Show simple item record

Western Additional and Iconographic Elements in Chinese Art of the Period of Disunity and Their Reflection in the Decoration of the Buddhist Cave Temples at Yungang, Northern Wei Dynasty
dc.contributor.advisorMaršálek, Jakub
dc.creatorSvobodová, Kateřina
dc.date.accessioned2022-04-12T08:27:31Z
dc.date.available2022-04-12T08:27:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/171972
dc.description.abstractDisertační práce pojednává o vedlejších výzdobných a ikonografických motivech západního původu, které byly přineseny do Číny v Období rozdrobenosti a pronikly do čínského buddhistického umění. Řada těchto prvků se zároveň neomezuje pouze na umění buddhistické, ale uplatnila se rovněž v umění profánním a stala se jedním ze zdrojů, z nichž byl zformován mladší čínský styl. Jako základ srovnávací studie byl vzhledem k vysoké koncentraci zmíněných motivů zvolen komplex buddhistických jeskynních chrámů v Yungangu (Shanxi) vybudovaný za vlády dynastie Severní Wei (386-535 po Kr.). Jak tato práce dokládá, podstatnou roli v rozvoji daných vzorů hrál vliv gandhārského umění, jehož prvky do Číny pronikaly zejména skrze oblast dnešního Xinjiangu. Zároveň ovšem také ukazuje, že buddhistické umění bylo pouze jedním z médií šíření cizích motivů, k němuž docházelo během staletí ve vícero vlnách. Práce se snaží postihnout složitost celého tohoto fenoménu, a to jednak za pomoci samotné srovnávací analýzy jednotlivých artefaktů, jednak rozborem kulturně-historického pozadí a rovněž dochovaných informací o práci a životě řemeslníků vytvářejících daná díla, které byly získány studiem primárních písemných pramenů.cs_CZ
dc.description.abstractThis PhD thesis focuses on additional decorative and iconographic motifs of Western origin that were transmitted to China during the Period of Disunity and penetrated Chinese Buddhist art. Many of these elements are not limited to Buddhist art, but also found use in profane art and became one of the sources from which later Chinese style was formed. Due to a very high concentration of the above mentioned motifs the complex of Buddhist caves at Yungang (Shanxi), cut during the reign of the Northern Wei dynasty (386-535 A. D.), was chosen as a basis of the comparative study. As this thesis proves, the influence of the Gandhāran art, whose elements were being spread to China especially through the region of modern Xinjiang, played an important role in the development of these patterns. At the same time it also shows, that Buddhist art was just one of the media of transmission of the foreign motifs and that this transmission occurred repeatedly during centuries, in several waves. This dissertation attempts, through the comparative analysis of the artifacts as well as through analysis of cultural and historical background and preserved information about work and life of craftsmen making the Buddhist and other works obtained by the study of primary literary sources, to shed light on the complexity of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectBuddhist art|Gandhāran style|Chinese art|Chinese ornament|cave temples|Yungang|Central Asia|Western Regions|Northern Wei|Period of Disunity|Northern and Southern dynasties|the Silk Road|Mathurā|Buddhist grottoesen_US
dc.subjectbuddhistické umění|gandhārský styl|čínské umění|čínský ornament|jeskynní chrámy|Yungang|Střední Asie|Západní oblasti|Severní Wei|Období rozdrobenosti|Severní a Jižní dynastie|Hedvábná stezka|Mathurā|buddhistické jeskyněcs_CZ
dc.titleZápadní vedlejší dekorativní a ikonografické prvky v čínském umění Období rozdrobenosti a jejich odraz ve výzdobě buddhistických jeskynních chrámů v Yungangu z doby vlády dynastie Severní Weics_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2022
dcterms.dateAccepted2022-02-17
dc.description.departmentDepartment of Sinologyen_US
dc.description.departmentKatedra sinologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId147128
dc.title.translatedWestern Additional and Iconographic Elements in Chinese Art of the Period of Disunity and Their Reflection in the Decoration of the Buddhist Cave Temples at Yungang, Northern Wei Dynastyen_US
dc.contributor.refereeCharvát, Petr
dc.contributor.refereeHrubý, Jakub
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDějiny a kultury zemí Asie a Afrikycs_CZ
thesis.degree.disciplineHistory and Culture of Asian and African Countriesen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra sinologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Sinologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDějiny a kultury zemí Asie a Afrikycs_CZ
uk.degree-discipline.enHistory and Culture of Asian and African Countriesen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csDisertační práce pojednává o vedlejších výzdobných a ikonografických motivech západního původu, které byly přineseny do Číny v Období rozdrobenosti a pronikly do čínského buddhistického umění. Řada těchto prvků se zároveň neomezuje pouze na umění buddhistické, ale uplatnila se rovněž v umění profánním a stala se jedním ze zdrojů, z nichž byl zformován mladší čínský styl. Jako základ srovnávací studie byl vzhledem k vysoké koncentraci zmíněných motivů zvolen komplex buddhistických jeskynních chrámů v Yungangu (Shanxi) vybudovaný za vlády dynastie Severní Wei (386-535 po Kr.). Jak tato práce dokládá, podstatnou roli v rozvoji daných vzorů hrál vliv gandhārského umění, jehož prvky do Číny pronikaly zejména skrze oblast dnešního Xinjiangu. Zároveň ovšem také ukazuje, že buddhistické umění bylo pouze jedním z médií šíření cizích motivů, k němuž docházelo během staletí ve vícero vlnách. Práce se snaží postihnout složitost celého tohoto fenoménu, a to jednak za pomoci samotné srovnávací analýzy jednotlivých artefaktů, jednak rozborem kulturně-historického pozadí a rovněž dochovaných informací o práci a životě řemeslníků vytvářejících daná díla, které byly získány studiem primárních písemných pramenů.cs_CZ
uk.abstract.enThis PhD thesis focuses on additional decorative and iconographic motifs of Western origin that were transmitted to China during the Period of Disunity and penetrated Chinese Buddhist art. Many of these elements are not limited to Buddhist art, but also found use in profane art and became one of the sources from which later Chinese style was formed. Due to a very high concentration of the above mentioned motifs the complex of Buddhist caves at Yungang (Shanxi), cut during the reign of the Northern Wei dynasty (386-535 A. D.), was chosen as a basis of the comparative study. As this thesis proves, the influence of the Gandhāran art, whose elements were being spread to China especially through the region of modern Xinjiang, played an important role in the development of these patterns. At the same time it also shows, that Buddhist art was just one of the media of transmission of the foreign motifs and that this transmission occurred repeatedly during centuries, in several waves. This dissertation attempts, through the comparative analysis of the artifacts as well as through analysis of cultural and historical background and preserved information about work and life of craftsmen making the Buddhist and other works obtained by the study of primary literary sources, to shed light on the complexity of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sinologiecs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV