-based learning in chemistry classes at elementary schools. The objective was to design an inquiry-oriented task on the topic of acids and bases which would comply with the goals of inquiry-based science education while at the same time achieving the compulsory outputs of this topic, as defined by The National Curriculum. The theoretical part of the thesis focuses on the characteristics of teaching chemistry in primary schools and the definition of inquiry-based learning specifics. The practical part firstly describes the exact course of the proposed task. Subsequently, the results obtained in cooperation with eighth-grade students are verified and assessed. To evaluate the task, several materials were used: the outputs created by the pupils during the activities, the initial and final knowledge tests, and IMI (Intrinsic Motivation Inventory) questionnaires which focus on the students' perception of the task. Based on the obtained data, the task was evaluated from several points of view. The implementation of the task successfully led students to learn about concepts related to the topic, as well as various methods of pH measurement. The effect on their skills for planning and carrying out a chemical experiment was also positive. The shortcomings of the task, as...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectchemistry teachingen_US
dc.subjectinquiry-based educationen_US
dc.subjectacids and hydroxidesen_US
dc.subjectelementary schoolen_US
dc.subjectdesign and verification of a tasken_US
dc.subjectchemistry teaching goalsen_US
dc.subjectvýuka chemiecs_CZ
dc.subjectbadatelsky orientovaná výukacs_CZ
dc.subjectkyseliny a zásadycs_CZ
dc.subjectzákladní školacs_CZ
dc.subjectnávrh a ověření úlohycs_CZ
dc.subjectcíle výuky chemiecs_CZ
dc.titleNávrh a ověření badatelsky orientované úlohy na téma kyseliny a zásady pro žáky ZŠcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2023
dcterms.dateAccepted2023-01-16
dc.description.departmentKatedra chemie a didaktiky chemiecs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId242132
dc.title.translatedDesign and verification of an inquiry-based task on the topic of acids and hydroxides for elementary school studentsen_US
dc.contributor.refereeRusek, Martin
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineChemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.disciplineChemistry Oriented at Education - Mathematics Oriented at Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra chemie a didaktiky chemiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csChemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enChemistry Oriented at Education - Mathematics Oriented at Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csPráce se zabývá tématem badatelské výuky v souvislosti se vzděláváním v oblasti chemie na základních školách. Cílem této práce je navržení badatelsky orientované úlohy na téma kyseliny a zásady, která bude sledovat cíle badatelské výuky a současně bude směřovat k povinným výstupům tématu daným Rámcovým vzdělávacím programem. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku výuky chemie na základních školách a vymezení specifik badatelsky orientované výuky. V rámci praktické části je popsán plánovaný průběh navržené badatelské úlohy a následně jsou zhodnoceny výsledky získané v průběhu její realizace ve spolupráci s žáky osmé třídy základní školy. Pro zhodnocení úlohy byly použity výstupy vytvořené žáky v průběhu aktivit, úvodní a závěrečný test znalostí a IMI (Intrinsic Motivation Inventory) dotazníky, zaměřené na vnímání úlohy z pohledu žáků. Na základě získaných dat byla úloha zhodnocena z několika hledisek. Realizace úlohy úspěšně vedla žáky k osvojení pojmů souvisejících s tématem a zvládnutí praktického měření hodnoty pH různými metodami. Pozitivní byl také vliv na dovednosti žáků týkající se plánování a provedení chemického pokusu. K nedostatkům úlohy, zaznamenaným v průběhu realizace, patřil především omezený prostor pro diskusi žáků a prezentaci výsledků jejich bádání. Minimální byl...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis looks into inquiry-based learning in chemistry classes at elementary schools. The objective was to design an inquiry-oriented task on the topic of acids and bases which would comply with the goals of inquiry-based science education while at the same time achieving the compulsory outputs of this topic, as defined by The National Curriculum. The theoretical part of the thesis focuses on the characteristics of teaching chemistry in primary schools and the definition of inquiry-based learning specifics. The practical part firstly describes the exact course of the proposed task. Subsequently, the results obtained in cooperation with eighth-grade students are verified and assessed. To evaluate the task, several materials were used: the outputs created by the pupils during the activities, the initial and final knowledge tests, and IMI (Intrinsic Motivation Inventory) questionnaires which focus on the students' perception of the task. Based on the obtained data, the task was evaluated from several points of view. The implementation of the task successfully led students to learn about concepts related to the topic, as well as various methods of pH measurement. The effect on their skills for planning and carrying out a chemical experiment was also positive. The shortcomings of the task, as...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemiecs_CZ
thesis.grade.code4
dc.contributor.consultantVojíř, Karel
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusN


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV