Show simple item record

Use of Slugs in the Elementary and High School Teaching
dc.contributor.advisorŘíhová, Dagmar
dc.creatorŠrámková, Jiřina
dc.date.accessioned2017-06-01T05:56:48Z
dc.date.available2017-06-01T05:56:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/1731
dc.description.abstractPředložená práce se zaměřuje na seznámení žáků s běžnými zástupci nahých plžů. V České republice se vyskytuje pět čeledí nahých plžů (Agriolimacidae, Arionidae, Boettgerillidae, Limacidae a Milacidae) a všichni jejich zástupci jsou charakterizováni druhotnou ztrátou schránky. Práce podrobně představuje deset z nich. Součástí práce je zjednodušený determinační dichotomický klíč a atlas. Základ práce však tvoří návrh devíti laboratorních úloh, pozorování a pokusů, které nahé plže představují z mnoha úhlů pohledu, od základního pozorování vnější morfologie přes potravní nároky a smyslové vnímání až po pitvu. Úlohy jsou koncipovány pro využití na střední škole; ve zjednodušené variantě však mohou sloužit i základoškolským prakticky zaměřeným hodinám přírodopisu. Některé z představených úloh (sledování potravních preferencí, smyslové vnímání a reakce na podněty) lze rozšířit na projektový den či déletrvající třídní biologicky zaměřený projekt. Všechny navržené úlohy byly vyzkoušeny. Nejdůležitějším modelovým druhem této diplomové práce je plzák španělský (Arion vulgaris (Moquin-Tandon, 1855)). Jedná se o v ČR nepůvodního, invazivního zástupce čeledi plzákovitých. Díky laboratorním cvičením v práci obsaženým je možné žákům tohoto plže detailně představit a přispět tak k pochopení jeho nebezpečnosti pro...cs_CZ
dc.description.abstractThe present work aims to familiarize students with current representatives of naked snails. In the Czech Republic there are five families of naked snails (Agriolimacidae, Arionidae, Boettgerillidae, Limacidae and Milacidae) and all their representatives are characterized by the loss of a secondary shell. Working closely represents ten of them. Part of the work is simplified determination dichotomous key and atlas. Basis of the thesis is a proposal of nine laboratory exercises, observations and experiments that pose naked snails from many angles, from basic observation of the external morphology through the food demands and sensory perception until after the autopsy. Tasks are designed for use in high school; Simplified variant may serve základoškolským hours practically oriented science. Some of the presented tasks (monitoring food preferences, sensory perception and response to stimuli) can be extended to a project day or protracted class of biologically oriented project. All designed tasks were tested. The most important model species of this thesis is the Spanish slug (Arion vulgaris (Moquin-Tandon, 1855)). It is a Czech non-native, invasive representative of the family Arionidae. Thanks laboratory exercises contained in the work of pupils, it is possible that the snail introduce in detail and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectplzák španělskýcs_CZ
dc.subjectArionidaecs_CZ
dc.subjectLimacidaecs_CZ
dc.subjectlaboratorní cvičenícs_CZ
dc.subjectpotravní preferencecs_CZ
dc.subjectthe Spanish Slugen_US
dc.subjectArionidaeen_US
dc.subjectLimacidaeen_US
dc.subjectPractical Courseen_US
dc.subjectfood preferencesen_US
dc.titleVyužití nahých plžů ve výuce na ZŠ a SŠcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-18
dc.description.departmentKatedra biologie a environmentálních studiícs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId159376
dc.title.translatedUse of Slugs in the Elementary and High School Teachingen_US
dc.contributor.refereeKocurková, Alena
dc.identifier.aleph002122540
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - dějepiscs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Biology - Historyen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - dějepiscs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Biology - Historyen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředložená práce se zaměřuje na seznámení žáků s běžnými zástupci nahých plžů. V České republice se vyskytuje pět čeledí nahých plžů (Agriolimacidae, Arionidae, Boettgerillidae, Limacidae a Milacidae) a všichni jejich zástupci jsou charakterizováni druhotnou ztrátou schránky. Práce podrobně představuje deset z nich. Součástí práce je zjednodušený determinační dichotomický klíč a atlas. Základ práce však tvoří návrh devíti laboratorních úloh, pozorování a pokusů, které nahé plže představují z mnoha úhlů pohledu, od základního pozorování vnější morfologie přes potravní nároky a smyslové vnímání až po pitvu. Úlohy jsou koncipovány pro využití na střední škole; ve zjednodušené variantě však mohou sloužit i základoškolským prakticky zaměřeným hodinám přírodopisu. Některé z představených úloh (sledování potravních preferencí, smyslové vnímání a reakce na podněty) lze rozšířit na projektový den či déletrvající třídní biologicky zaměřený projekt. Všechny navržené úlohy byly vyzkoušeny. Nejdůležitějším modelovým druhem této diplomové práce je plzák španělský (Arion vulgaris (Moquin-Tandon, 1855)). Jedná se o v ČR nepůvodního, invazivního zástupce čeledi plzákovitých. Díky laboratorním cvičením v práci obsaženým je možné žákům tohoto plže detailně představit a přispět tak k pochopení jeho nebezpečnosti pro...cs_CZ
uk.abstract.enThe present work aims to familiarize students with current representatives of naked snails. In the Czech Republic there are five families of naked snails (Agriolimacidae, Arionidae, Boettgerillidae, Limacidae and Milacidae) and all their representatives are characterized by the loss of a secondary shell. Working closely represents ten of them. Part of the work is simplified determination dichotomous key and atlas. Basis of the thesis is a proposal of nine laboratory exercises, observations and experiments that pose naked snails from many angles, from basic observation of the external morphology through the food demands and sensory perception until after the autopsy. Tasks are designed for use in high school; Simplified variant may serve základoškolským hours practically oriented science. Some of the presented tasks (monitoring food preferences, sensory perception and response to stimuli) can be extended to a project day or protracted class of biologically oriented project. All designed tasks were tested. The most important model species of this thesis is the Spanish slug (Arion vulgaris (Moquin-Tandon, 1855)). It is a Czech non-native, invasive representative of the family Arionidae. Thanks laboratory exercises contained in the work of pupils, it is possible that the snail introduce in detail and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV