• Potenciál aplikace přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině a zlepšení ekologického stavu vodních útvarů 

   Macků, Jaromír; Němejcová, Jana; Rozkošný, Milan; Smelík, Lukáš; Uhrová, Jana; Zahrádková, Světlana; Zárubová, Kamila; Štěpánková, Pavla; Dzuráková, Miriam (2017)
   V rámci prací na sestavení návrhu koncepce ochrany před následky sucha na území České republiky byla provedena analýza a hodnocení potenciálu přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině. Vyhodnoceny byly vybrané ...
  • Přehrady a vodní bezobratlí živočichové 

   Polášek, Marek; Zahrádková, Světlana; Němejcová, Denisa (2017)
   Budování vodních nádrží (přehrad) zásadně mění přírodu a krajinu nejen na zaplaveném území, ale i mimo něj, včetně všech struktur a vazeb. V rámci řešení projektu Ministerstva kultury ČR Zatopené kulturní a přírodní dědictví ...
  • Zhodnocení dopadů sucha v útvarech povrchových vod na vodní a vodu vázané organismy 

   Němejcová, Denisa; Polášek, Marek; Straka, Michal; Tušil, Petr; Zahrádková, Světlana; Šajer, Jiří; Durčák, Martin (2017)
   V rámci řešení dílčího úkolu Zhodnocení dopadů sucha v útvarech povrchových vod na vodní a vodu vázané organismy projektu zahrnující činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice sucho v roce 2016 byla zpracována ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV