Show simple item record

Consumer loan
dc.contributor.advisorLiška, Petr
dc.creatorČervenka, Marek
dc.date.accessioned2022-04-13T09:00:55Z
dc.date.available2022-04-13T09:00:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/171048
dc.description.abstractÚvěr pro spotřebitele Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá spotřebitelskými úvěry, a to konkrétně úpravou smluv ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, obsaženou v zákoně o spotřebitelském úvěru, s cílem poskytnout analýzu této právní úpravy, identifikovat její nedostatky a poskytnout návrhy na odstranění těchto nedostatků. První kapitola práce se věnuje základním pojmům, jejichž vymezení je pro pojednání o problematice spotřebitelských úvěrů nezbytné. Tato kapitola tudíž obsahuje vymezení pojmů úvěr, spotřebitel a spotřebitelský úvěr. V návaznosti na vymezení těchto pojmů je do této kapitoly zahrnuto i pojednání o smlouvě o úvěru a smlouvě o zápůjčce, ochraně spotřebitele a P2P spotřebitelských úvěrech. Druhá kapitola pojednává o zvláštní právní úpravě spotřebitelského úvěru představované směrnicí CCD, směrnicí MCD a zákonem o spotřebitelském úvěru, který uvedené směrnice transponuje. Rovněž je zde zařazena zmínka o dnes již zrušené směrnici 87/102/EHS a zákonu č. 321/2001 Sb., který tuto směrnici transponoval. Třetí kapitola představuje společně s kapitolou čtvrtou jádro celé práce, kdy kapitola třetí obsahuje analýzu úpravy smlouvy o spotřebitelském úvěru. Nezaměřuje se však pouze na část sedmou zákona o spotřebitelském úvěru, ale věnuje se též i procesu uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru....cs_CZ
dc.description.abstractConsumer loan Abstract This diploma thesis deals with the topic of consumer loans, specifically with the regulation of contracts in which a consumer loan is arranged, contained in the Consumer Credit Act, with aim to provide analysis of such regulation, identify its deficiencies and provide suggestions for eliminating these deficiencies. The first chapter deals with basic terms, the definition of which is necessary for further dealing with the issue of consumer loans. The chapter therefore contains definitions of terms credit, consumer, and consumer loan. Following the definition of these terms, this chapter also deals with credit contract, loan contract, consumer protection and P2P consumer loans. The second chapter deals with the special legal regulation of consumer loans represented by the CCD Directive, the MCD Directive and the Consumer Credit Act which transposes the said Directives. There is also mentioned the now repealed Directive 87/102/EEC and Act No. 321/2001 Coll., which transposed said Directive. The third chapter, together with the fourth chapter, represents the core of the whole thesis, when the third chapter contains an analysis of the regulation of the loan credit agreement. However, it does not focus only on Part Seven of the Consumer Credit Act, but also on the process of concluding a...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectconsumeren_US
dc.subjectcrediten_US
dc.subjectcreditworthinessen_US
dc.subjectspotřebitelcs_CZ
dc.subjectúvěrcs_CZ
dc.subjectúvěruschopnostcs_CZ
dc.titleÚvěr pro spotřebitelecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2022
dcterms.dateAccepted2022-01-10
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId195050
dc.title.translatedConsumer loanen_US
dc.contributor.refereeFlídr, Jan
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csÚvěr pro spotřebitele Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá spotřebitelskými úvěry, a to konkrétně úpravou smluv ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, obsaženou v zákoně o spotřebitelském úvěru, s cílem poskytnout analýzu této právní úpravy, identifikovat její nedostatky a poskytnout návrhy na odstranění těchto nedostatků. První kapitola práce se věnuje základním pojmům, jejichž vymezení je pro pojednání o problematice spotřebitelských úvěrů nezbytné. Tato kapitola tudíž obsahuje vymezení pojmů úvěr, spotřebitel a spotřebitelský úvěr. V návaznosti na vymezení těchto pojmů je do této kapitoly zahrnuto i pojednání o smlouvě o úvěru a smlouvě o zápůjčce, ochraně spotřebitele a P2P spotřebitelských úvěrech. Druhá kapitola pojednává o zvláštní právní úpravě spotřebitelského úvěru představované směrnicí CCD, směrnicí MCD a zákonem o spotřebitelském úvěru, který uvedené směrnice transponuje. Rovněž je zde zařazena zmínka o dnes již zrušené směrnici 87/102/EHS a zákonu č. 321/2001 Sb., který tuto směrnici transponoval. Třetí kapitola představuje společně s kapitolou čtvrtou jádro celé práce, kdy kapitola třetí obsahuje analýzu úpravy smlouvy o spotřebitelském úvěru. Nezaměřuje se však pouze na část sedmou zákona o spotřebitelském úvěru, ale věnuje se též i procesu uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru....cs_CZ
uk.abstract.enConsumer loan Abstract This diploma thesis deals with the topic of consumer loans, specifically with the regulation of contracts in which a consumer loan is arranged, contained in the Consumer Credit Act, with aim to provide analysis of such regulation, identify its deficiencies and provide suggestions for eliminating these deficiencies. The first chapter deals with basic terms, the definition of which is necessary for further dealing with the issue of consumer loans. The chapter therefore contains definitions of terms credit, consumer, and consumer loan. Following the definition of these terms, this chapter also deals with credit contract, loan contract, consumer protection and P2P consumer loans. The second chapter deals with the special legal regulation of consumer loans represented by the CCD Directive, the MCD Directive and the Consumer Credit Act which transposes the said Directives. There is also mentioned the now repealed Directive 87/102/EEC and Act No. 321/2001 Coll., which transposed said Directive. The third chapter, together with the fourth chapter, represents the core of the whole thesis, when the third chapter contains an analysis of the regulation of the loan credit agreement. However, it does not focus only on Part Seven of the Consumer Credit Act, but also on the process of concluding a...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV