Show simple item record

Introduction of Compulsory Pre-school Education in the Czech Republic.
dc.contributor.advisorVeselý, Arnošt
dc.creatorČonková, Eva
dc.date.accessioned2022-04-14T19:10:53Z
dc.date.available2022-04-14T19:10:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/171387
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the implementation of a specific measure within the educational policy in the Czech Republic. The aim of the work is to describe the introduction of regulation in the form of compulsory pre-school education in terms of setting the agenda and its subsequent enforcement. Furthermore, the aim of the work is to explain the introduction of regulation with respect to the arguments of individual actors. There is a wide range of actors who comment on the issue, these actors form a coalition that shares their beliefs. It is important to mention that the topic of integrating socially disadvantaged children into society is a much- discussed and sensitive topic also at the international level. Another goal of the work is to capture and describe the discussions concerning the functioning of regulation after its introduction, in connection with stakeholders or published research. This description will also include an analysis of public opinion towards the main idea of regulation (public attitude to the policy pursued). The topic concerning the introduction of the regulation of compulsory pre- school education is described both in terms of material and with the aim of revealing individual processes in public policy, the result is subsequently reflected in the theory of phases of...en_US
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na realizaci konkrétního opatření v rámci vzdělávací politiky v ČR. Cílem práce je popsat zavedení regulace ve formě povinného předškolního vzdělávání z hlediska nastolení agendy a jejího následného prosazení. Dále je záměrem práce vysvětlit zavedení regulace vzhledem k argumentům jednotlivých aktérů. Aktérů, kteří se k problematice vyjadřují, je široké spektrum, tito aktéři tvoří koalice, jež sdílí svá přesvědčení. Důležité je zmínit, že téma začleňování sociálně znevýhodněných dětí do společnosti je velmi diskutovaným a citlivým tématem rovněž na mezinárodní úrovni. Dalším z cílů práce je zachytit a popsat diskuze týkající se fungování regulace po jejím zavedení, a to v souvislosti s postoji do evaluace zapojených aktérů či zveřejněnými výzkumy. Součástí tohoto popisu bude také analýza týkající se veřejného mínění směrem k hlavní myšlence regulace (postoj veřejnosti k realizované politice). Téma týkající se zavedení regulace povinného předškolního vzdělávání je popsáno jak z hlediska věcného, tak i s cílem rozkrýt jednotlivé procesy ve veřejné politice, výsledek je následně promítnut do teorie fází veřejně politického procesu. Práce popisuje časové období od roku 2008 do současnosti.cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectVzdělávací politikacs_CZ
dc.subjectregulacecs_CZ
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectproblematika dětí ze sociálně-znevýhodněného prostředícs_CZ
dc.subjectpovinné předškolní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectaktéři ve veřejné politicecs_CZ
dc.subjectpolitický procescs_CZ
dc.subjectEducational politicsen_US
dc.subjectregulationen_US
dc.subjectpreschool educationen_US
dc.subjectproblems of children from socially disadvantaged backgroundsen_US
dc.subjectcompulsory pre-school educationen_US
dc.subjectactors in public policyen_US
dc.subjectpolitical processen_US
dc.titleZavedení povinného předškolního vzdělávání v České republice.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2022
dcterms.dateAccepted2022-01-26
dc.description.departmentKatedra veřejné a sociální politikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Public and Social Policyen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId244666
dc.title.translatedIntroduction of Compulsory Pre-school Education in the Czech Republic.en_US
dc.contributor.refereeMouralová, Magdalena
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineVeřejná a sociální politikacs_CZ
thesis.degree.disciplinePublic and Social Policyen_US
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Public and Social Policyen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csVeřejná a sociální politikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPublic and Social Policyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce je zaměřena na realizaci konkrétního opatření v rámci vzdělávací politiky v ČR. Cílem práce je popsat zavedení regulace ve formě povinného předškolního vzdělávání z hlediska nastolení agendy a jejího následného prosazení. Dále je záměrem práce vysvětlit zavedení regulace vzhledem k argumentům jednotlivých aktérů. Aktérů, kteří se k problematice vyjadřují, je široké spektrum, tito aktéři tvoří koalice, jež sdílí svá přesvědčení. Důležité je zmínit, že téma začleňování sociálně znevýhodněných dětí do společnosti je velmi diskutovaným a citlivým tématem rovněž na mezinárodní úrovni. Dalším z cílů práce je zachytit a popsat diskuze týkající se fungování regulace po jejím zavedení, a to v souvislosti s postoji do evaluace zapojených aktérů či zveřejněnými výzkumy. Součástí tohoto popisu bude také analýza týkající se veřejného mínění směrem k hlavní myšlence regulace (postoj veřejnosti k realizované politice). Téma týkající se zavedení regulace povinného předškolního vzdělávání je popsáno jak z hlediska věcného, tak i s cílem rozkrýt jednotlivé procesy ve veřejné politice, výsledek je následně promítnut do teorie fází veřejně politického procesu. Práce popisuje časové období od roku 2008 do současnosti.cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis is focused on the implementation of a specific measure within the educational policy in the Czech Republic. The aim of the work is to describe the introduction of regulation in the form of compulsory pre-school education in terms of setting the agenda and its subsequent enforcement. Furthermore, the aim of the work is to explain the introduction of regulation with respect to the arguments of individual actors. There is a wide range of actors who comment on the issue, these actors form a coalition that shares their beliefs. It is important to mention that the topic of integrating socially disadvantaged children into society is a much- discussed and sensitive topic also at the international level. Another goal of the work is to capture and describe the discussions concerning the functioning of regulation after its introduction, in connection with stakeholders or published research. This description will also include an analysis of public opinion towards the main idea of regulation (public attitude to the policy pursued). The topic concerning the introduction of the regulation of compulsory pre- school education is described both in terms of material and with the aim of revealing individual processes in public policy, the result is subsequently reflected in the theory of phases of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
thesis.grade.codeB
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV