Show simple item record

Between Sheol and Hades: The Shifts in understanding of the Nether World in the Hebrew Bible and in the Septuagint
dc.contributor.advisorSláma, Petr
dc.creatorZeman, Ondřej
dc.date.accessioned2022-03-24T13:31:08Z
dc.date.available2022-03-24T13:31:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/152436
dc.description.abstractPředmětem této práce je vývoj konceptu podsvětí a jeho funkce v židovském pojetí, a to především jeden podstatný vývojový článek - přeznačení jeho pojmenování z "Šeól" na "Hádés" v helénistickém židovství. Jedním z cílů je zjistit, do jaké míry je Hádés vhodným termínem pro překlad Šeólu. Nejprve jsou vysvětleny oba termíny v původním kontextu, Šeól jako říše, v níž přebývají stíny mrtvých ve starozákonní kosmologii a Hádés jako podsvětí a bůh čistě v řeckém prostředí. Kromě pojmů samotných jsou vysvětleny také termíny související s oběma koncepty, přededevším jsou charakterizováni obyvatelé obou říší, jejich osud po smrti a náplň jejich posmrtného přebývání. Jelikož je nejvýznamnější památkou helénistického židovství Septuaginta, hlavní část práce se věnuje rozboru jejích překladů Šeólu a termínů s ním souvisejících do řečtiny. Zvýšená pozornost je upřena na konzistenci překladů a na řecké vlivy, které se v nich projevují. V závěrečné kapitole jsou srovnány Šeól a Hádés, jejich společné a rozdílné prvky, a jsou zde analyzovány výsledky rozboru překladů LXX.cs_CZ
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the development of the concept of the underworld and its function in Jewish notion, especially one essential developmental segment - the redesignation of its name from "Sheol" to "Hades" in Hellenistic Judaism. One of the goals of this thesis is to find out to what extent Hades is a suitable term for the translation of Sheol. Firstly, both terms are explained in their original context, Sheol as a realm in which the shadows of the dead reside in the Old Testament cosmology, and Hades as the underworld and god in a purely Greek environment. In addition, several terms related to both concepts are also explained, especially the characteristics of the inhabitants of both realms, their fate after death and the substance of their posthumous dwelling. Since the most important document of Hellenistic Judaism is the Septuagint, the main part of this thesis is dedicated to the analysis of its Greek translations of Sheol and terms related to it. Increased attention is paid to tracking the consistency of these translations and the Greek influences that manifest in them. In the final chapter Sheol and Hades are compared, the elements which they have in common and those which differ, and the results of the analysis of LXX translations are assessed.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectSheolen_US
dc.subjectHadesen_US
dc.subjectBible translationen_US
dc.subjectnetherworlden_US
dc.subjectHebrew Bibleen_US
dc.subjectSeptuaginten_US
dc.subjectŠeólcs_CZ
dc.subjectHádescs_CZ
dc.subjectpřeklad Biblecs_CZ
dc.subjectposmrtný životcs_CZ
dc.subjectHebrejská biblecs_CZ
dc.subjectSeptuagintacs_CZ
dc.titleMezi Šeólem a Hádem: Proměny konceptu podsvětí mezi Hebrejskou biblí a Septuagintoucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-13
dc.description.departmentDepartment of Old Testament Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra Starého zákonacs_CZ
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId232207
dc.title.translatedBetween Sheol and Hades: The Shifts in understanding of the Nether World in the Hebrew Bible and in the Septuaginten_US
dc.contributor.refereeČapek, Filip
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEvangelická teologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineProtestant Theologyen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csEvangelická teologická fakulta::Katedra Starého zákonacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enProtestant Theological Faculty::Department of Old Testament Studiesen_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEvangelická teologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enProtestant Theologyen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředmětem této práce je vývoj konceptu podsvětí a jeho funkce v židovském pojetí, a to především jeden podstatný vývojový článek - přeznačení jeho pojmenování z "Šeól" na "Hádés" v helénistickém židovství. Jedním z cílů je zjistit, do jaké míry je Hádés vhodným termínem pro překlad Šeólu. Nejprve jsou vysvětleny oba termíny v původním kontextu, Šeól jako říše, v níž přebývají stíny mrtvých ve starozákonní kosmologii a Hádés jako podsvětí a bůh čistě v řeckém prostředí. Kromě pojmů samotných jsou vysvětleny také termíny související s oběma koncepty, přededevším jsou charakterizováni obyvatelé obou říší, jejich osud po smrti a náplň jejich posmrtného přebývání. Jelikož je nejvýznamnější památkou helénistického židovství Septuaginta, hlavní část práce se věnuje rozboru jejích překladů Šeólu a termínů s ním souvisejících do řečtiny. Zvýšená pozornost je upřena na konzistenci překladů a na řecké vlivy, které se v nich projevují. V závěrečné kapitole jsou srovnány Šeól a Hádés, jejich společné a rozdílné prvky, a jsou zde analyzovány výsledky rozboru překladů LXX.cs_CZ
uk.abstract.enThe subject of this thesis is the development of the concept of the underworld and its function in Jewish notion, especially one essential developmental segment - the redesignation of its name from "Sheol" to "Hades" in Hellenistic Judaism. One of the goals of this thesis is to find out to what extent Hades is a suitable term for the translation of Sheol. Firstly, both terms are explained in their original context, Sheol as a realm in which the shadows of the dead reside in the Old Testament cosmology, and Hades as the underworld and god in a purely Greek environment. In addition, several terms related to both concepts are also explained, especially the characteristics of the inhabitants of both realms, their fate after death and the substance of their posthumous dwelling. Since the most important document of Hellenistic Judaism is the Septuagint, the main part of this thesis is dedicated to the analysis of its Greek translations of Sheol and terms related to it. Increased attention is paid to tracking the consistency of these translations and the Greek influences that manifest in them. In the final chapter Sheol and Hades are compared, the elements which they have in common and those which differ, and the results of the analysis of LXX translations are assessed.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra Starého zákonacs_CZ
thesis.grade.codeA
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV