Show simple item record

Influence of epigalokatechin gallate on weight reduction - a systematic review
dc.contributor.advisorVilikus, Zdeněk
dc.creatorJanda, Marek
dc.date.accessioned2022-04-05T11:08:58Z
dc.date.available2022-04-05T11:08:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/171144
dc.description.abstractÚvod: Tato práce se zabývá vlivem izolovaného katechinu epigallokatechin-3-gallát na redukci hmotnosti u dospělé populace. V první části byl poskytnut přehled české i zahraniční literatury na téma obezity, možnosti využití zeleného čaje při její léčbě, pozitivní účinky zeleného čaje na zdraví člověka a následně byla v části druhé provedena systematická review a metaanalýza. Metodika: Pomocí třífázové systematické vyhledávací strategie byly vyhledány publikované studie v databáze Scopus s použitím předdefinovaných klíčových slov. Cílem hledání byly randomizované placebem kontrolované studie trvající po dobu alespoň 8 týdnů, které zkoumaly vliv izolovaného EGCG bez přítomnosti dalších aktivních látek na změnu tělesných parametrů. Extrahovaná data primárních studiích pak byla vyhodnocena pomocí metaanalýzy a obrazového znázornění. Jako výsledek byl vypočítán standardizovaný rozdíl průměrů s intervalem spolehlivosti 95 % za použití náhodného modelu efektů. Výsledky: Šest studií1 splnilo kritéria pro zařazení, z nichž jedna2 byla vyřazena na základě nedostatečného hodnocení při posouzení metodologické kvality. Pět zbývajících studií poskytovalo celkový vzorek 325 účastníků, u kterých se zjišťovala změna BMI vyvolaná konzumací EGCG. Výsledkem byl Standardizovaný rozdíl průměru -0,01, 95 % CI: -0,73 až...cs_CZ
dc.description.abstractIntroduction: This thesis investigates the effect of isolated epigallocatechin-3-gallate on weight reduction in the adult population. An overview of Czech and foreign literature was provided on topics of obesity, the possibility of using green tea in its treatment and the positive effects of green tea on human health, followed by a systematic review and meta-analysis. Methodology: Using a three-phase systematic search strategy, published studies were searched in the Scopus database using predefined keywords. The aim of the search was to find randomized placebo-controlled studies lasting at least 8 weeks, which examined the effect of isolated EGCG in the absence of other active substances on the change of body parameters. The extracted data from the primary studies were then evaluated using meta-analysis and forest plot. As a result, a standardized mean difference with a 95 % confidence interval was calculated using a random effect model. Results: Six1 studies met the inclusion criteria, one2 of which was excluded due to insufficient evaluation in the critical appraisal of methodological quality. The remaining 5 studies provided a total sample of 325 participants who were diagnosed with a change in BMI induced by EGCG consumption. The result was a standardized average difference of -0.01, 95 % CI:...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.subjectgreen teaen_US
dc.subjectcatechinsen_US
dc.subjectegcgen_US
dc.subjectepigallocatechin-3-gallateen_US
dc.subjectbody fat or fatness or adipose tissue or obesityen_US
dc.subjectzelený čajcs_CZ
dc.subjectkatechinycs_CZ
dc.subjectegcgcs_CZ
dc.subjectepigallokatechin-3-gallátcs_CZ
dc.subjecttělesný tukcs_CZ
dc.subjectnadváhacs_CZ
dc.subjecttuková tkáňcs_CZ
dc.subjectobezitacs_CZ
dc.titleVliv epigalokatechin galátu na redukci hmotnosti - systematická rešeršecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2022
dcterms.dateAccepted2022-01-18
dc.description.departmentZdravotní TV a tělovýchovné lékařstvícs_CZ
dc.description.facultyFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Physical Education and Sporten_US
dc.identifier.repId193941
dc.title.translatedInfluence of epigalokatechin gallate on weight reduction - a systematic reviewen_US
dc.contributor.refereeMajorová, Simona
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTělesná výchova a sportcs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysical Education and Sporten_US
thesis.degree.programPhysical Education and Sporten_US
thesis.degree.programTělesná výchova a sportcs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta tělesné výchovy a sportu::Zdravotní TV a tělovýchovné lékařstvícs_CZ
uk.faculty-name.csFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Physical Education and Sporten_US
uk.faculty-abbr.csFTVScs_CZ
uk.degree-discipline.csTělesná výchova a sportcs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysical Education and Sporten_US
uk.degree-program.csTělesná výchova a sportcs_CZ
uk.degree-program.enPhysical Education and Sporten_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csÚvod: Tato práce se zabývá vlivem izolovaného katechinu epigallokatechin-3-gallát na redukci hmotnosti u dospělé populace. V první části byl poskytnut přehled české i zahraniční literatury na téma obezity, možnosti využití zeleného čaje při její léčbě, pozitivní účinky zeleného čaje na zdraví člověka a následně byla v části druhé provedena systematická review a metaanalýza. Metodika: Pomocí třífázové systematické vyhledávací strategie byly vyhledány publikované studie v databáze Scopus s použitím předdefinovaných klíčových slov. Cílem hledání byly randomizované placebem kontrolované studie trvající po dobu alespoň 8 týdnů, které zkoumaly vliv izolovaného EGCG bez přítomnosti dalších aktivních látek na změnu tělesných parametrů. Extrahovaná data primárních studiích pak byla vyhodnocena pomocí metaanalýzy a obrazového znázornění. Jako výsledek byl vypočítán standardizovaný rozdíl průměrů s intervalem spolehlivosti 95 % za použití náhodného modelu efektů. Výsledky: Šest studií1 splnilo kritéria pro zařazení, z nichž jedna2 byla vyřazena na základě nedostatečného hodnocení při posouzení metodologické kvality. Pět zbývajících studií poskytovalo celkový vzorek 325 účastníků, u kterých se zjišťovala změna BMI vyvolaná konzumací EGCG. Výsledkem byl Standardizovaný rozdíl průměru -0,01, 95 % CI: -0,73 až...cs_CZ
uk.abstract.enIntroduction: This thesis investigates the effect of isolated epigallocatechin-3-gallate on weight reduction in the adult population. An overview of Czech and foreign literature was provided on topics of obesity, the possibility of using green tea in its treatment and the positive effects of green tea on human health, followed by a systematic review and meta-analysis. Methodology: Using a three-phase systematic search strategy, published studies were searched in the Scopus database using predefined keywords. The aim of the search was to find randomized placebo-controlled studies lasting at least 8 weeks, which examined the effect of isolated EGCG in the absence of other active substances on the change of body parameters. The extracted data from the primary studies were then evaluated using meta-analysis and forest plot. As a result, a standardized mean difference with a 95 % confidence interval was calculated using a random effect model. Results: Six1 studies met the inclusion criteria, one2 of which was excluded due to insufficient evaluation in the critical appraisal of methodological quality. The remaining 5 studies provided a total sample of 325 participants who were diagnosed with a change in BMI induced by EGCG consumption. The result was a standardized average difference of -0.01, 95 % CI:...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Zdravotní TV a tělovýchovné lékařstvícs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV