Show simple item record

Early reading literacy development of early readers at the beginning of the school attendance
dc.contributor.advisorWildová, Radka
dc.creatorZemanová, Lenka
dc.date.accessioned2022-04-07T08:35:45Z
dc.date.available2022-04-07T08:35:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/150858
dc.description.abstractRozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů na počátku školní docházky Abstrakt Cílem disertační práce je sledovat rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů, tj. dětí, které se naučily číst s porozuměním před zahájením školní docházky. Cílem výzkumu bylo hledat odpovědi na otázky, jak a kdy se tyto děti naučily číst a jak se během 1. ročníku základní školy rozvíjela jejich počáteční čtenářská gramotnost a motivace ke čtení. Dále bylo předmětem zkoumání ověření souvislosti časného čtenářství s rozumovým nadáním a s rodinným zázemím. Teoretická část se věnuje současným trendům primární školy, popsány jsou základní principy primárního vzdělávání s důrazem na osobnostní a konstruktivistické pojetí vyučování, pozornost je věnována tématům hodnocení žáků a tématu inkluzivního vzdělávání včetně vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. Dále je definován pojem čtenářská gramotnost a rozlišeny etapy jejího rozvoje a je pojednáno o čtení a čtenářství včetně výsledků výzkumů časného čtenářství v českém i zahraničním kontextu. V kapitole věnované nadání je definován pojem nadání a jeho identifikace a představeno několik modelů nadání. Ve výzkumné části jsou popsány použité kvalitativní metody výzkumu, postup při vyhledávání časných čtenářů a metody pro identifikaci nadání. Popsány...cs_CZ
dc.description.abstractEarly reading literacy development of early readers at the beginning of the school attendance Abstract The aim of the dissertation is to monitor the development of the initial reading literacy of early readers, i.e., children who have learned to read with the comprehension before beginning of their school attendance. The aim of the research was to find answers to the questions how and when these children learned to read and how their initial reading literacy and motivation to read developed during the first year of primary school. Subsequently, the subject of the research was the verification of the connection between early reading and intellectual giftedness and family background. The theoretical part is devoted to current trends in primary school, the basic principles of primary education are described with emphasis on personal and constructivist conception of teaching, focusing on the topics of pupil assessment and inclusive education, including the education of gifted and exceptionally gifted students. The term reading literacy is defined, the stages of its development are distinguished and questions concerning reading are discussed, including the results of research on early reading in the Czech and foreign contexts. The chapter devoted to giftedness defines the term of giftedness and its...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectearly readingen_US
dc.subjectidentification of early readersen_US
dc.subjectreading comprehensionen_US
dc.subjectbeginning of school attendanceen_US
dc.subjectdevelopment of the early reading literacyen_US
dc.subjectgiftednessen_US
dc.subjectgifted pupilsen_US
dc.subjectčasné čtenářstvícs_CZ
dc.subjectidentifikace časných čtenářůcs_CZ
dc.subjectčtení s porozuměnímcs_CZ
dc.subjectpočátek školní docházkycs_CZ
dc.subjectrozvíjení počáteční čtenářské gramotnostics_CZ
dc.subjectnadánícs_CZ
dc.subjectnadaní žácics_CZ
dc.titleRozvoj počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů na počátku školní docházkycs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-17
dc.description.departmentOddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId195015
dc.title.translatedEarly reading literacy development of early readers at the beginning of the school attendanceen_US
dc.contributor.refereeŠmelová, Eva
dc.contributor.refereeVykoukalová, Věra
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineEducationen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programEducationen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Oddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enEducationen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enEducationen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csRozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů na počátku školní docházky Abstrakt Cílem disertační práce je sledovat rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů, tj. dětí, které se naučily číst s porozuměním před zahájením školní docházky. Cílem výzkumu bylo hledat odpovědi na otázky, jak a kdy se tyto děti naučily číst a jak se během 1. ročníku základní školy rozvíjela jejich počáteční čtenářská gramotnost a motivace ke čtení. Dále bylo předmětem zkoumání ověření souvislosti časného čtenářství s rozumovým nadáním a s rodinným zázemím. Teoretická část se věnuje současným trendům primární školy, popsány jsou základní principy primárního vzdělávání s důrazem na osobnostní a konstruktivistické pojetí vyučování, pozornost je věnována tématům hodnocení žáků a tématu inkluzivního vzdělávání včetně vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. Dále je definován pojem čtenářská gramotnost a rozlišeny etapy jejího rozvoje a je pojednáno o čtení a čtenářství včetně výsledků výzkumů časného čtenářství v českém i zahraničním kontextu. V kapitole věnované nadání je definován pojem nadání a jeho identifikace a představeno několik modelů nadání. Ve výzkumné části jsou popsány použité kvalitativní metody výzkumu, postup při vyhledávání časných čtenářů a metody pro identifikaci nadání. Popsány...cs_CZ
uk.abstract.enEarly reading literacy development of early readers at the beginning of the school attendance Abstract The aim of the dissertation is to monitor the development of the initial reading literacy of early readers, i.e., children who have learned to read with the comprehension before beginning of their school attendance. The aim of the research was to find answers to the questions how and when these children learned to read and how their initial reading literacy and motivation to read developed during the first year of primary school. Subsequently, the subject of the research was the verification of the connection between early reading and intellectual giftedness and family background. The theoretical part is devoted to current trends in primary school, the basic principles of primary education are described with emphasis on personal and constructivist conception of teaching, focusing on the topics of pupil assessment and inclusive education, including the education of gifted and exceptionally gifted students. The term reading literacy is defined, the stages of its development are distinguished and questions concerning reading are discussed, including the results of research on early reading in the Czech and foreign contexts. The chapter devoted to giftedness defines the term of giftedness and its...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV