Show simple item record

Freedom of contract and its limitations in incorporating juridical acts of capital companies
dc.contributor.advisorTomášek, Petr
dc.creatorAranyossyová, Markéta
dc.date.accessioned2022-04-13T09:42:18Z
dc.date.available2022-04-13T09:42:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/171052
dc.description.abstractSmluvní volnost a její omezení v zakladatelském právním jednání kapitálových společností Abstrakt Diplomová práce na téma Smluvní volnost a její omezení v zakladatelském právním jednání je dělena do dvou částí, a to do části obecné a zvláštní. Obecná část je zaměřena především na obecné limity smluvní volnosti v soukromém právu. Smluvní volnost patří mezi základní zásady soukromého práva. Projevem smluvní volnosti na ústavní úrovni je především zásada legální licence, tedy v rámci smluvní volnosti možnost odchýlit se vlastním ujednáním od zákona, pokud to není zákonem zakázáno. Stěžejní pravidlo smluvní volnosti v soukromém právu pak nalezneme v ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že "nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona". V tomto ustanovení v první větě a ve větě za středníkem pak nalezneme také hlavní limity smluvní volnosti, a to výslovný zákaz obsažený v samotném ustanovení zákona a dále zákaz ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Obecně jsou soukromoprávní normy i díky zakotvení hlavních zásad soukromého práva - autonomie vůle a smluvní volnosti - v převládající míře považovány za normy dispozitivní. Zákonodárce tak prostřednictvím převážně...cs_CZ
dc.description.abstractFreedom of contract and its limitations in incorporating juridical acts of capital companies Abstract The thesis on subject of Freedom of contract and its limitations in incorporating juridical acts of capital companies s is divided into two parts, general and special part. General part of this thesis focuses mainly on general limitations of freedom of contract in contract law. Freedom of contract is one of the primary principles of private law. Generally, the manifestation of freedom of contract on the constitutional level is the principle that allows to deviate from a statute with a juridical act unless it is forbidden by law. This core rule of freedom of contract in private law is stated in the provision sec. 1 (2) of Civil Code: "Unless expressly prohibited by a statute, persons can stipulate rights and duties by way of exclusion from a statute". In this provision we can also find the main limitations of freedom of contract: explicit prohibition in a statute, prohibition of stipulations contrary to good morals, public order or the law concerning the status of persons, including the right to protection of personality rights. Due to the main principles of private law (the principle of the autonomy of will and freedom of contract) private legal rules are generally considered to be directory. The legislator...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectfreedom of contracten_US
dc.subjectdirectory and mandatory legal rulesen_US
dc.subjectmemorandum of associationen_US
dc.subjectsmluvní volnostcs_CZ
dc.subjectdispozitivní a kogentní normycs_CZ
dc.subjectspolečenská smlouvacs_CZ
dc.titleSmluvní volnost a její omezení v zakladatelském právním jednání kapitálových společnostícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2022
dcterms.dateAccepted2022-01-10
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId235449
dc.title.translatedFreedom of contract and its limitations in incorporating juridical acts of capital companiesen_US
dc.contributor.refereeČerná, Stanislava
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csSmluvní volnost a její omezení v zakladatelském právním jednání kapitálových společností Abstrakt Diplomová práce na téma Smluvní volnost a její omezení v zakladatelském právním jednání je dělena do dvou částí, a to do části obecné a zvláštní. Obecná část je zaměřena především na obecné limity smluvní volnosti v soukromém právu. Smluvní volnost patří mezi základní zásady soukromého práva. Projevem smluvní volnosti na ústavní úrovni je především zásada legální licence, tedy v rámci smluvní volnosti možnost odchýlit se vlastním ujednáním od zákona, pokud to není zákonem zakázáno. Stěžejní pravidlo smluvní volnosti v soukromém právu pak nalezneme v ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že "nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona". V tomto ustanovení v první větě a ve větě za středníkem pak nalezneme také hlavní limity smluvní volnosti, a to výslovný zákaz obsažený v samotném ustanovení zákona a dále zákaz ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Obecně jsou soukromoprávní normy i díky zakotvení hlavních zásad soukromého práva - autonomie vůle a smluvní volnosti - v převládající míře považovány za normy dispozitivní. Zákonodárce tak prostřednictvím převážně...cs_CZ
uk.abstract.enFreedom of contract and its limitations in incorporating juridical acts of capital companies Abstract The thesis on subject of Freedom of contract and its limitations in incorporating juridical acts of capital companies s is divided into two parts, general and special part. General part of this thesis focuses mainly on general limitations of freedom of contract in contract law. Freedom of contract is one of the primary principles of private law. Generally, the manifestation of freedom of contract on the constitutional level is the principle that allows to deviate from a statute with a juridical act unless it is forbidden by law. This core rule of freedom of contract in private law is stated in the provision sec. 1 (2) of Civil Code: "Unless expressly prohibited by a statute, persons can stipulate rights and duties by way of exclusion from a statute". In this provision we can also find the main limitations of freedom of contract: explicit prohibition in a statute, prohibition of stipulations contrary to good morals, public order or the law concerning the status of persons, including the right to protection of personality rights. Due to the main principles of private law (the principle of the autonomy of will and freedom of contract) private legal rules are generally considered to be directory. The legislator...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV