Show simple item record

Measurement of transverse relaxation using spin echo methods
dc.contributor.advisorTošner, Zdeněk
dc.creatorŠkoch, Antonín
dc.date.accessioned2017-04-12T11:59:27Z
dc.date.available2017-04-12T11:59:27Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/17756
dc.description.abstractNazev pracc: Mefeni pfiCne relaxace mctodami spinove"ho echa Autor: MUDr. Antonin Skoch, Ph.D. Katedra: Katedra fyziky nizkych tcplot MFF UK Vedoucf bakalafske prace: RNDr. Zdcnek ToSner, Ph.D. Servisni centrum chemicke sekce PfF UK e-mail vedouciho: tosner@karlov.mlT.cuni.cz Abstrakt: Studium relaxacnich inechanismu jader poinoci NMR pfinasi vyznamnou informaci o struktufe a pohyblivosti molekul. T2 relaxacni doba je ncjcasteji mefena pomoci pulsni sekvencc CPMG. AvSak u systemu s homonuklearni J-vazbou jsou v rclaxacni kfivce pfitomne modulace, ktere" komplikuji stanovcni T2. Tyto J-modulace Ize odstranit, pokud perioda opakovani reibkusacnfho pulsu T v CPMG splnuje podminku r« - , (1) Av kde Avje rozdil rc/onancnich Frekvenci jader. Podminku (1) v^ak nelze vzdy splnit. Cilem prace bylo prozkoumat charakter J-modulaci a relaxacniho chovani systemu dvou spinu spojcnych J-vazbou pri ruznych parametrech CPMG experimentu. Byly pouzity jednak simulace zalozene na numerickem feSeni Liouville-von Neumannovy rovnice a simulace relaxaci die Redfieldovy teorie, jednak cxpcrimcntalni mefeni relaxaci CH2 skupiny citratu. Bylo prokazano, ze k vymizeni J-modulaci dojdc i pfi vygsim T, nez je dano podminkou (I), pokud sklapeci uhel refokusacniho pulsu CPMG 0/180ř. Byly zjiSteny periodlcke podminky T, kdy J-modulace...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Measurement of transverse relaxation using spin echo methods Author: MUDr. Antonin Skoch, Ph.D. Department: Department of Low Temperature Physics Supervisor: RNDr. Zdenek ToSner, Ph.D. NMR laboratory, of Faculty of science, Charles University in Prague Supervisor's e-mail address: tosner(o)karlov.mff.cuni.cz Abstract: The study of TI relaxation in systems with homonuclear J-coupling is complicated by modulation in the relaxation curve. This J-modulation can be removed when CPMG sequence is used and the period of repetition of refocusing pulse Tfulfils a condition r « * ( 1 ) Ai' where Av is the frequency difference of coupled nuclei. However, the condition (I) cannot be in practice always fulfilled. The aim of this work was to investigate J-modulation and relaxation behaviour of homonuclear J-coupled system in various parameters of CPMG sequence. Simulations based on numerical solution of Liouville-von Neumann equation and Redfield theory were performed. Relaxation curves of Chh group of citrate were measured on high-resolution NMR spectrometer. It was found that the suppression of J-modulation can be achieved also for T longer than required by the condition (1) providing that the refocusing angle in CPMG for both J-coupling partners 9^180ř. The simulations yielded conditions for T when J-modulation...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.titleMěření příčné relaxace metodami spinového echacs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2008
dcterms.dateAccepted2008-09-16
dc.description.departmentKatedra fyziky nízkých teplotcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Low Temperature Physicsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId48910
dc.title.translatedMeasurement of transverse relaxation using spin echo methodsen_US
dc.contributor.refereeHanyková, Lenka
dc.identifier.aleph000998985
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineObecná fyzikacs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Physicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Physicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNazev pracc: Mefeni pfiCne relaxace mctodami spinove"ho echa Autor: MUDr. Antonin Skoch, Ph.D. Katedra: Katedra fyziky nizkych tcplot MFF UK Vedoucf bakalafske prace: RNDr. Zdcnek ToSner, Ph.D. Servisni centrum chemicke sekce PfF UK e-mail vedouciho: tosner@karlov.mlT.cuni.cz Abstrakt: Studium relaxacnich inechanismu jader poinoci NMR pfinasi vyznamnou informaci o struktufe a pohyblivosti molekul. T2 relaxacni doba je ncjcasteji mefena pomoci pulsni sekvencc CPMG. AvSak u systemu s homonuklearni J-vazbou jsou v rclaxacni kfivce pfitomne modulace, ktere" komplikuji stanovcni T2. Tyto J-modulace Ize odstranit, pokud perioda opakovani reibkusacnfho pulsu T v CPMG splnuje podminku r« - , (1) Av kde Avje rozdil rc/onancnich Frekvenci jader. Podminku (1) v^ak nelze vzdy splnit. Cilem prace bylo prozkoumat charakter J-modulaci a relaxacniho chovani systemu dvou spinu spojcnych J-vazbou pri ruznych parametrech CPMG experimentu. Byly pouzity jednak simulace zalozene na numerickem feSeni Liouville-von Neumannovy rovnice a simulace relaxaci die Redfieldovy teorie, jednak cxpcrimcntalni mefeni relaxaci CH2 skupiny citratu. Bylo prokazano, ze k vymizeni J-modulaci dojdc i pfi vygsim T, nez je dano podminkou (I), pokud sklapeci uhel refokusacniho pulsu CPMG 0/180ř. Byly zjiSteny periodlcke podminky T, kdy J-modulace...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Measurement of transverse relaxation using spin echo methods Author: MUDr. Antonin Skoch, Ph.D. Department: Department of Low Temperature Physics Supervisor: RNDr. Zdenek ToSner, Ph.D. NMR laboratory, of Faculty of science, Charles University in Prague Supervisor's e-mail address: tosner(o)karlov.mff.cuni.cz Abstract: The study of TI relaxation in systems with homonuclear J-coupling is complicated by modulation in the relaxation curve. This J-modulation can be removed when CPMG sequence is used and the period of repetition of refocusing pulse Tfulfils a condition r « * ( 1 ) Ai' where Av is the frequency difference of coupled nuclei. However, the condition (I) cannot be in practice always fulfilled. The aim of this work was to investigate J-modulation and relaxation behaviour of homonuclear J-coupled system in various parameters of CPMG sequence. Simulations based on numerical solution of Liouville-von Neumann equation and Redfield theory were performed. Relaxation curves of Chh group of citrate were measured on high-resolution NMR spectrometer. It was found that the suppression of J-modulation can be achieved also for T longer than required by the condition (1) providing that the refocusing angle in CPMG for both J-coupling partners 9^180ř. The simulations yielded conditions for T when J-modulation...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky nízkých teplotcs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV