Show simple item record

Intact pupils in the inclusive class
dc.contributor.advisorKrčmářová, Tereza
dc.creatorKřesťanová, Kristýna
dc.date.accessioned2022-04-07T10:08:55Z
dc.date.available2022-04-07T10:08:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/157370
dc.description.abstractPráce se zabývá vlivem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na jejich intaktní spolužáky. Za posledních několik let se zvýšil počet žáků se SVP v běžných třídách. V některých třídách se tak objevuje i více žáků se SVP, proto je důležité sledovat, jaký vliv to má na jejich intaktní spolužáky. Žáci se SVP sebou přináší také podpůrná opatření (například asistenty) či větší pracovní zátěž pro učitele. Tohle všechno působí i na intaktní žáky a cílem práce je popsat, jaký ten vliv je. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické popisuji význam jednotlivých aktéru školní třídy pro její správné fungování, bezpečné klima a to, jak vzájemně na sebe mohou působit. Také se věnuji společnému vzdělávání, jaké jsou hlavní principy, popisuji společné vzdělávání v ČR, kdo to jsou žáci se SVP, jaké se jim může v běžné třídě dostat podpory. Empirická část proběhla prostřednictvím smíšeného výzkumu, konkrétně dotazníkového šetření a rozhovoru, přičemž respondenti byli učitelé 1. stupně. Z výzkumného šetření vyplynulo, že podle názoru učitelů žáci se SVP mohou mít pozitivní i negativní vliv. Intaktní žáci se učí například toleranci nebo respektu, také se seznamují s odlišnostmi, které je budou provázet celý život. Zároveň ale mohou mít negativní vliv, když ve třídě vyrušují, zpomalují tempo, zdržují výuku...cs_CZ
dc.description.abstractThe work deals with the influence of pupils with special educational needs (SEN) on their intact pupils. Over the last few years, the number of pupils with SEN in regular classes has increased. In some classes, there are even more pupils with SEN, so it is important to monitor the influence of it has on their intact classmates. Pupils with SEN also bring with them support measures (such as assistants) or a greater workload for teachers. All this somehow affects intact pupils and the aim of the work is to describe what the influence is. The work is divided into two parts. In the theoretical part I describe the importance of individual actors of the school class for its proper functioning, safe climate and how they can interact with each other. I also deal with inklusive education, what are the main principles, I describe inklusive education in the Czech Republic, who are pupils with SEN, what support they can receive in a regular class. The research part was conducted through mixed research, specifically a questionnaire survey and an interview, with the respondents being primary school teachers. The research showed that pupils with SEN can have both positive and negative effects. Intact students can teach a lot, such as tolerance and respect. Intact students also get acquainted with the differences...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectintact pupilsen_US
dc.subjectpupils with SENen_US
dc.subjectinclusive educationen_US
dc.subjectclass climateen_US
dc.subjectteacheren_US
dc.subjectsupport measuresen_US
dc.subjectintaktní žácics_CZ
dc.subjectžáci se SVPcs_CZ
dc.subjectinkluzivní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectklima třídycs_CZ
dc.subjectučitelcs_CZ
dc.subjectpodpůrná opatřenícs_CZ
dc.titleIntaktní žáci v inkluzivní tříděcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-19
dc.description.departmentKatedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId224186
dc.title.translatedIntact pupils in the inclusive classen_US
dc.contributor.refereeStará, Jana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro základní školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce se zabývá vlivem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na jejich intaktní spolužáky. Za posledních několik let se zvýšil počet žáků se SVP v běžných třídách. V některých třídách se tak objevuje i více žáků se SVP, proto je důležité sledovat, jaký vliv to má na jejich intaktní spolužáky. Žáci se SVP sebou přináší také podpůrná opatření (například asistenty) či větší pracovní zátěž pro učitele. Tohle všechno působí i na intaktní žáky a cílem práce je popsat, jaký ten vliv je. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické popisuji význam jednotlivých aktéru školní třídy pro její správné fungování, bezpečné klima a to, jak vzájemně na sebe mohou působit. Také se věnuji společnému vzdělávání, jaké jsou hlavní principy, popisuji společné vzdělávání v ČR, kdo to jsou žáci se SVP, jaké se jim může v běžné třídě dostat podpory. Empirická část proběhla prostřednictvím smíšeného výzkumu, konkrétně dotazníkového šetření a rozhovoru, přičemž respondenti byli učitelé 1. stupně. Z výzkumného šetření vyplynulo, že podle názoru učitelů žáci se SVP mohou mít pozitivní i negativní vliv. Intaktní žáci se učí například toleranci nebo respektu, také se seznamují s odlišnostmi, které je budou provázet celý život. Zároveň ale mohou mít negativní vliv, když ve třídě vyrušují, zpomalují tempo, zdržují výuku...cs_CZ
uk.abstract.enThe work deals with the influence of pupils with special educational needs (SEN) on their intact pupils. Over the last few years, the number of pupils with SEN in regular classes has increased. In some classes, there are even more pupils with SEN, so it is important to monitor the influence of it has on their intact classmates. Pupils with SEN also bring with them support measures (such as assistants) or a greater workload for teachers. All this somehow affects intact pupils and the aim of the work is to describe what the influence is. The work is divided into two parts. In the theoretical part I describe the importance of individual actors of the school class for its proper functioning, safe climate and how they can interact with each other. I also deal with inklusive education, what are the main principles, I describe inklusive education in the Czech Republic, who are pupils with SEN, what support they can receive in a regular class. The research part was conducted through mixed research, specifically a questionnaire survey and an interview, with the respondents being primary school teachers. The research showed that pupils with SEN can have both positive and negative effects. Intact students can teach a lot, such as tolerance and respect. Intact students also get acquainted with the differences...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV