Show simple item record

Criminal Proceedings against Legal Entities
dc.contributor.advisorPelc, Vladimír
dc.creatorKošňar, Václav
dc.date.accessioned2022-04-13T09:21:31Z
dc.date.available2022-04-13T09:21:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/151539
dc.description.abstractTrestní řízení proti právnickým osobám Abstrakt Trestní řízení proti právnickým osobám přináší s ohledem na charakter právnické osoby jakožto fikce mnohé zvláštnosti oproti standardnímu trestnímu řízení proti osobě fyzické. Cílem této práce je rozebrat určité specifické instituty, jejichž výklad a aplikace jsou problematické vzhledem k prolínání procesní úpravy obsažené v zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, s klasickou úpravou obsaženou v trestním řádu. Práce je členěna do dvou hlavních částí. V obecné části, která tuto práci uvozuje, jsou stručně rozebrána tradiční témata spojená s látkou trestní odpovědnosti právnických osob, tedy důvody a motivy jejího přijetí, její koncepce, její prameny a právní úprava včetně jejích průběžných změn. Meritem práce je pak její zvláštní část, která se v šesti kapitolách věnuje specifickým institutům a otázkám trestního řízení proti právnickým osobám. Postupně je ve zvláštní části této práce analyzována problematika zastoupení právnické osoby v řízení, kdy jsou rozebrány jednotlivé subjekty, které mohou za právnickou osobu v trestním řízení činit úkony. Dále se pak práce zabývá právem právnické osoby odepřít výpověď v řízení proti ní a s tímto právem spojenou zásadou zákazu nucení k sebeobviňování. Shrnuta jsou témata...cs_CZ
dc.description.abstractCriminal proceedings against legal entities Abstract Regarding the character of a legal entity as a fiction, criminal proceedings against legal entities differ in many ways in comparison with standard criminal proceedings against a natural person. The aim of this work is to analyze certain specific institutes, whose interpretation and application is problematic with respect to the interweaving of the procedural regulation contained in Act No. 418/2011 Coll. on penal liability of legal entities and proceedings against them, with the classic regulation contained in the Criminal Procedure Act. This thesis is divided into two main parts. The theoretical one, which serves as the introduction of the whole work, briefly discusses traditional topics related to the substance of penal liability of legal entities, i.e. reasons for its adoption, its concept, its sources and legislation, including their ongoing changes. The merit of the work is, however, its special part, which in six chapters deals with specific institutes and issues of criminal proceedings against legal entities. Gradually, in the special part of this thesis, the issue of the representation of a legal entity in proceedings is analyzed and individual subject that can perform acts on behalf of a legal entity in criminal proceedings are discussed....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectCriminal proceedingsen_US
dc.subjectlegal entityen_US
dc.subjectcriminal procedureen_US
dc.subjectTrestní řízenícs_CZ
dc.subjectprávnická osobacs_CZ
dc.subjecttrestní právo procesnícs_CZ
dc.titleTrestní řízení proti právnickým osobámcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-01-18
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId218567
dc.title.translatedCriminal Proceedings against Legal Entitiesen_US
dc.contributor.refereeHořák, Jaromír
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTrestní řízení proti právnickým osobám Abstrakt Trestní řízení proti právnickým osobám přináší s ohledem na charakter právnické osoby jakožto fikce mnohé zvláštnosti oproti standardnímu trestnímu řízení proti osobě fyzické. Cílem této práce je rozebrat určité specifické instituty, jejichž výklad a aplikace jsou problematické vzhledem k prolínání procesní úpravy obsažené v zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, s klasickou úpravou obsaženou v trestním řádu. Práce je členěna do dvou hlavních částí. V obecné části, která tuto práci uvozuje, jsou stručně rozebrána tradiční témata spojená s látkou trestní odpovědnosti právnických osob, tedy důvody a motivy jejího přijetí, její koncepce, její prameny a právní úprava včetně jejích průběžných změn. Meritem práce je pak její zvláštní část, která se v šesti kapitolách věnuje specifickým institutům a otázkám trestního řízení proti právnickým osobám. Postupně je ve zvláštní části této práce analyzována problematika zastoupení právnické osoby v řízení, kdy jsou rozebrány jednotlivé subjekty, které mohou za právnickou osobu v trestním řízení činit úkony. Dále se pak práce zabývá právem právnické osoby odepřít výpověď v řízení proti ní a s tímto právem spojenou zásadou zákazu nucení k sebeobviňování. Shrnuta jsou témata...cs_CZ
uk.abstract.enCriminal proceedings against legal entities Abstract Regarding the character of a legal entity as a fiction, criminal proceedings against legal entities differ in many ways in comparison with standard criminal proceedings against a natural person. The aim of this work is to analyze certain specific institutes, whose interpretation and application is problematic with respect to the interweaving of the procedural regulation contained in Act No. 418/2011 Coll. on penal liability of legal entities and proceedings against them, with the classic regulation contained in the Criminal Procedure Act. This thesis is divided into two main parts. The theoretical one, which serves as the introduction of the whole work, briefly discusses traditional topics related to the substance of penal liability of legal entities, i.e. reasons for its adoption, its concept, its sources and legislation, including their ongoing changes. The merit of the work is, however, its special part, which in six chapters deals with specific institutes and issues of criminal proceedings against legal entities. Gradually, in the special part of this thesis, the issue of the representation of a legal entity in proceedings is analyzed and individual subject that can perform acts on behalf of a legal entity in criminal proceedings are discussed....en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV