Show simple item record

Spectrophotometric determination of stability constants of cyclodextrin derivatives by phenolphthalein method
dc.contributor.advisorDian, Juraj
dc.creatorHaiklová, Simona
dc.date.accessioned2022-04-11T09:56:50Z
dc.date.available2022-04-11T09:56:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/151009
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá stanovením konstant stability cyklodextrinů (CD) a jejich derivátů při tvorbě supramolekulárních komplexů s fenolftaleinem. Cyklodextriny, makrocyklické oligosacharidy, jsou charakteristické svým tvarem komolého kužele, jehož vnitřní hydrofobní dutina může vytvářet s vhodnými látkami inkluzní komplexy typu hostitel-host (host-guest). Vznik těchto inkluzních komplexů je doprovázen změnou řady fyzikálně-chemických parametrů inkludovaných sloučenin. V této bakalářské práci byla studována změna optické absorpce fenolftaleinu, který má charakteristické fialové zbarvení v zásadité oblasti pH, při jeho interakci s vybranými CD makrocykly. Vznikem supramolekulárního komplexu docházelo k poklesu optické absorpce, který byl kvantifikován a využit pro stanovení konstant stability. V bakalářské práci byla studována supramolekulární interakce fenolftaleinu se šesti deriváty cyklodextrinů - základní cyklodextriny -CD a -CD a dva typy jejich derivátů. U vybraných derivátů těchto cyklodextrinů byly -OH skupiny v polohách 2, 3 a 6 nahrazené jednak hydroxypropylovými skupinami (hydroxypropyl--CD a hydroxypropyl--CD), jednak (náhodně - random) methylovými skupinami (RaMe--CD a RaMe--CD). Pro zvolené CD byly proměřeny závislosti absorpčních spekter fenolftaleinu při různých...cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the determination of stability constants of cyclodextrins and their derivatives in the formation of supramolecular complexes with phenolphthalein. Cyclodextrins - macrocyclic oligosaccharides - are characterized by the shape of a truncated cone, whose internal hydrophobic cavity can form, with suitable substances, host-guest inclusion complexes. The formation of these inclusion complexes is accompanied by a change of a number of physicochemical parameters of the included compounds. In this bachelor thesis, the change of optical absorption of phenolphthalein, which has characteristic violet color in the alkaline area, was studied during its interaction with selected CD macrocycles. The formation of a supramolecular complex resulted in a decrease in optical absorption, which was quantified and used to determine stability constant. In the bachelor thesis, the supramolecular interaction of phenolphthalein with six derivatives of cyclodextrins were studied - basic cyclodextrins β-CD a γ-CD and their two derivatives. In the selected derivatives of these CDs the -OH groups in positions 2, 3, and 6 were replaced either by hydroxypropyl groups (hydroxypropyl-β-CD and hydroxypropyl-γ- CD) or (randomly) by methyl groups (RaMe-β-CD and RaMe-γ-CD). For these CD derivatives, the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectcyclodextrinen_US
dc.subjectphenolphthaleinen_US
dc.subjectsupramolecular interactionen_US
dc.subjectstability constantsen_US
dc.subjectinclusion complexen_US
dc.subjectcyklodextrin,fenolftalein,supramolekulární interakcecs_CZ
dc.subjectkonstanta stabilitycs_CZ
dc.subjectinkluzní komplexcs_CZ
dc.titleSpektrofotometrické stanovení konstant stability derivátů cyklodextrinů fenolftaleinovou metodoucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-13
dc.description.departmentDepartment of Analytical Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra analytické chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId227942
dc.title.translatedSpectrophotometric determination of stability constants of cyclodextrin derivatives by phenolphthalein methoden_US
dc.contributor.refereeČervený, Václav
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
thesis.degree.disciplineClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.degree.programKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
thesis.degree.programClinical and Toxicological Analysisen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra analytické chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Analytical Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-discipline.enClinical and Toxicological Analysisen_US
uk.degree-program.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-program.enClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředložená bakalářská práce se zabývá stanovením konstant stability cyklodextrinů (CD) a jejich derivátů při tvorbě supramolekulárních komplexů s fenolftaleinem. Cyklodextriny, makrocyklické oligosacharidy, jsou charakteristické svým tvarem komolého kužele, jehož vnitřní hydrofobní dutina může vytvářet s vhodnými látkami inkluzní komplexy typu hostitel-host (host-guest). Vznik těchto inkluzních komplexů je doprovázen změnou řady fyzikálně-chemických parametrů inkludovaných sloučenin. V této bakalářské práci byla studována změna optické absorpce fenolftaleinu, který má charakteristické fialové zbarvení v zásadité oblasti pH, při jeho interakci s vybranými CD makrocykly. Vznikem supramolekulárního komplexu docházelo k poklesu optické absorpce, který byl kvantifikován a využit pro stanovení konstant stability. V bakalářské práci byla studována supramolekulární interakce fenolftaleinu se šesti deriváty cyklodextrinů - základní cyklodextriny -CD a -CD a dva typy jejich derivátů. U vybraných derivátů těchto cyklodextrinů byly -OH skupiny v polohách 2, 3 a 6 nahrazené jednak hydroxypropylovými skupinami (hydroxypropyl--CD a hydroxypropyl--CD), jednak (náhodně - random) methylovými skupinami (RaMe--CD a RaMe--CD). Pro zvolené CD byly proměřeny závislosti absorpčních spekter fenolftaleinu při různých...cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis deals with the determination of stability constants of cyclodextrins and their derivatives in the formation of supramolecular complexes with phenolphthalein. Cyclodextrins - macrocyclic oligosaccharides - are characterized by the shape of a truncated cone, whose internal hydrophobic cavity can form, with suitable substances, host-guest inclusion complexes. The formation of these inclusion complexes is accompanied by a change of a number of physicochemical parameters of the included compounds. In this bachelor thesis, the change of optical absorption of phenolphthalein, which has characteristic violet color in the alkaline area, was studied during its interaction with selected CD macrocycles. The formation of a supramolecular complex resulted in a decrease in optical absorption, which was quantified and used to determine stability constant. In the bachelor thesis, the supramolecular interaction of phenolphthalein with six derivatives of cyclodextrins were studied - basic cyclodextrins β-CD a γ-CD and their two derivatives. In the selected derivatives of these CDs the -OH groups in positions 2, 3, and 6 were replaced either by hydroxypropyl groups (hydroxypropyl-β-CD and hydroxypropyl-γ- CD) or (randomly) by methyl groups (RaMe-β-CD and RaMe-γ-CD). For these CD derivatives, the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemiecs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantHraníček, Jakub
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV