Show simple item record

Interactions of fire with humus forms and edaphon
dc.contributor.advisorFrouz, Jan
dc.creatorMartinovská, Aneta
dc.date.accessioned2021-10-08T11:30:17Z
dc.date.available2021-10-08T11:30:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/151118
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je prozkoumat otázku, zda existuje nějaké spojení mezi rychlostí dekompozice opadu, odstraňování opadu z povrchu půdy bioturbací a četností a intenzitou požárů. Práce detailně popisuje mechanismus požárů, faktory ovlivňující frekvenci a intenzitu požárů a jejich ekologické dopady. Všímá si zejména role dostupnosti paliva pro průběh požáru. Popisuje závislost mezi kvalitou paliva, jeho množstvím a rychlostí jeho akumulace a četností a intenzitou požárů. Zejména si pak všímá hromadění paliva na povrchu půdy v podobě více či méně rozloženého opadu. Práce poukazuje na to, že množství tohoto paliva závisí na kvalitě opadu, jeho produkci, ale také na rychlosti, s jakou se opad (palivo) na povrchu půdy rozkládá, a jak rychle je případně zapravován do půdy bioturbací půdních organismů. Práce si dále všímá faktorů ovlivňujících intenzitu bioturbace a rychlost dekompozice a představuje faktory ovlivňující tvorbu forem nadložního humusu. Dále poukazuje na možnou závislost mezi těmito formami humusu a četností výskytu požárů. Zároveň uvádí, že i přes velmi intenzivní hledání v odborné literatuře takřka neexistují práce, jež by toto myšlenku explicitně testovaly, i když řada studií přináší pozorování, která nepřímo naznačují, že rychlejší odstraňování opadu z povrchu půdy snižuje riziko...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to examine the question if there is any connection between the rate of decomposition of litter, removal of litter from the soil surface by bioturbation and the frequency and intensity of wildfires. The work describes in detail the mechanism of fire, factors influencing the frequency and intensity of wildfires and their ecological impacts. It pays particular attention to the role of fuel availability for the fire. It describes the relationship between the quality of fuel, its quantity and the rate of its accumulation on soil surface and the frequency and intensity of wildfires. In particular, study brings forvard an idea that the accumulation of fuel on the soil surface in the form of more or less decomposed litter. The work points out that the amount of this fuel depends on the quality of the litter, but its production is based on the rate at which the litter (fuel) decomposes on the soil surface and how fast it is possibly incorporated into the soil by bioturbation of soil organisms. The work also pays attention to factors influencing the intensity of bioturbation and the rate of decomposition, presents the factors influencing the formation of overlying forms of humus. The work points out the possible dependence between these forms of humus and the frequency of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectpožárycs_CZ
dc.subjectpůdní organická hmotacs_CZ
dc.subjectformy nadložního humusucs_CZ
dc.subjectedafoncs_CZ
dc.subjectwildfiresen_US
dc.subjectsoil oranic metteren_US
dc.subjecthumus formsen_US
dc.subjectedaphonen_US
dc.titleVzájemné interakce požárů s formami nadložního humusu a edafonemcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-02
dc.description.departmentInstitute for Environmental Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav pro životní prostředícs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId232360
dc.title.translatedInteractions of fire with humus forms and edaphonen_US
dc.contributor.refereeVindušková, Olga
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEnvironmental Protectionen_US
thesis.degree.disciplineOchrana životního prostředícs_CZ
thesis.degree.programEkologie a ochrana prostředícs_CZ
thesis.degree.programEcology and Environmental Protectionen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Ústav pro životní prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Institute for Environmental Studiesen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOchrana životního prostředícs_CZ
uk.degree-discipline.enEnvironmental Protectionen_US
uk.degree-program.csEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.degree-program.enEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem bakalářské práce je prozkoumat otázku, zda existuje nějaké spojení mezi rychlostí dekompozice opadu, odstraňování opadu z povrchu půdy bioturbací a četností a intenzitou požárů. Práce detailně popisuje mechanismus požárů, faktory ovlivňující frekvenci a intenzitu požárů a jejich ekologické dopady. Všímá si zejména role dostupnosti paliva pro průběh požáru. Popisuje závislost mezi kvalitou paliva, jeho množstvím a rychlostí jeho akumulace a četností a intenzitou požárů. Zejména si pak všímá hromadění paliva na povrchu půdy v podobě více či méně rozloženého opadu. Práce poukazuje na to, že množství tohoto paliva závisí na kvalitě opadu, jeho produkci, ale také na rychlosti, s jakou se opad (palivo) na povrchu půdy rozkládá, a jak rychle je případně zapravován do půdy bioturbací půdních organismů. Práce si dále všímá faktorů ovlivňujících intenzitu bioturbace a rychlost dekompozice a představuje faktory ovlivňující tvorbu forem nadložního humusu. Dále poukazuje na možnou závislost mezi těmito formami humusu a četností výskytu požárů. Zároveň uvádí, že i přes velmi intenzivní hledání v odborné literatuře takřka neexistují práce, jež by toto myšlenku explicitně testovaly, i když řada studií přináší pozorování, která nepřímo naznačují, že rychlejší odstraňování opadu z povrchu půdy snižuje riziko...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this bachelor thesis is to examine the question if there is any connection between the rate of decomposition of litter, removal of litter from the soil surface by bioturbation and the frequency and intensity of wildfires. The work describes in detail the mechanism of fire, factors influencing the frequency and intensity of wildfires and their ecological impacts. It pays particular attention to the role of fuel availability for the fire. It describes the relationship between the quality of fuel, its quantity and the rate of its accumulation on soil surface and the frequency and intensity of wildfires. In particular, study brings forvard an idea that the accumulation of fuel on the soil surface in the form of more or less decomposed litter. The work points out that the amount of this fuel depends on the quality of the litter, but its production is based on the rate at which the litter (fuel) decomposes on the soil surface and how fast it is possibly incorporated into the soil by bioturbation of soil organisms. The work also pays attention to factors influencing the intensity of bioturbation and the rate of decomposition, presents the factors influencing the formation of overlying forms of humus. The work points out the possible dependence between these forms of humus and the frequency of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředícs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV