Show simple item record

The mining heritage of the Jáchymov region as a dynamic sociocultural process
dc.contributor.advisorChromý, Pavel
dc.creatorJelen, Jakub
dc.date.accessioned2022-04-11T08:50:00Z
dc.date.available2022-04-11T08:50:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/170958
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá percepcí a způsoby managementu montánního dědictví z pohledu jednotlivých zainteresovaných aktérů, subjektů a zájmových skupin podílejících se na procesu jeho vzniku, inventarizace, interpretace, využívání, ochraně nebo rekonstrukce. Zároveň diskutuje způsoby využívání montánního dědictví, přínosy či rizika jeho přítomnosti v území a jeho vazby na územní identity. Obecná východiska výzkumu jsou založena na rozboru a kritické diskusi odborné literatury a klíčových geografických konceptů (dědictví, místo, identita). V první části se práce věnuje konceptualizaci dědictví v obecné rovině, přičemž diskutuje různé způsoby vymezení a nahlížení na dědictví, jeho charakteristiky či vlastnosti a zároveň rozebírá možné přístupy k němu. Dále přináší různé pohledy na klasifikaci dědictví a rozbor jeho jednotlivých fází, jelikož je zde na dědictví nahlíženo jako na sociokulturní proces podmíněný jednotlivými aktéry, subjekty a zájmovými skupinami, kteří do něj v různých fázích vstupují a ovlivňují jej. Je také diskutováno, jak dědictví formuje a ovlivňuje i prostředí, ve kterém se nachází, včetně jeho obyvatel nebo návštěvníků. Po obecné diskusi se práce zaměřuje na specifickou skupinu dědictví, kterou je montánní dědictví. To je možné řadit do dědictví industriálního, tzn....cs_CZ
dc.description.abstractThe presented dissertation deals with the perception and methods of management of the mining heritage from the perspective of individual stakeholders, entities and interest groups involved in the process of its creation, inventory, interpretation, use, protection or reconstruction. At the same time, it discusses the ways of using the mining heritage, the benefits and risks of its presence in the territory or its connection to territorial identities. The general starting points of the research are based on a search and critical discussion of scientific literature and key geographical concepts (heritage, place, identity). In the first part, the thesis deals with the conceptualization of heritage in general, discussing various ways of defining and looking at heritage, its characteristics and properties, and also it discusses possible approaches to it. The thesis also brings different perspectives on classification of heritage and analysis of its individual phases, as the heritage is seen as a socio-cultural process conditioned by individual actors, entities and interest groups who enter and influence it at various stages. The thesis also deals with the ways heritage shapes and affects the environment in which it is located, including its inhabitants and visitors. After a general discussion, the thesis...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectnew cultural geographyen_US
dc.subjecthistorical geographyen_US
dc.subjectheritage studiesen_US
dc.subjectmining heritageen_US
dc.subjectUNESCOen_US
dc.subjectsociocultural processen_US
dc.subjectsocial constructionen_US
dc.subjectactorsen_US
dc.subjectJáchymovskoen_US
dc.subjectKrušnohoříen_US
dc.subjectErzgebirgeen_US
dc.subjectCzechiaen_US
dc.subjectnová kulturní geografiecs_CZ
dc.subjecthistorická geografiecs_CZ
dc.subjectheritage studiescs_CZ
dc.subjectmontánní dědictvícs_CZ
dc.subjectUNESCOcs_CZ
dc.subjectsociokulturní procescs_CZ
dc.subjectsociální konstrukcecs_CZ
dc.subjectaktéřics_CZ
dc.subjectJáchymovskocs_CZ
dc.subjectKrušnohořícs_CZ
dc.subjectErzgebirgecs_CZ
dc.subjectČeskocs_CZ
dc.titleMontánní dědictví Jáchymovska jako dynamický sociokulturní procescs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-12-17
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Developmenten_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a regionálního rozvojecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId169432
dc.title.translatedThe mining heritage of the Jáchymov region as a dynamic sociocultural processen_US
dc.contributor.refereeŠantrůčková, Markéta
dc.contributor.refereeChrastina, Peter
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineObecná geografiecs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Geographyen_US
thesis.degree.programObecná geografiecs_CZ
thesis.degree.programGeneral Geographyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a regionálního rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Developmenten_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná geografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Geographyen_US
uk.degree-program.csObecná geografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeneral Geographyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPředkládaná disertační práce se zabývá percepcí a způsoby managementu montánního dědictví z pohledu jednotlivých zainteresovaných aktérů, subjektů a zájmových skupin podílejících se na procesu jeho vzniku, inventarizace, interpretace, využívání, ochraně nebo rekonstrukce. Zároveň diskutuje způsoby využívání montánního dědictví, přínosy či rizika jeho přítomnosti v území a jeho vazby na územní identity. Obecná východiska výzkumu jsou založena na rozboru a kritické diskusi odborné literatury a klíčových geografických konceptů (dědictví, místo, identita). V první části se práce věnuje konceptualizaci dědictví v obecné rovině, přičemž diskutuje různé způsoby vymezení a nahlížení na dědictví, jeho charakteristiky či vlastnosti a zároveň rozebírá možné přístupy k němu. Dále přináší různé pohledy na klasifikaci dědictví a rozbor jeho jednotlivých fází, jelikož je zde na dědictví nahlíženo jako na sociokulturní proces podmíněný jednotlivými aktéry, subjekty a zájmovými skupinami, kteří do něj v různých fázích vstupují a ovlivňují jej. Je také diskutováno, jak dědictví formuje a ovlivňuje i prostředí, ve kterém se nachází, včetně jeho obyvatel nebo návštěvníků. Po obecné diskusi se práce zaměřuje na specifickou skupinu dědictví, kterou je montánní dědictví. To je možné řadit do dědictví industriálního, tzn....cs_CZ
uk.abstract.enThe presented dissertation deals with the perception and methods of management of the mining heritage from the perspective of individual stakeholders, entities and interest groups involved in the process of its creation, inventory, interpretation, use, protection or reconstruction. At the same time, it discusses the ways of using the mining heritage, the benefits and risks of its presence in the territory or its connection to territorial identities. The general starting points of the research are based on a search and critical discussion of scientific literature and key geographical concepts (heritage, place, identity). In the first part, the thesis deals with the conceptualization of heritage in general, discussing various ways of defining and looking at heritage, its characteristics and properties, and also it discusses possible approaches to it. The thesis also brings different perspectives on classification of heritage and analysis of its individual phases, as the heritage is seen as a socio-cultural process conditioned by individual actors, entities and interest groups who enter and influence it at various stages. The thesis also deals with the ways heritage shapes and affects the environment in which it is located, including its inhabitants and visitors. After a general discussion, the thesis...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvojecs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantRaška, Pavel
dc.contributor.consultantDix, Andreas
dc.contributor.consultantKučera, Zdeněk
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV