Show simple item record

Speech and thought development as part of reader preliteracy
dc.contributor.advisorRonková, Jolana
dc.creatorNěmcová, Nikola
dc.date.accessioned2022-04-07T11:28:50Z
dc.date.available2022-04-07T11:28:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/157255
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na problematiku rozvoje myšlení a řeči jako oblasti čtenářské pregramotnosti u dětí předškolního věku. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce je věnována problematice čtenářské pregramotnosti, rozvoji myšlení a řeči jako oblasti čtenářské pregramotnosti, upozorňuje na riziko vzniku specifických vývojových poruch učení a pojednává o působení předškolní instituce na dítě. Na základě těchto poznatků je sestavena část empirická. Cílem empirické části je zmapování úrovně čtenářské pregramotnosti u dětí ve věku 5 - 6 let v Humpolci. Specificky výzkumné otázky zjišťují erudovanost učitelek mateřských škol v čtenářské pregramotnosti, dále jak učitelky rozvíjí tuto pregramotnost a je navržena testová baterie pro následné zjištění úrovně čtenářské pregramotnosti u dětí. V empirické části diplomové práce jsou kombinovány dvě metody získávání dat, dotazníkové šetření a pozorování dětí během plnění úkolů v testové baterii. Prokázala se poměrně dobrá úroveň čtenářské pregramotnosti u dětí ve věku 5 - 6 let, ovšem s velkými individuálními rozdíly mezi dětmi. KLÍČOVÁ SLOVA dítě předškolního věku, čtenářská pregramotnost, myšlení, řeč, slovní zásoba, paměť, pozornostcs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the issues of thought and speech development in the area of reading preliteracy of preschool children. The thesis is divided into theoretical and empirical parts. The theoretical part is devoted to the issues of reading preliteracy, thought and speech development in the area of reading preliteracy, drawing attention to the risk of developing specific learning disabilities and discusses the impact of pre-school institutions on children. The empirical part is compiled based on this knowledge. The aim of the empirical part is to map the level of reading preliteracy in children aged 5 - 6 in Humpolec. Specific research questions investigate the preliteracy teaching skills of kindergarten teachers, as well as the way how teachers develop these reading skills and a range of tests for the subsequent evalution of reading preliteracy levels of children. The empirical part of the thesis combines two methods of data acquisition, questionnaire surveys and observation of children during the performance of tasks in the tests. There was a relatively good level of reading preliteracy among children aged 5 - 6, but with large individual differences among children. KEYWORDS children of preschool age, reader preliteracy, thought, speech, vocabulary, memory, attentionen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectchildren of preschool ageen_US
dc.subjectreader preliteracyen_US
dc.subjectthoughten_US
dc.subjectspeechen_US
dc.subjectvocabularyen_US
dc.subjectmemoryen_US
dc.subjectattentionen_US
dc.subjectdítě předškolního věkucs_CZ
dc.subjectčtenářská pregramotnostcs_CZ
dc.subjectmyšlenícs_CZ
dc.subjectřečcs_CZ
dc.subjectslovní zásobacs_CZ
dc.subjectpaměť,pozornostcs_CZ
dc.titleRozvoj myšlení a řeči jako oblast čtenářské pregramotnostics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-28
dc.description.departmentKatedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId202222
dc.title.translatedSpeech and thought development as part of reader preliteracyen_US
dc.contributor.refereeLaufková, Veronika
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogika předškolního věkucs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogy of Pre-School Ageen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogika předškolního věkucs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogy of Pre-School Ageen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zaměřuje na problematiku rozvoje myšlení a řeči jako oblasti čtenářské pregramotnosti u dětí předškolního věku. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce je věnována problematice čtenářské pregramotnosti, rozvoji myšlení a řeči jako oblasti čtenářské pregramotnosti, upozorňuje na riziko vzniku specifických vývojových poruch učení a pojednává o působení předškolní instituce na dítě. Na základě těchto poznatků je sestavena část empirická. Cílem empirické části je zmapování úrovně čtenářské pregramotnosti u dětí ve věku 5 - 6 let v Humpolci. Specificky výzkumné otázky zjišťují erudovanost učitelek mateřských škol v čtenářské pregramotnosti, dále jak učitelky rozvíjí tuto pregramotnost a je navržena testová baterie pro následné zjištění úrovně čtenářské pregramotnosti u dětí. V empirické části diplomové práce jsou kombinovány dvě metody získávání dat, dotazníkové šetření a pozorování dětí během plnění úkolů v testové baterii. Prokázala se poměrně dobrá úroveň čtenářské pregramotnosti u dětí ve věku 5 - 6 let, ovšem s velkými individuálními rozdíly mezi dětmi. KLÍČOVÁ SLOVA dítě předškolního věku, čtenářská pregramotnost, myšlení, řeč, slovní zásoba, paměť, pozornostcs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis focuses on the issues of thought and speech development in the area of reading preliteracy of preschool children. The thesis is divided into theoretical and empirical parts. The theoretical part is devoted to the issues of reading preliteracy, thought and speech development in the area of reading preliteracy, drawing attention to the risk of developing specific learning disabilities and discusses the impact of pre-school institutions on children. The empirical part is compiled based on this knowledge. The aim of the empirical part is to map the level of reading preliteracy in children aged 5 - 6 in Humpolec. Specific research questions investigate the preliteracy teaching skills of kindergarten teachers, as well as the way how teachers develop these reading skills and a range of tests for the subsequent evalution of reading preliteracy levels of children. The empirical part of the thesis combines two methods of data acquisition, questionnaire surveys and observation of children during the performance of tasks in the tests. There was a relatively good level of reading preliteracy among children aged 5 - 6, but with large individual differences among children. KEYWORDS children of preschool age, reader preliteracy, thought, speech, vocabulary, memory, attentionen_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV