Show simple item record

Message and relationship of social thoughts of Bernard Bolzano and Charles Fourier
dc.contributor.advisorBendl, Stanislav
dc.creatorKrpálková, Soňa
dc.date.accessioned2022-04-07T08:38:08Z
dc.date.available2022-04-07T08:38:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/171062
dc.description.abstractTato práce představuje osobnost a dílo dvou myslitelů, Bernarda Bolzana a Charlese Fouriera. Zaměřuje se na jejich sociální myšlenky, pohlíží tedy zejména na jejich stránku sociálních utopistů. Porovnává jejich názory na ideální uspořádání lidské společnosti. Také dává pozornost vyučování a výchově v jejich pojetí, navíc se zamyšlením ve vztahu k dnešku. Cílem je také zmapovat výchozí podmínky každého z myslitelů, materiální, rodinné, ideové, historicky dobové. To vše práce hned na úvod zasazuje do kontextu historického vývoje a následně do sociálních teorií. Po přehledu vývoje a sociálních teorií seznamuje s tématem sociálního utopismu a představuje další dva významné utopisty - Saint-Simona a Roberta Owena. Poté je představena osobnost a dílo Bernarda Bolzana, následně Charlese Fouriera. Následuje porovnání relevantních kategorií u obou myslitelů, představuje míru překrytí jejich společných rysů. Poté je zařazena kapitola mířena na výchovu a vzdělávání s přesahem do současnosti. Z práce vyplývá, že pro sociální utopismus je charakteristická neznalost sociálně-ekonomického vývoje a nedostatečné zpracování konkrétního způsobu realizace společenského zřízení. Tyto prvky se objevují také u hlavních protagonistů této práce. Cíl zmapovat, z jakých úvah a prostředí vychází jejich myšlenky a kritika společenských...cs_CZ
dc.description.abstractThis work presents the personality and work of two thinkers, Bernard Bolzan and Charles Fourier. It focuses on their social ideas, so it looks mainly at their side of social utopians. It compares their views on the ideal organization of human society. It also pays attention to teaching and education in their conception, moreover, with reflection in relation to today. The aim is also to map the initial conditions of each of the thinkers, material, family, ideological, historically contemporary. At the very beginning, the work places all this in the context of historical development and subsequently in social theories. After an overview of developments and social theories, he introduces the topic of social utopianism and introduces two other important utopians - Saint-Simon and Robert Owen. Then the personality and work of Bernard Bolzan, followed by Charles Fourier, are introduced. The following is a comparison of the relevant categories for both thinkers, representing the degree of overlap of their common features. Then there is a chapter focused on education and training with an overlap to the present. The work shows that social utopianism is characterized by ignorance of socio-economic development and insufficient processing of a specific way of implementing the social establishment. These elements also...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectorganization of societyen_US
dc.subjectsocial inequalityen_US
dc.subjectprivate propertyen_US
dc.subjectcooperative societyen_US
dc.subjectcapitalismen_US
dc.subjectsocialismen_US
dc.subjectutopismen_US
dc.subjectvisionen_US
dc.subjectprogressen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectorganizace společnostics_CZ
dc.subjectsociální nerovnostcs_CZ
dc.subjectsoukromé vlastnictvícs_CZ
dc.subjectdružstevnictvícs_CZ
dc.subjectkapitalismuscs_CZ
dc.subjectsocialismuscs_CZ
dc.subjectutopismuscs_CZ
dc.subjectvizecs_CZ
dc.subjectpokrokcs_CZ
dc.subjectškolství a výchovacs_CZ
dc.titlePoselství a vzájemný vztah sociálních myšlenek Bernarda Bolzana a Charlese Fourieracs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2022
dcterms.dateAccepted2022-01-11
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId192397
dc.title.translatedMessage and relationship of social thoughts of Bernard Bolzano and Charles Fourieren_US
dc.contributor.refereeSyřiště, Ivo
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Health Educationen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Health Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTato práce představuje osobnost a dílo dvou myslitelů, Bernarda Bolzana a Charlese Fouriera. Zaměřuje se na jejich sociální myšlenky, pohlíží tedy zejména na jejich stránku sociálních utopistů. Porovnává jejich názory na ideální uspořádání lidské společnosti. Také dává pozornost vyučování a výchově v jejich pojetí, navíc se zamyšlením ve vztahu k dnešku. Cílem je také zmapovat výchozí podmínky každého z myslitelů, materiální, rodinné, ideové, historicky dobové. To vše práce hned na úvod zasazuje do kontextu historického vývoje a následně do sociálních teorií. Po přehledu vývoje a sociálních teorií seznamuje s tématem sociálního utopismu a představuje další dva významné utopisty - Saint-Simona a Roberta Owena. Poté je představena osobnost a dílo Bernarda Bolzana, následně Charlese Fouriera. Následuje porovnání relevantních kategorií u obou myslitelů, představuje míru překrytí jejich společných rysů. Poté je zařazena kapitola mířena na výchovu a vzdělávání s přesahem do současnosti. Z práce vyplývá, že pro sociální utopismus je charakteristická neznalost sociálně-ekonomického vývoje a nedostatečné zpracování konkrétního způsobu realizace společenského zřízení. Tyto prvky se objevují také u hlavních protagonistů této práce. Cíl zmapovat, z jakých úvah a prostředí vychází jejich myšlenky a kritika společenských...cs_CZ
uk.abstract.enThis work presents the personality and work of two thinkers, Bernard Bolzan and Charles Fourier. It focuses on their social ideas, so it looks mainly at their side of social utopians. It compares their views on the ideal organization of human society. It also pays attention to teaching and education in their conception, moreover, with reflection in relation to today. The aim is also to map the initial conditions of each of the thinkers, material, family, ideological, historically contemporary. At the very beginning, the work places all this in the context of historical development and subsequently in social theories. After an overview of developments and social theories, he introduces the topic of social utopianism and introduces two other important utopians - Saint-Simon and Robert Owen. Then the personality and work of Bernard Bolzan, followed by Charles Fourier, are introduced. The following is a comparison of the relevant categories for both thinkers, representing the degree of overlap of their common features. Then there is a chapter focused on education and training with an overlap to the present. The work shows that social utopianism is characterized by ignorance of socio-economic development and insufficient processing of a specific way of implementing the social establishment. These elements also...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV