Show simple item record

Evalution and self-evulation of students in primary schools.
dc.contributor.advisorPoche Kargerová, Jana
dc.creatorŠebelová, Kristýna
dc.date.accessioned2022-04-07T09:50:05Z
dc.date.available2022-04-07T09:50:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/171087
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá hodnocením a sebehodnocením žáků na základní škole, se zaměřením na hodnocení v distanční výuce. Teoretická část pomocí odborné literatury vymezuje pojem školní hodnocení žáků. Analyzuje různé typy a formy hodnocení i jejich dopad na žáka a jeho motivaci k další školní práci. Zvláštní pozornost je zaměřena na sebehodnocení žáků mladšího školního věku a na schopnost těchto žáků zhodnotit svůj školní výkon. Je zde reflektován vývoj žákovského sebehodnocení od roku 1989. Práce také poukazuje na přednosti a úskalí spojená s tímto způsobem hodnocení a představuje různé strategie, kterými může učitel žáky k sebehodnocení motivovat a vést je ke kvalitní sebereflexi. Empirická část má charakter smíšeného výzkumu. Sleduje, jakým způsobem jsou žáci na vybraných školách hodnoceni v době distanční výuky a zda jsou vedeni k sebehodnocení. Práce zjišťuje, jak tuto problematiku vnímají učitelé a žáci. Porovnává a vyhodnocuje zkušenosti jednotlivých aktérů vzdělávacího procesu. Výzkum je rozdělen na dvě části. První část zkoumá pomocí dotazníku postoje a názory žáků na hodnocení a sebehodnocení v distanční výuce. Žáci se prostřednictvím dotazníků snaží vystihnout klady a zápory hodnocení na dálku. Je zde kladen důraz i na to, zda mohou žáci sebereflektovat svou práci, jakým způsobem...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the evaluation and self-evaluation of pupils at primary school with a special focus on evaluation in distance learning. The theoretical part uses scientific literature to define the concept of school evaluation of students. It analyzes various types and forms of valuation as well as their impact on the pupil and his or her motivation for further schoolwork. Special attention is focused on the self-evaluation of younger school-age pupils and on the ability of these pupils to evaluate their school performance. It reflects the development of student self-evaluation since 1989. This thesis also indicates to the advantages and disadvantages associated with this method of evaluation and presents various strategies by which a teacher can motivate students to self-assess and lead the students to quality self- reflection. The empirical part has the character of mixed research. It monitors how pupils in selected schools are assessed during distance learning and whether they are guided to self- assessment. The thesis examines how teachers and students perceive this issue. It compares and evaluates the experiences of individual actors in the educational process. The research is divided into two parts. The first part examines students' attitudes and opinions on assessment and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectevaluationen_US
dc.subjectself-evaluationen_US
dc.subjectstudenten_US
dc.subjectteacher,reflectionen_US
dc.subjectFeedbacken_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjectdistance learningen_US
dc.subjectHodnocenícs_CZ
dc.subjectsebehodnocenícs_CZ
dc.subjectžákcs_CZ
dc.subjectučitelcs_CZ
dc.subjectreflexecs_CZ
dc.subjectzpětná vazbacs_CZ
dc.subjectmotivacecs_CZ
dc.subjectdistanční výukacs_CZ
dc.titleHodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni ZŠcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2022
dcterms.dateAccepted2022-01-12
dc.description.departmentKatedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId223811
dc.title.translatedEvalution and self-evulation of students in primary schools.en_US
dc.contributor.refereeVallin, Petra
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro základní školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá hodnocením a sebehodnocením žáků na základní škole, se zaměřením na hodnocení v distanční výuce. Teoretická část pomocí odborné literatury vymezuje pojem školní hodnocení žáků. Analyzuje různé typy a formy hodnocení i jejich dopad na žáka a jeho motivaci k další školní práci. Zvláštní pozornost je zaměřena na sebehodnocení žáků mladšího školního věku a na schopnost těchto žáků zhodnotit svůj školní výkon. Je zde reflektován vývoj žákovského sebehodnocení od roku 1989. Práce také poukazuje na přednosti a úskalí spojená s tímto způsobem hodnocení a představuje různé strategie, kterými může učitel žáky k sebehodnocení motivovat a vést je ke kvalitní sebereflexi. Empirická část má charakter smíšeného výzkumu. Sleduje, jakým způsobem jsou žáci na vybraných školách hodnoceni v době distanční výuky a zda jsou vedeni k sebehodnocení. Práce zjišťuje, jak tuto problematiku vnímají učitelé a žáci. Porovnává a vyhodnocuje zkušenosti jednotlivých aktérů vzdělávacího procesu. Výzkum je rozdělen na dvě části. První část zkoumá pomocí dotazníku postoje a názory žáků na hodnocení a sebehodnocení v distanční výuce. Žáci se prostřednictvím dotazníků snaží vystihnout klady a zápory hodnocení na dálku. Je zde kladen důraz i na to, zda mohou žáci sebereflektovat svou práci, jakým způsobem...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with the evaluation and self-evaluation of pupils at primary school with a special focus on evaluation in distance learning. The theoretical part uses scientific literature to define the concept of school evaluation of students. It analyzes various types and forms of valuation as well as their impact on the pupil and his or her motivation for further schoolwork. Special attention is focused on the self-evaluation of younger school-age pupils and on the ability of these pupils to evaluate their school performance. It reflects the development of student self-evaluation since 1989. This thesis also indicates to the advantages and disadvantages associated with this method of evaluation and presents various strategies by which a teacher can motivate students to self-assess and lead the students to quality self- reflection. The empirical part has the character of mixed research. It monitors how pupils in selected schools are assessed during distance learning and whether they are guided to self- assessment. The thesis examines how teachers and students perceive this issue. It compares and evaluates the experiences of individual actors in the educational process. The research is divided into two parts. The first part examines students' attitudes and opinions on assessment and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV