Show simple item record

Do We Understand Each Other? The Influence of Child's Cultural Identity on its Visual Expression
dc.contributor.advisorNovotná, Magdalena
dc.creatorSchreiberová, Daniela
dc.date.accessioned2022-04-07T09:15:21Z
dc.date.available2022-04-07T09:15:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/170661
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vlivy odlišného mateřského jazyka a kulturního habitu žáků na jejich práci v hodinách výtvarné výchovy. Práce hledá způsoby začlenění kulturních obsahů do VV, aniž by byli žáci s odlišným mateřským jazykem znevýhodněni. Zároveň se snaží popsat podmínky vzdělávání těchto žáků v oblasti VV, a upozornit tak na specifika a nutnost individuálního přístupu. Autorka vychází ze studia odborné literatury, v teoretické části řeší širší kontext této problematiky, tím je vztah jazyka, kultury a myšlení, kulturní obsahy ve VV, sémiotika, vizuální gramotnost nebo také kooperace. Důležité je zde pojetí díla jako komunikačního prostředku a koncepce výtvarné výchovy jako prostoru vizuální i jazykové komunikace. Výzkumná část popisuje několik výukových situací, ve kterých se autorka zaměřuje na způsoby komunikace a spolupráce žáků s odlišným mateřským jazykem, na jejich výtvarnou tvorbu a porozumění úkolům. Vychází z pozorování žáků prvního stupně základní školy. Cílem je nacházet v těchto individuálních případech opakující se situace a zasazovat je do souvislostí. Přispět tak k rozvoji této problematiky v oblasti VV a upozornit na specifické podmínky vzdělávání těchto žáků. Na základě získaných poznatků a zkušeností z realizace vlastní didaktické řady byl navržen výtvarný úkol, který by...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the influences of different native language and cultural habitus of pupils on their activity in art education. The thesis focuses on the integration of cultural contents in art education without disadvantage of pupils with different native languages. It also describes the educational conditions of these pupils in art education and brings out its specifics and the need for an individual approach. The theoretical part is based on literature and it analyzes broader contexts of the topic, such as the relation of the language, culture and mind, cultural contents in art education, semiotics, visual literacy, or cooperation. The artwork is approached as a mean of communication and art education is considered as a space of communication. Several school situations are described in the research part and the attention is focused on communication and cooperation among pupils who are non-native speakers, their art expression, approach and insight on the tasks. The research is based on the observation of non-native speaking pupils at the primary school. The aim is to find recurring situations in these individual cases and put them in the right context. Thereby contribute to the development of this issue in art education and bring attention to the need for specific educational...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectvisual literacyen_US
dc.subjectcultural identityen_US
dc.subjectcommunicationen_US
dc.subjectunderstandingen_US
dc.subjectvisual expressionen_US
dc.subjectprimary schoolen_US
dc.subjectcreativityen_US
dc.subjectvizuální gramotnostcs_CZ
dc.subjectkulturní identitacs_CZ
dc.subjectkomunikacecs_CZ
dc.subjectporozuměnícs_CZ
dc.subjectvizuální vyjádřenícs_CZ
dc.subjectprimární vzdělávánícs_CZ
dc.subjecttvořivostcs_CZ
dc.titleRozumíme si? Vliv kulturní identity dítěte na jeho vizuální vyjadřovánícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-20
dc.description.departmentKatedra výtvarné výchovycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId210226
dc.title.translatedDo We Understand Each Other? The Influence of Child's Cultural Identity on its Visual Expressionen_US
dc.contributor.refereeFulková, Marie
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchovacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools and Art Schools - Arten_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra výtvarné výchovycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchovacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools and Art Schools - Arten_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá vlivy odlišného mateřského jazyka a kulturního habitu žáků na jejich práci v hodinách výtvarné výchovy. Práce hledá způsoby začlenění kulturních obsahů do VV, aniž by byli žáci s odlišným mateřským jazykem znevýhodněni. Zároveň se snaží popsat podmínky vzdělávání těchto žáků v oblasti VV, a upozornit tak na specifika a nutnost individuálního přístupu. Autorka vychází ze studia odborné literatury, v teoretické části řeší širší kontext této problematiky, tím je vztah jazyka, kultury a myšlení, kulturní obsahy ve VV, sémiotika, vizuální gramotnost nebo také kooperace. Důležité je zde pojetí díla jako komunikačního prostředku a koncepce výtvarné výchovy jako prostoru vizuální i jazykové komunikace. Výzkumná část popisuje několik výukových situací, ve kterých se autorka zaměřuje na způsoby komunikace a spolupráce žáků s odlišným mateřským jazykem, na jejich výtvarnou tvorbu a porozumění úkolům. Vychází z pozorování žáků prvního stupně základní školy. Cílem je nacházet v těchto individuálních případech opakující se situace a zasazovat je do souvislostí. Přispět tak k rozvoji této problematiky v oblasti VV a upozornit na specifické podmínky vzdělávání těchto žáků. Na základě získaných poznatků a zkušeností z realizace vlastní didaktické řady byl navržen výtvarný úkol, který by...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with the influences of different native language and cultural habitus of pupils on their activity in art education. The thesis focuses on the integration of cultural contents in art education without disadvantage of pupils with different native languages. It also describes the educational conditions of these pupils in art education and brings out its specifics and the need for an individual approach. The theoretical part is based on literature and it analyzes broader contexts of the topic, such as the relation of the language, culture and mind, cultural contents in art education, semiotics, visual literacy, or cooperation. The artwork is approached as a mean of communication and art education is considered as a space of communication. Several school situations are described in the research part and the attention is focused on communication and cooperation among pupils who are non-native speakers, their art expression, approach and insight on the tasks. The research is based on the observation of non-native speaking pupils at the primary school. The aim is to find recurring situations in these individual cases and put them in the right context. Thereby contribute to the development of this issue in art education and bring attention to the need for specific educational...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV