Show simple item record

Limitations to copyright protection of computer programs
Obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov
dc.contributor.advisorŽikovská, Petra
dc.creatorPiala, Zuzana
dc.date.accessioned2021-10-21T07:57:46Z
dc.date.available2021-10-21T07:57:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/152438
dc.description.abstractObmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov Témou tejto práce sú obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov. V rámci prvej kapitoly sú vysvetlené základné pojmy z informatiky, ktoré majú pomôcť čitateľovi sa v problematike zorientovať. Jedná sa o pojmy ako počítačový program, software, zdrojový kód a strojový kód a grafické užívateľské rozhranie. Kapitola upozorňuje na chýbajúcu legálnu definíciu počítačového programu v českom práve, vysvetľuje rozdiel medzi softwarom a počítačovým programom a predstavuje jednotlivé kategórie softwaru. Po tejto úvodnej kapitole práca v druhej kapitole poskytuje prehľad základných prameňov softwarového práva. Najskôr predstavuje medzinárodné zmluvy, ktorými je Česká republika viazaná, ako Bernský dohovor, TRIPS, WCT a Dohovor o počítačovej kriminalite. Ďalej sa zameriava na regionálnu oblasť Európskej únie, kde analyzuje Informačnú smernicu a Softwarovú smernicu. Následne sa text podrobne venuje podmienkam autorskoprávnej ochrany v Českej republike a jej špecifikám. Týmto práca poskytuje teoretický základ nasledujúcich kapitol, ktoré predostierajú zložitejšie otázky v rámci tejto problematiky. V poradí tretia kapitola sa venuje obecným obmedzeniam autorského práva, ktoré určujú, čo je autorským právom chránené a čo nie, resp. čo bolo...cs_CZ
dc.description.abstractLimitations to copyright protection of computer programs The topic of this work is the limitations to copyright protection of computer programs. The first chapter explains the basic terms of computer science, which shall help the reader to orientate in this issue. These are terms as computer program, software, source code and machine code and graphical user interface. The chapter draws attention to lack of the legal definition of a computer program in Czech law, the difference between software and computer program is explained and the individual categories of software are introduced herein. After this introductory chapter, the second chapter provides an overview of the basic sources of software law. First it presents the international agreements by which the Czech Republic is bound as the Berne Convention, the TRIPS agreement, the WCT agreement and Convention on Cybercrime. It also focuses on the regional area of the EU and analyzes the Information Directive and the Software Directive. Subsequently, the text deals in detail with the conditions of copyright protection in the Czech Republic and its specifics. Thus, the work provides a theoretical basis for the following chapters, which present more complex issues in this area. The third chapter deals with the general limitations to copyright, which...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpočítačový programcs_CZ
dc.subjectautorské právocs_CZ
dc.subjectobmedzeniecs_CZ
dc.subjectcomputer programen_US
dc.subjectcopyrighten_US
dc.subjectlimitationen_US
dc.titleObmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programovsk_SK
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-30
dc.description.departmentInstitute of Copyright, Industrial Property and Competition Lawen_US
dc.description.departmentÚstav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId227344
dc.title.translatedLimitations to copyright protection of computer programsen_US
dc.title.translatedObmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programovcs_CZ
dc.contributor.refereeKřesťanová, Veronika
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csObmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov Témou tejto práce sú obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov. V rámci prvej kapitoly sú vysvetlené základné pojmy z informatiky, ktoré majú pomôcť čitateľovi sa v problematike zorientovať. Jedná sa o pojmy ako počítačový program, software, zdrojový kód a strojový kód a grafické užívateľské rozhranie. Kapitola upozorňuje na chýbajúcu legálnu definíciu počítačového programu v českom práve, vysvetľuje rozdiel medzi softwarom a počítačovým programom a predstavuje jednotlivé kategórie softwaru. Po tejto úvodnej kapitole práca v druhej kapitole poskytuje prehľad základných prameňov softwarového práva. Najskôr predstavuje medzinárodné zmluvy, ktorými je Česká republika viazaná, ako Bernský dohovor, TRIPS, WCT a Dohovor o počítačovej kriminalite. Ďalej sa zameriava na regionálnu oblasť Európskej únie, kde analyzuje Informačnú smernicu a Softwarovú smernicu. Následne sa text podrobne venuje podmienkam autorskoprávnej ochrany v Českej republike a jej špecifikám. Týmto práca poskytuje teoretický základ nasledujúcich kapitol, ktoré predostierajú zložitejšie otázky v rámci tejto problematiky. V poradí tretia kapitola sa venuje obecným obmedzeniam autorského práva, ktoré určujú, čo je autorským právom chránené a čo nie, resp. čo bolo...cs_CZ
uk.abstract.enLimitations to copyright protection of computer programs The topic of this work is the limitations to copyright protection of computer programs. The first chapter explains the basic terms of computer science, which shall help the reader to orientate in this issue. These are terms as computer program, software, source code and machine code and graphical user interface. The chapter draws attention to lack of the legal definition of a computer program in Czech law, the difference between software and computer program is explained and the individual categories of software are introduced herein. After this introductory chapter, the second chapter provides an overview of the basic sources of software law. First it presents the international agreements by which the Czech Republic is bound as the Berne Convention, the TRIPS agreement, the WCT agreement and Convention on Cybercrime. It also focuses on the regional area of the EU and analyzes the Information Directive and the Software Directive. Subsequently, the text deals in detail with the conditions of copyright protection in the Czech Republic and its specifics. Thus, the work provides a theoretical basis for the following chapters, which present more complex issues in this area. The third chapter deals with the general limitations to copyright, which...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV