Show simple item record

Nonstationarity of nation-construction in contemporary Europe: Time-space differentiation in support for and factors behind regional nationalism in Catalonia
dc.contributor.advisorTomeš, Jiří
dc.creatorLepič, Martin
dc.date.accessioned2022-04-11T10:05:14Z
dc.date.available2022-04-11T10:05:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/170964
dc.description.abstractRegionální nacionalismus a s ním související separatistické tendence mají výrazný vliv na teritoriální (dez)integraci řady států světa, Evropu nevyjímaje. Tyto procesy přispěly k proměně (akademického) náhledu na státy, které byly tradičně vnímané jako uniformní, kohezní a kontinuální politické entity. Výzkum teritoriální a societální koheze a kontinuity v rámci regionálních nacionalistických hnutí byl však doposud spíše opomíjen, ačkoliv se tento aspekt zdá být klíčovým pro úspěšnou mobilizaci a dosažení cílů separatistických hnutí v heterogenních demokratických společnostech. Tato práce si klade za cíl zkoumat limity uniformity a kontinuity, tj. časoprostorovou diferenciaci v politických afiliacích k secesionistickému regionálnímu nacionalismu v Katalánsku, včetně objasnění možné časoprostorové nestacionarity vlivu faktorů, které tyto afiliace podmiňují. Katalánsko je příkladem regionu se silným kulturním a inkluzivně-asimilačním nacionalismem, který proliferuje v rámci etno-kulturně heterogenní a segregované společnosti. Region se v posledním desetiletí přehoupl z fáze každodenního "banálního" nacionalismu směrem k explicitní a dynamické nacionalistické mobilizaci, která byla podnícena deteriorací vztahů Katalánska se Španělskem (a dále ji prohloubila). Za účelem kontextualizace cílů práce do...cs_CZ
dc.description.abstractRegional nationalism and consequent separatist tendencies have a significant impact on the territorial (dis)integration of many countries across the globe, and Europe is no exception. These processes contributed to changes in the traditional academic understanding of states as uniform, cohesive, and continuous political entities. Nevertheless, research on territorial and societal cohesion and continuity within regional nationalist movements has so far been neglected, even though this aspect seems to be key to the successful mobilization and goal achievement of separatist movements in heterogeneous democratic societies. This thesis aims to examine the limits of uniformity and continuity, that is, a time-space differentiation in political affiliations to secessionist regional nationalism in Catalonia, including the explanation of a time-space nonstationarity in the effects of factors behind the affiliations. Catalonia is an example of region with intense cultural and inclusive-assimilationist nationalism which proliferates within an ethno-culturally heterogeneous and segregated society. In the last decade, the region has shifted from a phase of everyday, "banal" nationalism to an explicit and dynamic nationalist mobilization, which has been brought about by (and further intensified) the deterioration...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectCataloniaen_US
dc.subjectcontexten_US
dc.subjectelectionsen_US
dc.subjectethnicizationen_US
dc.subjectindependenceen_US
dc.subjectnationalist mobilizationen_US
dc.subjectna-tionalization thesisen_US
dc.subjectpolarizationen_US
dc.subjectregional nationalismen_US
dc.subjectseparatismen_US
dc.subjectsocial cleavagesen_US
dc.subjectSpainen_US
dc.subjectspatial nonstationarityen_US
dc.subjectterritorial fragmentationen_US
dc.subjecttime-space differentiationen_US
dc.subjectčasoprostorová diferenciacecs_CZ
dc.subjectetnicizacecs_CZ
dc.subjectKatalánskocs_CZ
dc.subjectkontextuální efektycs_CZ
dc.subjectnacionalistická mobilizacecs_CZ
dc.subjectnezávislostcs_CZ
dc.subjectpolarizacecs_CZ
dc.subjectprostorová nestacionaritacs_CZ
dc.subjectregionální nacionalismuscs_CZ
dc.subjectseparatismuscs_CZ
dc.subjectŠpanělskocs_CZ
dc.subjectštěpné liniecs_CZ
dc.subjectteritoriální fragmentacecs_CZ
dc.subjectteze nacionalizacecs_CZ
dc.subjectvolbycs_CZ
dc.titleNestacionarita konstrukce národu v současné Evropě: Časoprostorová diferenciace v podpoře a vlivu faktorů regionálního nacionalismu v Katalánskucs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-12-17
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Developmenten_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a regionálního rozvojecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId132678
dc.title.translatedNonstationarity of nation-construction in contemporary Europe: Time-space differentiation in support for and factors behind regional nationalism in Cataloniaen_US
dc.contributor.refereeHavlíček, Tomáš
dc.contributor.refereeKopeček, Vincenc
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineRegionální a politická geografiecs_CZ
thesis.degree.disciplineRegional and Political Geographyen_US
thesis.degree.programRegionální a politická geografiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a regionálního rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Developmenten_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csRegionální a politická geografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enRegional and Political Geographyen_US
uk.degree-program.csRegionální a politická geografiecs_CZ
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csRegionální nacionalismus a s ním související separatistické tendence mají výrazný vliv na teritoriální (dez)integraci řady států světa, Evropu nevyjímaje. Tyto procesy přispěly k proměně (akademického) náhledu na státy, které byly tradičně vnímané jako uniformní, kohezní a kontinuální politické entity. Výzkum teritoriální a societální koheze a kontinuity v rámci regionálních nacionalistických hnutí byl však doposud spíše opomíjen, ačkoliv se tento aspekt zdá být klíčovým pro úspěšnou mobilizaci a dosažení cílů separatistických hnutí v heterogenních demokratických společnostech. Tato práce si klade za cíl zkoumat limity uniformity a kontinuity, tj. časoprostorovou diferenciaci v politických afiliacích k secesionistickému regionálnímu nacionalismu v Katalánsku, včetně objasnění možné časoprostorové nestacionarity vlivu faktorů, které tyto afiliace podmiňují. Katalánsko je příkladem regionu se silným kulturním a inkluzivně-asimilačním nacionalismem, který proliferuje v rámci etno-kulturně heterogenní a segregované společnosti. Region se v posledním desetiletí přehoupl z fáze každodenního "banálního" nacionalismu směrem k explicitní a dynamické nacionalistické mobilizaci, která byla podnícena deteriorací vztahů Katalánska se Španělskem (a dále ji prohloubila). Za účelem kontextualizace cílů práce do...cs_CZ
uk.abstract.enRegional nationalism and consequent separatist tendencies have a significant impact on the territorial (dis)integration of many countries across the globe, and Europe is no exception. These processes contributed to changes in the traditional academic understanding of states as uniform, cohesive, and continuous political entities. Nevertheless, research on territorial and societal cohesion and continuity within regional nationalist movements has so far been neglected, even though this aspect seems to be key to the successful mobilization and goal achievement of separatist movements in heterogeneous democratic societies. This thesis aims to examine the limits of uniformity and continuity, that is, a time-space differentiation in political affiliations to secessionist regional nationalism in Catalonia, including the explanation of a time-space nonstationarity in the effects of factors behind the affiliations. Catalonia is an example of region with intense cultural and inclusive-assimilationist nationalism which proliferates within an ethno-culturally heterogeneous and segregated society. In the last decade, the region has shifted from a phase of everyday, "banal" nationalism to an explicit and dynamic nationalist mobilization, which has been brought about by (and further intensified) the deterioration...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvojecs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantNovotný, Josef
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV