Show simple item record

Drought as a topic in geography teaching
dc.contributor.advisorMatějček, Tomáš
dc.creatorNavrátilová, Denisa
dc.date.accessioned2021-10-08T10:51:04Z
dc.date.available2021-10-08T10:51:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/150932
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výukou problematiky sucha, které v posledních letech značně zasáhlo území Česka. S probíhající klimatickou změnou je potřeba se připravit na výraznější extrémy počasí, které se projeví delšími obdobími sucha, jejichž důsledky budou zdůrazněny nevhodnými antropogenními zásahy a nesprávným hospodařením s vodou. Proto je důležité zařadit tuto problematiku do školní výuky, aby si žáci uvědomili, že i naše území je ohroženo tímto problémem, jaké jsou jeho příčiny a že i oni sami se mohou na zmírnění sucha podílet. Hlavním cílem práce je vytvoření modelové výuky věnující se problematice sucha. Formou dotazníkového šetření bylo zjištěno, že se většina učitelů věnuje tomu tématu alespoň část vyučovací hodiny a že hlavní příčiny nevěnování se mu jsou nedostatek času ve výuce a obava z nesprávného uchopení tématu. Na základě dotazníkového šetření byla oslovena řada respondentů, s nimiž byly uspořádány polostrukturované rozhovory za účelem zjištění podrobnější informací a získání příkladů dobré praxe. V rámci dotazníků a rozhovorů byla zkoumána problematika výskytu miskoncepcí týkajících se sucha u žáků a práce s nimi. Na základě všech získaných dat byla vytvořena modelová výuka, která byla aplikována ve čtyřech různých třídách. Úspešnost modelové výuky byla zkoumána pomocí pretestu...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the teaching of the issue of drought, which in recent years has significantly affected the territory of the Czechia. With the ongoing climate change, it is necessary to prepare for more significant extremes of weather, which will be demonstrate by the longer periods of droughts, which consequences will be highlight by inappropriate anthropogenic interventions and improper water management. Therefore, it is important to include this issue in school education, so that students realize that our territory is also endangered by this problem, what are its causes and that they themselves can contribute to their mitigation. The main aim of this thesis is to create a model teaching dealing with the issue of drought. The questionnaire survey found out that major part of teachers devotes at least part of the lessons to the topic and that the main cause of non-devotion is lack of time and fear of incorrect grasping of the topic. A number of respondents were contacted based on the questionnaire survey, with whom semi-structured interviews were organized in order to obtain more detailed information and obtain examples of good practice. Within the questionnaires and interviews was investigate issue of the occurrence of misconceptions among pupils and work with them. Based on all the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleSucho jako téma ve výuce zeměpisucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-17
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId208510
dc.title.translatedDrought as a topic in geography teachingen_US
dc.contributor.refereeKocová, Tereza
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTeaching of Geography for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství geografie pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství geografie pro střední školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeaching of Geography for Secondary Schoolsen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá výukou problematiky sucha, které v posledních letech značně zasáhlo území Česka. S probíhající klimatickou změnou je potřeba se připravit na výraznější extrémy počasí, které se projeví delšími obdobími sucha, jejichž důsledky budou zdůrazněny nevhodnými antropogenními zásahy a nesprávným hospodařením s vodou. Proto je důležité zařadit tuto problematiku do školní výuky, aby si žáci uvědomili, že i naše území je ohroženo tímto problémem, jaké jsou jeho příčiny a že i oni sami se mohou na zmírnění sucha podílet. Hlavním cílem práce je vytvoření modelové výuky věnující se problematice sucha. Formou dotazníkového šetření bylo zjištěno, že se většina učitelů věnuje tomu tématu alespoň část vyučovací hodiny a že hlavní příčiny nevěnování se mu jsou nedostatek času ve výuce a obava z nesprávného uchopení tématu. Na základě dotazníkového šetření byla oslovena řada respondentů, s nimiž byly uspořádány polostrukturované rozhovory za účelem zjištění podrobnější informací a získání příkladů dobré praxe. V rámci dotazníků a rozhovorů byla zkoumána problematika výskytu miskoncepcí týkajících se sucha u žáků a práce s nimi. Na základě všech získaných dat byla vytvořena modelová výuka, která byla aplikována ve čtyřech různých třídách. Úspešnost modelové výuky byla zkoumána pomocí pretestu...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with the teaching of the issue of drought, which in recent years has significantly affected the territory of the Czechia. With the ongoing climate change, it is necessary to prepare for more significant extremes of weather, which will be demonstrate by the longer periods of droughts, which consequences will be highlight by inappropriate anthropogenic interventions and improper water management. Therefore, it is important to include this issue in school education, so that students realize that our territory is also endangered by this problem, what are its causes and that they themselves can contribute to their mitigation. The main aim of this thesis is to create a model teaching dealing with the issue of drought. The questionnaire survey found out that major part of teachers devotes at least part of the lessons to the topic and that the main cause of non-devotion is lack of time and fear of incorrect grasping of the topic. A number of respondents were contacted based on the questionnaire survey, with whom semi-structured interviews were organized in order to obtain more detailed information and obtain examples of good practice. Within the questionnaires and interviews was investigate issue of the occurrence of misconceptions among pupils and work with them. Based on all the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV