Show simple item record

Implementation of the Learning Stories method in pre-primary education in the Czech Republic
dc.contributor.advisorLoudová Stralczynská, Barbora
dc.creatorBitnerová, Martina
dc.date.accessioned2022-04-07T09:10:05Z
dc.date.available2022-04-07T09:10:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/157308
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na problematiku hodnocení procesů učení dětí v předškolním věku. Cílem diplomové práce je zkoumat možnosti implementace metody Learning Stories v českém předškolním vzdělávání. Metoda slouží jako nástroj k dokumentaci, hodnocení a podpoře učení dětí v mateřské škole a je jednou z metod formativního hodnocení, která se uplatňují v předškolním vzdělávání v zahraničí. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část charakterizuje předškolní věk a jeho specifika, analyzuje zákonitosti učení dítěte a současné přístupy k pedagogické diagnostice, její typy, metody, prostředky a zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Uvádí klíčové informace k metodě Learning Stories. Empirická část stanovuje cíle výzkumu a jeho metodologii. Realizovaný akční výzkum spočíval v komplexní práci s metodou Learning Stories, která je založena na pozorování dítěte, dokumentaci, hodnocení jeho učení a vytvoření příběhu (tzv. Learning Story) o jeho procesech učení. Šetření zjišťuje, jaký přínos má metoda Learning Stories pro dítě a jak lze metodu Learning Stories implementovat v prostředí mateřské školy. Formuluje metodicko-organizační doporučení. Analyzuje, zda se zlepšila kvalita procesů hodnocení ve vybrané mateřské škole. V rámci dotazníkového šetření mezi rodiči dětí...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the issue of evaluating the learning processes of preschool children. The aim of the diploma thesis is to examine the possibilities of implementing the Learning Stories method in Czech preschool education. The method serves as a tool for documentation, evaluation and support of children's learning in kindergarten and is one of the methods of formative evaluation that are used in preschool education abroad. The work is divided into two parts. The theoretical part characterizes preschool age and its specifics, analyzes the patterns of learning of the child and current approaches to pedagogical diagnostics, its types, methods, means and anchoring in the Framework Educational Program for Preschool Education. Provides key information about the Learning Stories method. The empirical part sets the goals of the research and its methodology. The implemented action research consisted of comprehensive work with the Learning Stories method, which is based on observing the child, documenting, evaluating his learning and creating a story (so-called Learning Story) about his learning processes. The survey finds out how the Learning Stories method has a benefit for the child and how the Learning Stories method can be implemented in a kindergarten environment. Formulates methodological...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectPreschool educationen_US
dc.subjectpedagogical diagnosticsen_US
dc.subjectformative evaluationen_US
dc.subjectLearning Stories methoden_US
dc.subjectaction researchen_US
dc.subjectPředškolní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectpedagogická diagnostikacs_CZ
dc.subjectformativní hodnocenícs_CZ
dc.subjectmetoda Learning Storiescs_CZ
dc.subjectakční výzkumcs_CZ
dc.titleImplementace metody Learning Stories do předškolního vzdělávání v České republicecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-25
dc.description.departmentKatedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId217482
dc.title.translatedImplementation of the Learning Stories method in pre-primary education in the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeUhlířová, Jana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogika předškolního věkucs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogy of Pre-School Ageen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogika předškolního věkucs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogy of Pre-School Ageen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zaměřuje na problematiku hodnocení procesů učení dětí v předškolním věku. Cílem diplomové práce je zkoumat možnosti implementace metody Learning Stories v českém předškolním vzdělávání. Metoda slouží jako nástroj k dokumentaci, hodnocení a podpoře učení dětí v mateřské škole a je jednou z metod formativního hodnocení, která se uplatňují v předškolním vzdělávání v zahraničí. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část charakterizuje předškolní věk a jeho specifika, analyzuje zákonitosti učení dítěte a současné přístupy k pedagogické diagnostice, její typy, metody, prostředky a zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Uvádí klíčové informace k metodě Learning Stories. Empirická část stanovuje cíle výzkumu a jeho metodologii. Realizovaný akční výzkum spočíval v komplexní práci s metodou Learning Stories, která je založena na pozorování dítěte, dokumentaci, hodnocení jeho učení a vytvoření příběhu (tzv. Learning Story) o jeho procesech učení. Šetření zjišťuje, jaký přínos má metoda Learning Stories pro dítě a jak lze metodu Learning Stories implementovat v prostředí mateřské školy. Formuluje metodicko-organizační doporučení. Analyzuje, zda se zlepšila kvalita procesů hodnocení ve vybrané mateřské škole. V rámci dotazníkového šetření mezi rodiči dětí...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis focuses on the issue of evaluating the learning processes of preschool children. The aim of the diploma thesis is to examine the possibilities of implementing the Learning Stories method in Czech preschool education. The method serves as a tool for documentation, evaluation and support of children's learning in kindergarten and is one of the methods of formative evaluation that are used in preschool education abroad. The work is divided into two parts. The theoretical part characterizes preschool age and its specifics, analyzes the patterns of learning of the child and current approaches to pedagogical diagnostics, its types, methods, means and anchoring in the Framework Educational Program for Preschool Education. Provides key information about the Learning Stories method. The empirical part sets the goals of the research and its methodology. The implemented action research consisted of comprehensive work with the Learning Stories method, which is based on observing the child, documenting, evaluating his learning and creating a story (so-called Learning Story) about his learning processes. The survey finds out how the Learning Stories method has a benefit for the child and how the Learning Stories method can be implemented in a kindergarten environment. Formulates methodological...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV