Show simple item record

Design contest in the context of public procurement
dc.contributor.advisorHoráček, Tomáš
dc.creatorGerychová, Kateřina
dc.date.accessioned2023-01-18T12:21:30Z
dc.date.available2023-01-18T12:21:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/178459
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the topic of design contest as an instrument of the Act No. 134/2016 Coll., on public procurement, as amended, and explores the topic in its entirety, especially taking into account the practical obstacles to the implementation of design contests. The aim of this thesis is to comprehensively analyze the legal framework of the design contest both in theory and practice and, by doing so, to approach a relatively marginal yet interesting topic within the area of public procurement and draw attention to its problematic or unclear aspects. The thesis also takes into consideration the decision-making practice of the Office for the Protection of Competition as a body supervising the award of public contracts and compliance with specific public procurement procedures under the Act No. 134/2016 Coll., on public procurement, as amended. Increased attention is paid to the architectural design contests due to the numerical superiority over other types of contests. This is also the reason why this thesis takes into consideration the influence of the Czech Chamber of Architects as a professional self-governing organization. The thesis is divided into five main parts. The first and second parts are more of a theoretical nature, while the other parts are focused on practice and they...en_US
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou soutěže o návrh jako institutu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zkoumá jej v celé šíři především se zohledněním praktických překážek realizace soutěží o návrh. Cílem této práce je komplexně zanalyzovat právní rámec soutěže o návrh v teorii i praxi, přiblížit tak poměrně okrajové, leč zajímavé téma problematiky zadávání veřejných zakázek a upozornit na jeho problematické nebo nevyjasněné aspekty. Práce zohledňuje také rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy. Vzhledem k početní převaze architektonických soutěží o návrh oproti jiným typům soutěží je zvýšená pozornost věnována právě těmto druhům soutěží. Z toho důvodu je rovněž zohledněn vliv České komory architektů jako profesní samosprávné organizace. Diplomová práce je rozdělena na pět hlavních částí, přičemž první a druhá část jsou spíše teoretického rázu, zatímco ostatní části jsou zaměřeny prakticky a vyzdvihují sporné otázky, které vyplývají z praktické realizace soutěží o návrh. Nejprve je stručně a obecně představena právní úprava zadávání veřejných zakázek v České republice za účelem zasazení soutěže o návrh do kontextu relevantní právní úpravy. Dále je popsána...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdesign contesten_US
dc.subjectpublic procurementen_US
dc.subjectdesign contest followed by negotiated procedure without prior publicationen_US
dc.subjectarchitectural design contesten_US
dc.subjectsoutěž o návrhcs_CZ
dc.subjectveřejné zakázkycs_CZ
dc.subjectjednací řízení bez uveřejnění navazující na soutěž o návrhcs_CZ
dc.subjectarchitektonická soutěž o návrhcs_CZ
dc.titleSoutěž o návrh v kontextu zadávání veřejných zakázekcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-01-11
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId222424
dc.title.translatedDesign contest in the context of public procurementen_US
dc.contributor.refereeLiška, Petr
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problematikou soutěže o návrh jako institutu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zkoumá jej v celé šíři především se zohledněním praktických překážek realizace soutěží o návrh. Cílem této práce je komplexně zanalyzovat právní rámec soutěže o návrh v teorii i praxi, přiblížit tak poměrně okrajové, leč zajímavé téma problematiky zadávání veřejných zakázek a upozornit na jeho problematické nebo nevyjasněné aspekty. Práce zohledňuje také rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy. Vzhledem k početní převaze architektonických soutěží o návrh oproti jiným typům soutěží je zvýšená pozornost věnována právě těmto druhům soutěží. Z toho důvodu je rovněž zohledněn vliv České komory architektů jako profesní samosprávné organizace. Diplomová práce je rozdělena na pět hlavních částí, přičemž první a druhá část jsou spíše teoretického rázu, zatímco ostatní části jsou zaměřeny prakticky a vyzdvihují sporné otázky, které vyplývají z praktické realizace soutěží o návrh. Nejprve je stručně a obecně představena právní úprava zadávání veřejných zakázek v České republice za účelem zasazení soutěže o návrh do kontextu relevantní právní úpravy. Dále je popsána...cs_CZ
uk.abstract.enThis master's thesis deals with the topic of design contest as an instrument of the Act No. 134/2016 Coll., on public procurement, as amended, and explores the topic in its entirety, especially taking into account the practical obstacles to the implementation of design contests. The aim of this thesis is to comprehensively analyze the legal framework of the design contest both in theory and practice and, by doing so, to approach a relatively marginal yet interesting topic within the area of public procurement and draw attention to its problematic or unclear aspects. The thesis also takes into consideration the decision-making practice of the Office for the Protection of Competition as a body supervising the award of public contracts and compliance with specific public procurement procedures under the Act No. 134/2016 Coll., on public procurement, as amended. Increased attention is paid to the architectural design contests due to the numerical superiority over other types of contests. This is also the reason why this thesis takes into consideration the influence of the Czech Chamber of Architects as a professional self-governing organization. The thesis is divided into five main parts. The first and second parts are more of a theoretical nature, while the other parts are focused on practice and they...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV