Show simple item record

Boilerplate contracts made by an entrepreneur
dc.contributor.advisorHoráček, Tomáš
dc.creatorChalabi, Robin
dc.date.accessioned2022-04-13T09:38:23Z
dc.date.available2022-04-13T09:38:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/152469
dc.description.abstractUzavírání adhezních smluv podnikatelem Abstrakt Diplomová práce se tematicky zaměřuje na problematiku adhezních smluv uzavíraných podnikatelem v obchodním styku. Adhezní smlouvy se vyznačují specifickým, adhezním, způsobem kontraktace založeným na principu ber nebo nech být, jenž v tomto případě spočívá na jednostranném stanovení základních podmínek smlouvy, v důsledku čehož jsou možnosti slabší smluvní strany v rámci kontraktačního procesu omezeny toliko na plnou akceptaci jednostranně stanovených základních podmínek smlouvy nebo na odmítnutí smlouvy jako celku. Cílem diplomové práce je předložení komplexní analýzy institutu adhezních smluv de lege lata završené syntézou předmětných poznatků do relevantních teoreticko-praktických závěrů, včetně úvah de lege ferenda. Institut adhezních smluv je s ohledem na dosažení cíle diplomové práce podroben teoretickému rozboru z hlediska historického vývoje, z hlediska vymezení základních tematicky relevantních pojmů de lege lata, jimiž jsou podnikatel, slabší podnikatel, spotřebitel či právní režimy smluvních vztahů, z hlediska definičního vymezení adhezních smluv de lege lata s důrazem na primární a sekundární definici adhezní smlouvy a z hlediska obsahové kontroly smluvních ujednání, a to jak ve smyslu formální kontroly spočívající v přezkumu čitelnosti,...cs_CZ
dc.description.abstractBoilerplate contracts made by an entrepreneur Abstract The diploma thesis thematically focuses on an issue of contracts of adhesion which are concluded by entrepreneur in the course of trade. Contracts of adhesion are characterised by a specific, adhesive, method of entering into contracts based on the principle of take it or leave it which relies on the fact that the basic terms of contract are determined by one of the contractual parties which results in reducing the options of the weaker contractual party to full acceptance of unilaterally determined basic terms of contract or to the rejection of the contract as a whole. The aim of this diploma thesis is the presentation of a comprehensive analysis of the legal institute of contracts of adhesion de lege lata which is completed by synthesis of the insights in question into relevant theoretical and practical conclusions, including considerations de lege ferenda. The legal institute of contracts of adhesion with regard to the aim of the diploma thesis is subjected to theoretical analysis from the point of view of historical development, from the point of view of definition of the thematically relevant legal concepts de lege lata which are entrepreneur, weaker entrepreneur, consumer or legal regimes of contractual relations, from the point of view of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectContracts of adhesionen_US
dc.subjectweaker contractual partyen_US
dc.subjectunfair contract termsen_US
dc.subjectAdhezní smlouvycs_CZ
dc.subjectslabší smluvní stranacs_CZ
dc.subjectnepřiměřená smluvní ujednánícs_CZ
dc.titleUzavírání adhezních smluv podnikatelemcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-23
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId230388
dc.title.translatedBoilerplate contracts made by an entrepreneuren_US
dc.contributor.refereeHurychová, Klára
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csUzavírání adhezních smluv podnikatelem Abstrakt Diplomová práce se tematicky zaměřuje na problematiku adhezních smluv uzavíraných podnikatelem v obchodním styku. Adhezní smlouvy se vyznačují specifickým, adhezním, způsobem kontraktace založeným na principu ber nebo nech být, jenž v tomto případě spočívá na jednostranném stanovení základních podmínek smlouvy, v důsledku čehož jsou možnosti slabší smluvní strany v rámci kontraktačního procesu omezeny toliko na plnou akceptaci jednostranně stanovených základních podmínek smlouvy nebo na odmítnutí smlouvy jako celku. Cílem diplomové práce je předložení komplexní analýzy institutu adhezních smluv de lege lata završené syntézou předmětných poznatků do relevantních teoreticko-praktických závěrů, včetně úvah de lege ferenda. Institut adhezních smluv je s ohledem na dosažení cíle diplomové práce podroben teoretickému rozboru z hlediska historického vývoje, z hlediska vymezení základních tematicky relevantních pojmů de lege lata, jimiž jsou podnikatel, slabší podnikatel, spotřebitel či právní režimy smluvních vztahů, z hlediska definičního vymezení adhezních smluv de lege lata s důrazem na primární a sekundární definici adhezní smlouvy a z hlediska obsahové kontroly smluvních ujednání, a to jak ve smyslu formální kontroly spočívající v přezkumu čitelnosti,...cs_CZ
uk.abstract.enBoilerplate contracts made by an entrepreneur Abstract The diploma thesis thematically focuses on an issue of contracts of adhesion which are concluded by entrepreneur in the course of trade. Contracts of adhesion are characterised by a specific, adhesive, method of entering into contracts based on the principle of take it or leave it which relies on the fact that the basic terms of contract are determined by one of the contractual parties which results in reducing the options of the weaker contractual party to full acceptance of unilaterally determined basic terms of contract or to the rejection of the contract as a whole. The aim of this diploma thesis is the presentation of a comprehensive analysis of the legal institute of contracts of adhesion de lege lata which is completed by synthesis of the insights in question into relevant theoretical and practical conclusions, including considerations de lege ferenda. The legal institute of contracts of adhesion with regard to the aim of the diploma thesis is subjected to theoretical analysis from the point of view of historical development, from the point of view of definition of the thematically relevant legal concepts de lege lata which are entrepreneur, weaker entrepreneur, consumer or legal regimes of contractual relations, from the point of view of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV