Show simple item record

The strategic context of coping with boredom and attitude to school subjects
dc.contributor.advisorPavelková, Isabella
dc.creatorKopalová, Aneta
dc.date.accessioned2022-04-07T10:02:58Z
dc.date.available2022-04-07T10:02:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/170594
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na prožívání nudy u žáků na druhém stupni základní školy, konkrétně sedmých a osmých ročníků. Zmapován bude výskyt nudy a hlavní žákovské strategie zvládání nudy (boredom coping), ale i žákovský postoj k těmto předmětům (obliba předmětu, obtížnost předmětu, význam předmětu, míra nudy v předmětu). Cílem práce je nalézt souvislost mezi výskytem nudy v jednotlivých předmětech a postoji žáků k těmto předmětům. Teoretická část je členěna do několika tematických okruhů. Je zde nastíněn obraz současného stavu poznání v oblasti nudy a jejího zvládání, ve vztahu k nudě je popsána problematika motivace ve vyučování. Dále jsou zde představeny modely, které se vážou na školní prostředí, kdy každý z modelů nahlíží na nudu odlišným způsobem. Jsou zde také zmíněny možnosti diagnostiky v této oblasti s využitím dotazníkových metod ve školním prostředí. V bakalářské práci je také podrobněji představeno uchopení copingu autory Nett. et. al., (2010). Bližší specifikace postojů, představení Implicitní teorie dobré výuky předmětu Hrabala & Pavelkové (2010) a možnosti diagnostiky postojů. V části výzkumné pro uchopení zkoumaného tématu jsem využila kvantitativního designu s využitím dvou dotazníkových metod CBS a Postoje ke školním předmětům, výzkum byl doplněn o kvalitativní analýzu s...cs_CZ
dc.description.abstractThe bachelorś thesis is focused on experiencing boredom in pupils at the second stage of primary school, specifically the seventh and eight grades. The occurence of boredom and the main student strategies for managing boredom will be mapped, as well as the studentś attitude to these subjects (popularity of the subject, difficulty of the subject, importance of the subject, degree of boredom in the subject). The purpose of the work is to change the connection between the occurrence of boredom in individual subjects and the attitudes of students to these subjects. The theoretical part is divided into several thematic areas. It outlines the picture of the current state of knowledge in the field of boredom and its management and it describes the issue of motivation in teaching with a connection to boredom. Furthermore, there are presented models that are serious in the school environment, where each of the models views boredom differently There are also mentioned possibilities of diagnostics in this area with the use of questionnaire methods in the school environment. The bachelor's thesis also presents in more detail the grasp of coping by the authors Nettová, Goetz, and Danielsová, and a detailed specification of attitudes, and an introduction of Implicit theory of good teaching of the subject Hrabal...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectboredomen_US
dc.subjectcopingen_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjectattitude to school subjetsen_US
dc.subjectnudacs_CZ
dc.subjectcopingcs_CZ
dc.subjectmotivacecs_CZ
dc.subjectpostoje k předmětůmcs_CZ
dc.titleSouvislost strategie zvládání nudy a postoje ke školním předmětůmcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-09
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId234564
dc.title.translatedThe strategic context of coping with boredom and attitude to school subjectsen_US
dc.contributor.refereeValentová, Lidmila
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologie s rozšířením o speciální pedagogikucs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychology with extension in Special Educationen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologie s rozšířením o speciální pedagogikucs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychology with extension in Special Educationen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalářská práce je zaměřena na prožívání nudy u žáků na druhém stupni základní školy, konkrétně sedmých a osmých ročníků. Zmapován bude výskyt nudy a hlavní žákovské strategie zvládání nudy (boredom coping), ale i žákovský postoj k těmto předmětům (obliba předmětu, obtížnost předmětu, význam předmětu, míra nudy v předmětu). Cílem práce je nalézt souvislost mezi výskytem nudy v jednotlivých předmětech a postoji žáků k těmto předmětům. Teoretická část je členěna do několika tematických okruhů. Je zde nastíněn obraz současného stavu poznání v oblasti nudy a jejího zvládání, ve vztahu k nudě je popsána problematika motivace ve vyučování. Dále jsou zde představeny modely, které se vážou na školní prostředí, kdy každý z modelů nahlíží na nudu odlišným způsobem. Jsou zde také zmíněny možnosti diagnostiky v této oblasti s využitím dotazníkových metod ve školním prostředí. V bakalářské práci je také podrobněji představeno uchopení copingu autory Nett. et. al., (2010). Bližší specifikace postojů, představení Implicitní teorie dobré výuky předmětu Hrabala & Pavelkové (2010) a možnosti diagnostiky postojů. V části výzkumné pro uchopení zkoumaného tématu jsem využila kvantitativního designu s využitím dvou dotazníkových metod CBS a Postoje ke školním předmětům, výzkum byl doplněn o kvalitativní analýzu s...cs_CZ
uk.abstract.enThe bachelorś thesis is focused on experiencing boredom in pupils at the second stage of primary school, specifically the seventh and eight grades. The occurence of boredom and the main student strategies for managing boredom will be mapped, as well as the studentś attitude to these subjects (popularity of the subject, difficulty of the subject, importance of the subject, degree of boredom in the subject). The purpose of the work is to change the connection between the occurrence of boredom in individual subjects and the attitudes of students to these subjects. The theoretical part is divided into several thematic areas. It outlines the picture of the current state of knowledge in the field of boredom and its management and it describes the issue of motivation in teaching with a connection to boredom. Furthermore, there are presented models that are serious in the school environment, where each of the models views boredom differently There are also mentioned possibilities of diagnostics in this area with the use of questionnaire methods in the school environment. The bachelor's thesis also presents in more detail the grasp of coping by the authors Nettová, Goetz, and Danielsová, and a detailed specification of attitudes, and an introduction of Implicit theory of good teaching of the subject Hrabal...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV