Show simple item record

Comparison of pair teaching in the context of the teaching process in relation to PedF UK and 1st grade of elementary school.
dc.contributor.advisorPoche Kargerová, Jana
dc.creatorHaškovcová, Martina
dc.date.accessioned2022-04-07T11:00:04Z
dc.date.available2022-04-07T11:00:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/157410
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou párového vyučování mezi učiteli. Hlavním cílem je zmapování výhod a úskalích této výuky. Zaměřuje se na širší specifika párové výuky, které následně porovnává v prostředí základní a vysoké školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodních kapitolách první části je nahlíženo na danou problematiku z hlediska teoretického, tj. popisují model párového vyučování. Teoretická část dále vymezuje jeho základní klíčové principy, především za jakých podmínek funguje a jaké přináší výhody pro žáky, studenty a učitele. Zaměřuje se na předpoklady správného fungování, kooperativní vyučování a věnuje se možným modelům spolupráce mezi dvěma učiteli. Práce také zmiňuje, jaký vliv má párová výuka na kvalitu profesního rozvoje budoucích učitelů. Praktická část je koncipována jako kvalitativní výzkum. Toto šetření je provedeno za využití strukturovaného rozhovoru s pedagogy základní a vysoké školy, kteří učí v tandemu. Získaná potřebná data jsou analyzována metodou tzv. otevřeného kódování, které nám pomůže odpovědět na výzkumné otázky vedoucí k dosažení hlavního cíle této práce. Praktická část tedy mapuje možnosti a limity párové výuky a shledává společné zákonitosti a odlišnosti funkční výuky párového vyučování na ZŠ a VŠ. Za použití výše zmíněných metod...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issue of pair teaching between teachers. The main goal is to map the advantages and disadvantages of this teaching. It focuses on the broader specifics of pair teaching, which it then compares in the environment of primary and university. The work is divided into theoretical and practical part. In the introductory chapters of the first part, the issue is viewed from a theoretical point of view, i.e. they describe the model of pair teaching. The theoretical part further defines its basic key principles, especially under what conditions it works and what benefits for pupils, students and teachers brings. It focuses on the prerequisites for proper functioning, cooperative teaching and deals with possible models of cooperation between two teachers. The work also mentions the influence of pair teaching on the quality of professional development of future teachers. The practical part is designed as a qualitative research. This survey is conducted using a structured interview with primary and university teachers who teach in tandem. The obtained necessary data are analyzed by the method of so-called open coding, which will help us answer research questions leading to the achievement of the main goal of this work. The practical part therefore maps the possibilities and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectPair teachingen_US
dc.subjectschoolen_US
dc.subjectcooperative teachingen_US
dc.subjectmodels of pair teachingen_US
dc.subjectbeginning teacheren_US
dc.subjectcooperation of teachersen_US
dc.subjectprofessional developmenten_US
dc.subjectreflectionen_US
dc.subjectPárové vyučovánícs_CZ
dc.subjectškolacs_CZ
dc.subjectkooperativní výukacs_CZ
dc.subjectmodely párové výukycs_CZ
dc.subjectzačínající učitelcs_CZ
dc.subjectspolupráce učitelůcs_CZ
dc.subjectprofesní rozvojcs_CZ
dc.subjectreflexecs_CZ
dc.titleKomparace párové výuky v kontextu vyučovacího procesu ve vztahu k PedF UK a 1. stupně ZŠ.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-20
dc.description.departmentKatedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId233276
dc.title.translatedComparison of pair teaching in the context of the teaching process in relation to PedF UK and 1st grade of elementary school.en_US
dc.contributor.refereeMazáčová, Nataša
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro základní školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problematikou párového vyučování mezi učiteli. Hlavním cílem je zmapování výhod a úskalích této výuky. Zaměřuje se na širší specifika párové výuky, které následně porovnává v prostředí základní a vysoké školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodních kapitolách první části je nahlíženo na danou problematiku z hlediska teoretického, tj. popisují model párového vyučování. Teoretická část dále vymezuje jeho základní klíčové principy, především za jakých podmínek funguje a jaké přináší výhody pro žáky, studenty a učitele. Zaměřuje se na předpoklady správného fungování, kooperativní vyučování a věnuje se možným modelům spolupráce mezi dvěma učiteli. Práce také zmiňuje, jaký vliv má párová výuka na kvalitu profesního rozvoje budoucích učitelů. Praktická část je koncipována jako kvalitativní výzkum. Toto šetření je provedeno za využití strukturovaného rozhovoru s pedagogy základní a vysoké školy, kteří učí v tandemu. Získaná potřebná data jsou analyzována metodou tzv. otevřeného kódování, které nám pomůže odpovědět na výzkumné otázky vedoucí k dosažení hlavního cíle této práce. Praktická část tedy mapuje možnosti a limity párové výuky a shledává společné zákonitosti a odlišnosti funkční výuky párového vyučování na ZŠ a VŠ. Za použití výše zmíněných metod...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with the issue of pair teaching between teachers. The main goal is to map the advantages and disadvantages of this teaching. It focuses on the broader specifics of pair teaching, which it then compares in the environment of primary and university. The work is divided into theoretical and practical part. In the introductory chapters of the first part, the issue is viewed from a theoretical point of view, i.e. they describe the model of pair teaching. The theoretical part further defines its basic key principles, especially under what conditions it works and what benefits for pupils, students and teachers brings. It focuses on the prerequisites for proper functioning, cooperative teaching and deals with possible models of cooperation between two teachers. The work also mentions the influence of pair teaching on the quality of professional development of future teachers. The practical part is designed as a qualitative research. This survey is conducted using a structured interview with primary and university teachers who teach in tandem. The obtained necessary data are analyzed by the method of so-called open coding, which will help us answer research questions leading to the achievement of the main goal of this work. The practical part therefore maps the possibilities and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV