Show simple item record

Czech accounting framework vs. International financial reporting standards : Interhotel Olympik
Česká úprava účetnictní v kontextu evropského práva a Mezinárodních účetních standart
dc.contributor.advisorKemény, Irena
dc.creatorMurko, Ivan
dc.date.accessioned2017-04-05T11:32:45Z
dc.date.available2017-04-05T11:32:45Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/1702
dc.description.abstractRigorózna práca sa zaoberá analýzou českej úpravy účtovníctva, jej zasadením do kontextu európskeho účtovného práva a Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva. Pritom sleduje ako všeobecnú rovinu existujúcich rozdielov, tak ich konkrétne vplyvy. Cieľom práce je predovšetkým vykreslenie odlišností v účtovných postupoch i celkovej koncepcii účtovníctva. Zároveň práca hodnotí dôsledky týchto rozdielov v súčasnosti i blízkej budúcnosti. Skladá sa z úvodnej kapitoly a štyroch hlavných častí. Úvodná kapitola pojednáva o modernej teórii účtovníctva, pričom sa venuje i regulácii účtovníctva a skutočnostiam, ktoré zapríčiňujú rozdielnosť účtovných systémov vo svete. Druhá časť sa zaoberá súčasným stavom právnej úpravy účtovníctva v Českej republike. Vykresľuje základné účtovné právne normy a následne podáva súhrnný pohľad v záverečnom zhodnotení. Nasledujúca kapitola predstavuje európske účtovné právo, a súčasne sa venuje Medzinárodným štandardom účtovného výkazníctva (IFRS). Obe úpravy rozoberá relatívne podrobne z dôvodu poskytnutia komplexného pohľadu na ich vývoj a súčasnú situáciu. Záver kapitoly uvádza stručné priblíženie amerických Všeobecne uznávaných účtovných zásad, hlavne pre ich medzinárodný vplyv, a predovšetkým spoluprácu tvorcov týchto zásad s orgánmi IFRS. Vo štvrtej časti práce je...cs_CZ
dc.description.abstractThe rigorous thesis deals with an analysis of the Czech accounting framework and its embedding into the context of the European accounting law and the International Financial Reporting Standards. At the same time it follows both the general level of existing differences, and their concrete effects. Primarily, the goal of this thesis is to present the differences in accounting procedures as well as in the general accounting concept. Alongside the thesis evaluates the consequences of these differences presently and in the near future. The thesis consists of a preliminary chapter and four main sections. The preliminary chapter concerns modern accounting theory, whereas addressing also accounting regulation and the facts which cause dissimilarity of accounting systems in the world. The second section follows present status of the legal accounting framework in the Czech Republic. It describes primary accounting rules of law and then reports a summary view in the final assessment. The following chapter presents the European accounting law, and simultaneously devotes itself to the International financial reporting standards (IFRS). Both regulations are analyzed relatively closely for reasons of giving a complex view of their development and present situation. The conclusion of the chapter mentions brief...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleČeská úprava účtovníctva v kontexte európského práva a Medzinárodných štandardov účtovného výkaznictvask_SK
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-12-11
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId58216
dc.title.translatedCzech accounting framework vs. International financial reporting standards : Interhotel Olympiken_US
dc.title.translatedČeská úprava účetnictní v kontextu evropského práva a Mezinárodních účetních standartcs_CZ
dc.contributor.refereeHollmannová, Monika
dc.identifier.aleph000965741
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.programEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csRigorózna práca sa zaoberá analýzou českej úpravy účtovníctva, jej zasadením do kontextu európskeho účtovného práva a Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva. Pritom sleduje ako všeobecnú rovinu existujúcich rozdielov, tak ich konkrétne vplyvy. Cieľom práce je predovšetkým vykreslenie odlišností v účtovných postupoch i celkovej koncepcii účtovníctva. Zároveň práca hodnotí dôsledky týchto rozdielov v súčasnosti i blízkej budúcnosti. Skladá sa z úvodnej kapitoly a štyroch hlavných častí. Úvodná kapitola pojednáva o modernej teórii účtovníctva, pričom sa venuje i regulácii účtovníctva a skutočnostiam, ktoré zapríčiňujú rozdielnosť účtovných systémov vo svete. Druhá časť sa zaoberá súčasným stavom právnej úpravy účtovníctva v Českej republike. Vykresľuje základné účtovné právne normy a následne podáva súhrnný pohľad v záverečnom zhodnotení. Nasledujúca kapitola predstavuje európske účtovné právo, a súčasne sa venuje Medzinárodným štandardom účtovného výkazníctva (IFRS). Obe úpravy rozoberá relatívne podrobne z dôvodu poskytnutia komplexného pohľadu na ich vývoj a súčasnú situáciu. Záver kapitoly uvádza stručné priblíženie amerických Všeobecne uznávaných účtovných zásad, hlavne pre ich medzinárodný vplyv, a predovšetkým spoluprácu tvorcov týchto zásad s orgánmi IFRS. Vo štvrtej časti práce je...cs_CZ
uk.abstract.enThe rigorous thesis deals with an analysis of the Czech accounting framework and its embedding into the context of the European accounting law and the International Financial Reporting Standards. At the same time it follows both the general level of existing differences, and their concrete effects. Primarily, the goal of this thesis is to present the differences in accounting procedures as well as in the general accounting concept. Alongside the thesis evaluates the consequences of these differences presently and in the near future. The thesis consists of a preliminary chapter and four main sections. The preliminary chapter concerns modern accounting theory, whereas addressing also accounting regulation and the facts which cause dissimilarity of accounting systems in the world. The second section follows present status of the legal accounting framework in the Czech Republic. It describes primary accounting rules of law and then reports a summary view in the final assessment. The following chapter presents the European accounting law, and simultaneously devotes itself to the International financial reporting standards (IFRS). Both regulations are analyzed relatively closely for reasons of giving a complex view of their development and present situation. The conclusion of the chapter mentions brief...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV