Show simple item record

The Character of structural bond of loess
dc.contributor.advisorRott, Josef
dc.creatorFikar, Lukáš
dc.date.accessioned2022-04-11T08:48:12Z
dc.date.available2022-04-11T08:48:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/152206
dc.description.abstract4 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá povahou strukturních vazeb spraší. Cílem rešeršní části práce bylo ozřejmit typy vazebních sil, které na sebe mezi částicemi navzájem působí a jaký vliv mají tyto síly na celkovou pevnost spraší. Neméně důležitým záměrem bylo objasnit, co způsobuje oslabování těchto vazebných sil vedoucímu k redukci objemu zeminy, které může mít za následek úplné zhroucení celé její struktury. V experimentální části byla spraš podrobena mnohým laboratorním analýzám, za účelem získání poznatků o jejím zrnitostním a minerálním složení, které by pomohly lépe pochopit mechanizmy chování studované zeminy. Vrcholem praktické části práce byl experiment provedený na vzorcích spraše za atmosférického tlaku vzduchu a vakua, tak aby se podařilo zjistit, jaké z vazebných sil mají nejvýznamnější vliv na konečnou pevnost struktury spraše. Klíčové slovo: spraš, strukturní vazby, prosedavé zeminycs_CZ
dc.description.abstract5 Abstract This diploma thesis deals with nature of loess's structural bonds. Research part of the thesis aims to clarify types of bonding forces that interact between particles and what effect these forces have on overall strength of the loess. Next equally important objective was to resolve(clarify) what causes weakening of these bonding forces leading to reduction in soil volume, which may result in complete collapse of its entire structure. As part of the research, loess samples undergone significant amount of laboratory analyzes in order to expand knowledge about its grain size and mineral composition to achieve better understanding regarding behavioral mechanisms working inside the studied soil. Peak practical part experiment was performed as an analysis on loess samples during air pressure conditions and vacuum to determine which of the coupling forces have the most significant effect on the final strength of loess's structure. Keywords: loess, structural bonds, collapsible soilsen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectkapilární sánícs_CZ
dc.subjectnenasycená zónacs_CZ
dc.titleCharakter strukturních vazeb sprašecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-23
dc.description.departmentInstitute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysicsen_US
dc.description.departmentÚstav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyzikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId171259
dc.title.translatedThe Character of structural bond of loessen_US
dc.contributor.refereeHerle, Vítězslav
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAplikovaná geologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineApplied Geologyen_US
thesis.degree.programGeologiecs_CZ
thesis.degree.programGeologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysicsen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAplikovaná geologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enApplied Geologyen_US
uk.degree-program.csGeologiecs_CZ
uk.degree-program.enGeologyen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.cs4 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá povahou strukturních vazeb spraší. Cílem rešeršní části práce bylo ozřejmit typy vazebních sil, které na sebe mezi částicemi navzájem působí a jaký vliv mají tyto síly na celkovou pevnost spraší. Neméně důležitým záměrem bylo objasnit, co způsobuje oslabování těchto vazebných sil vedoucímu k redukci objemu zeminy, které může mít za následek úplné zhroucení celé její struktury. V experimentální části byla spraš podrobena mnohým laboratorním analýzám, za účelem získání poznatků o jejím zrnitostním a minerálním složení, které by pomohly lépe pochopit mechanizmy chování studované zeminy. Vrcholem praktické části práce byl experiment provedený na vzorcích spraše za atmosférického tlaku vzduchu a vakua, tak aby se podařilo zjistit, jaké z vazebných sil mají nejvýznamnější vliv na konečnou pevnost struktury spraše. Klíčové slovo: spraš, strukturní vazby, prosedavé zeminycs_CZ
uk.abstract.en5 Abstract This diploma thesis deals with nature of loess's structural bonds. Research part of the thesis aims to clarify types of bonding forces that interact between particles and what effect these forces have on overall strength of the loess. Next equally important objective was to resolve(clarify) what causes weakening of these bonding forces leading to reduction in soil volume, which may result in complete collapse of its entire structure. As part of the research, loess samples undergone significant amount of laboratory analyzes in order to expand knowledge about its grain size and mineral composition to achieve better understanding regarding behavioral mechanisms working inside the studied soil. Peak practical part experiment was performed as an analysis on loess samples during air pressure conditions and vacuum to determine which of the coupling forces have the most significant effect on the final strength of loess's structure. Keywords: loess, structural bonds, collapsible soilsen_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyzikycs_CZ
thesis.grade.code4
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusN


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV