Show simple item record

Role of teaching assistant at primary school with Montessori program
dc.contributor.advisorBartoňová, Miroslava
dc.creatorKrálová, Monika
dc.date.accessioned2022-04-07T09:13:58Z
dc.date.available2022-04-07T09:13:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/152228
dc.description.abstractBakalářská práce na téma role asistenta pedagoga na základní škole s Montessori programem se věnuje inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pozici asistenta pedagoga v Montessori prostředí. Vymezili jsme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nejčastějších diagnóz, se kterými se během výzkumu setkáme. Celá práce se opírá o legislativní rámec České republiky v oblasti základního vzdělávání. V práci také popisujeme alternativní vzdělávání a jeho nejčastější možnosti, včetně charakteristiky vzdělávání podle filozofie Marie Montessori. V této části se věnujeme principům Montessori pedagogiky, roli Montessori pedagoga, charakteristice prostředí i organizaci výuky, včetně forem a metod výuky. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je aktuální situace ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v jejich podpoře v alternativní škole. Dalšími cíli bylo popsat práci asistenta pedagoga v Montessori škole s vymezením hlavních rozdílů mezi jeho rolí v Montessori škole a ve škole tradiční. V praktické části byla popsána realizace kvalitativního výzkumu, který jsme provedli za pomoci polostrukturovaných rozhovorů a s využitím metody pozorování. V praktické části jsme také popsali cíle výzkumu a výzkumné otázky, které jsme z cílů vymezili. Všechny cíle výzkumu byly...cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the topic of the role of teacher assistant in a primary school classroom with Montessori program, focusing on the inclusion of pupils with special educational needs and on the position of a teacher assistant in Montessori learning environment. We defined the education of pupils with special educational needs, including the most frequent diagnoses we encounter during the research. The whole paper is grounded in the legislation of the Czech Republic in the field of primary education. The paper also describes alternative education and its most common varieties and includes the characteristics of the education following Maria Montessori philosophy. This part is dedicated to the principles of the Montessori method, to the role of a Montessori teacher, to the characteristics of the classroom environment as well as to the teaching organisation, including teaching forms and methods. The object of this research was to find out about the current situation in educating pupils with special educational needs and in their support in the alternative classroom environment. Another object was to describe the work of a teacher assistant in a Montessori school, defining the basic differences between their role in a Montessori school and in a traditional school. The practical part of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectMontessori educationen_US
dc.subjectteaching assistanten_US
dc.subjectalternative educationen_US
dc.subjectinclusionen_US
dc.subjectpupils with special educational needsen_US
dc.subjectelementary educationen_US
dc.subjectMontessori pedagogikacs_CZ
dc.subjectasistent pedagogacs_CZ
dc.subjectalternativní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectzákladní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectinkluzecs_CZ
dc.subjectžáci se speciálními vzdělávacími potřebamics_CZ
dc.titleRole asistenta pedagoga na základní škole s Montessori programemcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-15
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId234254
dc.title.translatedRole of teaching assistant at primary school with Montessori programen_US
dc.contributor.refereeHádková, Kateřina
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Pedagogyen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Pedagogyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Pedagogyen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Pedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalářská práce na téma role asistenta pedagoga na základní škole s Montessori programem se věnuje inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pozici asistenta pedagoga v Montessori prostředí. Vymezili jsme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nejčastějších diagnóz, se kterými se během výzkumu setkáme. Celá práce se opírá o legislativní rámec České republiky v oblasti základního vzdělávání. V práci také popisujeme alternativní vzdělávání a jeho nejčastější možnosti, včetně charakteristiky vzdělávání podle filozofie Marie Montessori. V této části se věnujeme principům Montessori pedagogiky, roli Montessori pedagoga, charakteristice prostředí i organizaci výuky, včetně forem a metod výuky. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je aktuální situace ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v jejich podpoře v alternativní škole. Dalšími cíli bylo popsat práci asistenta pedagoga v Montessori škole s vymezením hlavních rozdílů mezi jeho rolí v Montessori škole a ve škole tradiční. V praktické části byla popsána realizace kvalitativního výzkumu, který jsme provedli za pomoci polostrukturovaných rozhovorů a s využitím metody pozorování. V praktické části jsme také popsali cíle výzkumu a výzkumné otázky, které jsme z cílů vymezili. Všechny cíle výzkumu byly...cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor's thesis deals with the topic of the role of teacher assistant in a primary school classroom with Montessori program, focusing on the inclusion of pupils with special educational needs and on the position of a teacher assistant in Montessori learning environment. We defined the education of pupils with special educational needs, including the most frequent diagnoses we encounter during the research. The whole paper is grounded in the legislation of the Czech Republic in the field of primary education. The paper also describes alternative education and its most common varieties and includes the characteristics of the education following Maria Montessori philosophy. This part is dedicated to the principles of the Montessori method, to the role of a Montessori teacher, to the characteristics of the classroom environment as well as to the teaching organisation, including teaching forms and methods. The object of this research was to find out about the current situation in educating pupils with special educational needs and in their support in the alternative classroom environment. Another object was to describe the work of a teacher assistant in a Montessori school, defining the basic differences between their role in a Montessori school and in a traditional school. The practical part of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV