Show simple item record

Verification of rhythmic abilities of university students in the field of education and physical education and sport
dc.contributor.advisorNovotná, Viléma
dc.creatorKašparová, Alena
dc.date.accessioned2022-04-05T11:45:17Z
dc.date.available2022-04-05T11:45:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/170209
dc.description.abstractPráce se zabývá vytvořením testové baterie pro posouzení rytmického cítění u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport. Takové testy totiž hudebně-sportovní praxe postrádá a doposud je nucena využívat pouze testy koncipované pro hudební oblast. Nové testy svou strukturou odpovídají charakteristice rytmického cítění z pohledu hudební psychologie. Testy jsou rozděleny do tří oddílů, kterými jsou Percepční dovednosti a činnosti (položky 1 až 18), Reprodukční dovednosti a činnosti (položky 19 až 27) a Produkční dovednosti a činnosti (položka 28). Pro statistické zpracování byla použita klasická teorie testu (faktorová analýza) i teorie odpovědi na položku (dvou-parametrický model). Součástí metod byl i výpočet reliability a validity testu. Očekávané zamítnutí navržené hypotézy se potvrdilo jak u klasické teorie testu, tak u teorie odpovědi na položku. Výjimkou byl model 4, jehož fit indexy (zejména TLI = 0,537) však ukazovaly spíše nedostatek důkazů na zamítnutí hypotézy než na perfektní shodu modelu s daty. Cílem bylo sestavit a otestovat modely, jejichž shoda s daty bude nejlepší. Nejpříznivější shoda byla u modelů č. 1 a 5. Model 1 [CFI = 0.927, TLI=0.916, SRMR = 0.09, RMSEA (5 %) = 0.03, RMSEA (95 %) = 0.059], jehož struktura odpovídala navržené testové baterii,...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis is focused on creating a test battery for the sense of rhythm assessment for university students in the field of Physical Education and sport. Music-sports practice lacks such tests and so far it is forced to use only tests designed for the music field. The structure of the new tests corresponds to the characteristics of the sense of rhythm from the point of view of music psychology. The tests are divided into three sections, which are Perceptual Skills and Activities (items 1 to 18), Reproductive Skills and Activities (items 19 to 27) and Production Skills and Activities (item 28). The Classical test theory (factor analysis) and Item response theory (two-parametric model) were used for the statistical processing of results. The methods also included the calculation of the reliability and validity of the test. The expected refusal of the proposed hypothesis was confirmed in both the classical test theory and item response theory. The exception was model 4, whose fit indexes, especially TLI = 0.537, showed a lack of evidence for the refusal of the hypothesis rather than for a perfect fit of the model with the data. The aim of the research was to compile and test models whose conformity with the data would be the best. The most favorable conformity was for model No. 1 and No. 5. Model 1...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.subjectrhythmen_US
dc.subjectmusic-movement educationen_US
dc.subjectsense of rhythmen_US
dc.subjectfactor analysisen_US
dc.subjectitem response theoryen_US
dc.subjectrytmuscs_CZ
dc.subjecthudebně-pohybová výchovacs_CZ
dc.subjectrytmické cítěnícs_CZ
dc.subjectfaktorová analýzacs_CZ
dc.subjectteorie odpovědi na položkucs_CZ
dc.titleOvěření rytmických schopností u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání tělesná výchova a sportcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-11-16
dc.description.departmentGymnastikacs_CZ
dc.description.facultyFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Physical Education and Sporten_US
dc.identifier.repId242929
dc.title.translatedVerification of rhythmic abilities of university students in the field of education and physical education and sporten_US
dc.contributor.refereePelclová, Jana
dc.contributor.refereeKyselovičová, Oľga
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineTělesná výchova a sportcs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysical Education and Sporten_US
thesis.degree.programPhysical Education and Sporten_US
thesis.degree.programTělesná výchova a sportcs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta tělesné výchovy a sportu::Gymnastikacs_CZ
uk.faculty-name.csFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Physical Education and Sporten_US
uk.faculty-abbr.csFTVScs_CZ
uk.degree-discipline.csTělesná výchova a sportcs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysical Education and Sporten_US
uk.degree-program.csTělesná výchova a sportcs_CZ
uk.degree-program.enPhysical Education and Sporten_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPráce se zabývá vytvořením testové baterie pro posouzení rytmického cítění u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport. Takové testy totiž hudebně-sportovní praxe postrádá a doposud je nucena využívat pouze testy koncipované pro hudební oblast. Nové testy svou strukturou odpovídají charakteristice rytmického cítění z pohledu hudební psychologie. Testy jsou rozděleny do tří oddílů, kterými jsou Percepční dovednosti a činnosti (položky 1 až 18), Reprodukční dovednosti a činnosti (položky 19 až 27) a Produkční dovednosti a činnosti (položka 28). Pro statistické zpracování byla použita klasická teorie testu (faktorová analýza) i teorie odpovědi na položku (dvou-parametrický model). Součástí metod byl i výpočet reliability a validity testu. Očekávané zamítnutí navržené hypotézy se potvrdilo jak u klasické teorie testu, tak u teorie odpovědi na položku. Výjimkou byl model 4, jehož fit indexy (zejména TLI = 0,537) však ukazovaly spíše nedostatek důkazů na zamítnutí hypotézy než na perfektní shodu modelu s daty. Cílem bylo sestavit a otestovat modely, jejichž shoda s daty bude nejlepší. Nejpříznivější shoda byla u modelů č. 1 a 5. Model 1 [CFI = 0.927, TLI=0.916, SRMR = 0.09, RMSEA (5 %) = 0.03, RMSEA (95 %) = 0.059], jehož struktura odpovídala navržené testové baterii,...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis is focused on creating a test battery for the sense of rhythm assessment for university students in the field of Physical Education and sport. Music-sports practice lacks such tests and so far it is forced to use only tests designed for the music field. The structure of the new tests corresponds to the characteristics of the sense of rhythm from the point of view of music psychology. The tests are divided into three sections, which are Perceptual Skills and Activities (items 1 to 18), Reproductive Skills and Activities (items 19 to 27) and Production Skills and Activities (item 28). The Classical test theory (factor analysis) and Item response theory (two-parametric model) were used for the statistical processing of results. The methods also included the calculation of the reliability and validity of the test. The expected refusal of the proposed hypothesis was confirmed in both the classical test theory and item response theory. The exception was model 4, whose fit indexes, especially TLI = 0.537, showed a lack of evidence for the refusal of the hypothesis rather than for a perfect fit of the model with the data. The aim of the research was to compile and test models whose conformity with the data would be the best. The most favorable conformity was for model No. 1 and No. 5. Model 1...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Gymnastikacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV