Show simple item record

Vliv kontinuity a managementu stanoviště na druhové složení a diverzitu
dc.contributor.advisorMünzbergová, Zuzana
dc.creatorHubáčková, Barbora
dc.date.accessioned2022-04-11T09:00:54Z
dc.date.available2022-04-11T09:00:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/150849
dc.description.abstractPolopřirozené louky východní Moravy disponují velkým potenciálem hostit druhově bohatá rostlinná společenstva. Nicméně změny ve způsobu využívání půdy během druhé poloviny minulého století byly rychlé a rozsáhlé. Mnoho přirozených luk bylo rozoráno. Koncem 80. a počátkem 90. let byla některá z obdělávaných polí oseta druhově chudou jetelotravní směsí a přeměněna zpět na louky. Obnova luk na bývalých polích je velkou výzvou. Zpětná kolonizace těchto polí může být značně komplikována počátečním osetím druhově chudou produktivní směsí. Cílem této studie je určit rozdíly v druhové skladbě a druhové bohatosti travních porostů mezi uměle vysetými loukami (na bývalých polích) a fragmentech původních luk s kontinuitou více než 70 let nerušeného vývoje v severní části Bílých Karpat na severovýchodě České republiky a identifikovat druhové vlastnosti, omezující schopnost druhů kolonizovat louky vznikající na bývalých polích. Vybrané rostlinné druhy (celkem 137 druhů) byly zkoumány na 66 loukách. Zkoumané louky byly klasifikovány podle kontinuity a typu managementu. Prostorová korelace zkoumaných luk byla posuzována s použitím koordinát centroidu (těžiště) každého polygonu. Vliv kontinuity na druhovou skladbu a diverzitu byl testován až po odfiltrování managementu a abiotických faktorů (TWI, DAHI, svažitost,...cs_CZ
dc.description.abstractSemi-natural grasslands of the eastern Moravia have big potential to host species-rich plant communities. However, changes in land-use during the second half of the last century were rapid and vast and many grasslands had been ploughed over. In the early 80s some arable lands were sown with low diversity clover-grass mixture and transferred back to grassland. Restoration of grasslands on former arable fields is a major challenge. Their colonisation by grassland species may be complicated by initial seeding productive low diversity seed mixtures. The aim of this study was to estimate differences in species composition and species diversity between ex-arable artificially seeded grasslands and fragments of grasslands with continuity over 70 years in the north part of White Carpathian Mts., SE Czech Republic and identify species traits limiting species ability to colonize the ex-arable grasslands. Target plant species (total of 137) were surveyed on 66 grasslands. Surveyed grasslands were according to continuity and type of management. Coordinates of centroids from each polygon (i. e. surveyed grassland) were used to treat the spatial correlation of the surveyed grasslands. The effect of continuity on species composition and diversity was tested after accounting for differences in the management and...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectCarpathian grasslandsen_US
dc.subjectspecies richnessen_US
dc.subjectspecies compositionen_US
dc.subjectmanagementen_US
dc.subjectcontinuityen_US
dc.subjectspecies traitsen_US
dc.subjectgrassland restorationen_US
dc.subjectex-arable landen_US
dc.subjectabiotic factorsen_US
dc.subjectKarpatské loukycs_CZ
dc.subjectdruhová bohatostcs_CZ
dc.subjectdruhová skladbacs_CZ
dc.subjectmanagementcs_CZ
dc.subjectkontinuitacs_CZ
dc.subjectvlastnosti druhůcs_CZ
dc.subjectobnova travních porostůcs_CZ
dc.subjectbývalá orná půdacs_CZ
dc.subjectabiotické faktorycs_CZ
dc.titleThe effect of habitat continuity and management on species composition and diversityen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-02
dc.description.departmentDepartment of Botanyen_US
dc.description.departmentKatedra botanikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId198529
dc.title.translatedVliv kontinuity a managementu stanoviště na druhové složení a diverzitucs_CZ
dc.contributor.refereeMudrák, Ondřej
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBotanikacs_CZ
thesis.degree.disciplineBotanyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra botanikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Botanyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBotanikacs_CZ
uk.degree-discipline.enBotanyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPolopřirozené louky východní Moravy disponují velkým potenciálem hostit druhově bohatá rostlinná společenstva. Nicméně změny ve způsobu využívání půdy během druhé poloviny minulého století byly rychlé a rozsáhlé. Mnoho přirozených luk bylo rozoráno. Koncem 80. a počátkem 90. let byla některá z obdělávaných polí oseta druhově chudou jetelotravní směsí a přeměněna zpět na louky. Obnova luk na bývalých polích je velkou výzvou. Zpětná kolonizace těchto polí může být značně komplikována počátečním osetím druhově chudou produktivní směsí. Cílem této studie je určit rozdíly v druhové skladbě a druhové bohatosti travních porostů mezi uměle vysetými loukami (na bývalých polích) a fragmentech původních luk s kontinuitou více než 70 let nerušeného vývoje v severní části Bílých Karpat na severovýchodě České republiky a identifikovat druhové vlastnosti, omezující schopnost druhů kolonizovat louky vznikající na bývalých polích. Vybrané rostlinné druhy (celkem 137 druhů) byly zkoumány na 66 loukách. Zkoumané louky byly klasifikovány podle kontinuity a typu managementu. Prostorová korelace zkoumaných luk byla posuzována s použitím koordinát centroidu (těžiště) každého polygonu. Vliv kontinuity na druhovou skladbu a diverzitu byl testován až po odfiltrování managementu a abiotických faktorů (TWI, DAHI, svažitost,...cs_CZ
uk.abstract.enSemi-natural grasslands of the eastern Moravia have big potential to host species-rich plant communities. However, changes in land-use during the second half of the last century were rapid and vast and many grasslands had been ploughed over. In the early 80s some arable lands were sown with low diversity clover-grass mixture and transferred back to grassland. Restoration of grasslands on former arable fields is a major challenge. Their colonisation by grassland species may be complicated by initial seeding productive low diversity seed mixtures. The aim of this study was to estimate differences in species composition and species diversity between ex-arable artificially seeded grasslands and fragments of grasslands with continuity over 70 years in the north part of White Carpathian Mts., SE Czech Republic and identify species traits limiting species ability to colonize the ex-arable grasslands. Target plant species (total of 137) were surveyed on 66 grasslands. Surveyed grasslands were according to continuity and type of management. Coordinates of centroids from each polygon (i. e. surveyed grassland) were used to treat the spatial correlation of the surveyed grasslands. The effect of continuity on species composition and diversity was tested after accounting for differences in the management and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botanikycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV