Show simple item record

Insights about Chemistry Education Gained in the Time of COVID-19
dc.contributor.advisorRusek, Martin
dc.creatorHamerská, Lucie
dc.date.accessioned2022-04-07T10:54:22Z
dc.date.available2022-04-07T10:54:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/150485
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem distanční výuky a jejím pojetím učiteli chemie v době pandemie COVID-19. V teoretické části je stručně charakterizováno učitelovo pojetí výuky a jeho dílčí složky, distanční forma výuky, její vývoj, principy a efektivita. Následně je pozornost věnována aktuální situaci ohledně distančního vzdělávání během pandemie a konkrétně zaměření na výuku chemie. Pro výuku chemie jakožto předmětu, jehož součástí jsou nejen teoretické, ale i praktické znalosti, představoval přechod na distanční formu velkou výzvu. Každý učitel se jí chopil jinak. Cílem práce je zmapovat a představit přístupy několika učitelů k distanční výuce chemie, podmínky pro distanční výuku, jak na straně učitelů, tak na straně žáků, a zkušenosti s takto pojatou výukou. Výzkumného šetření formou rozhovoru se zúčastnilo 16 respondentů. Otázky se týkaly tří hlavních oblastí, a to technické realizace distanční výuky, pedagogických aspektů ve výuce a vlivu distanční výuky na vzdělávací obsah. Výpovědi byly analyzovány pomocí metody otevřeného kódování. Ze zjištění vyplývá, že na úrovni učitelů i škol bylo přistoupeno k organizaci výuky v distanční podobě různým způsobem. I když distanční forma výuky přinesla řadu komplikací, nabídla učitelům prostor pro změnu v přístupu k jednotlivým aspektům výuky....cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the topic of distance learning and its conception by chemistry teachers during the COVID-19 pandemic. The theoretical part briefly characterizes the teacher's concept of teaching and its components, the distance form of teaching, its development, principles and effectiveness. Subsequently, attention is paid to the current situation regarding distance education during a pandemic and there is specific focus on teaching chemistry. The transition to the distance form of education was a great challenge for the teaching of chemistry as a subject, which includes not only theoretical but also practical knowledge. Every teacher took a different approach. The aim of the work is to map and present the approaches of several teachers to distance teaching of chemistry, the conditions for distance teaching, both on the part of teachers and on the part of students, and the experience with teaching concieved in such way. The research survey in the form of an interview was attended by 16 respondents. The questions concerned three main areas, namely the technical implementation of distance learning, pedagogical aspects of teaching and the impact of distance learning on educational content. The statements were analyzed using the open coding method. The findings show that at the level...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectdistance learningen_US
dc.subjectchemistry teachingen_US
dc.subjectonline environmenten_US
dc.subjectdistanční výukacs_CZ
dc.subjectvýuka chemiecs_CZ
dc.subjectonline prostředícs_CZ
dc.titlePoznatky o výuce chemie získané v době COVID-19cs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-15
dc.description.departmentKatedra chemie a didaktiky chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId231421
dc.title.translatedInsights about Chemistry Education Gained in the Time of COVID-19en_US
dc.contributor.refereeBeneš, Pavel
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Chemie se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.disciplineBiology, Geology and Environmental Studies Oriented at Education - Chemistry Oriented at Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra chemie a didaktiky chemiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Chemie se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enBiology, Geology and Environmental Studies Oriented at Education - Chemistry Oriented at Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce se zabývá tématem distanční výuky a jejím pojetím učiteli chemie v době pandemie COVID-19. V teoretické části je stručně charakterizováno učitelovo pojetí výuky a jeho dílčí složky, distanční forma výuky, její vývoj, principy a efektivita. Následně je pozornost věnována aktuální situaci ohledně distančního vzdělávání během pandemie a konkrétně zaměření na výuku chemie. Pro výuku chemie jakožto předmětu, jehož součástí jsou nejen teoretické, ale i praktické znalosti, představoval přechod na distanční formu velkou výzvu. Každý učitel se jí chopil jinak. Cílem práce je zmapovat a představit přístupy několika učitelů k distanční výuce chemie, podmínky pro distanční výuku, jak na straně učitelů, tak na straně žáků, a zkušenosti s takto pojatou výukou. Výzkumného šetření formou rozhovoru se zúčastnilo 16 respondentů. Otázky se týkaly tří hlavních oblastí, a to technické realizace distanční výuky, pedagogických aspektů ve výuce a vlivu distanční výuky na vzdělávací obsah. Výpovědi byly analyzovány pomocí metody otevřeného kódování. Ze zjištění vyplývá, že na úrovni učitelů i škol bylo přistoupeno k organizaci výuky v distanční podobě různým způsobem. I když distanční forma výuky přinesla řadu komplikací, nabídla učitelům prostor pro změnu v přístupu k jednotlivým aspektům výuky....cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor's thesis deals with the topic of distance learning and its conception by chemistry teachers during the COVID-19 pandemic. The theoretical part briefly characterizes the teacher's concept of teaching and its components, the distance form of teaching, its development, principles and effectiveness. Subsequently, attention is paid to the current situation regarding distance education during a pandemic and there is specific focus on teaching chemistry. The transition to the distance form of education was a great challenge for the teaching of chemistry as a subject, which includes not only theoretical but also practical knowledge. Every teacher took a different approach. The aim of the work is to map and present the approaches of several teachers to distance teaching of chemistry, the conditions for distance teaching, both on the part of teachers and on the part of students, and the experience with teaching concieved in such way. The research survey in the form of an interview was attended by 16 respondents. The questions concerned three main areas, namely the technical implementation of distance learning, pedagogical aspects of teaching and the impact of distance learning on educational content. The statements were analyzed using the open coding method. The findings show that at the level...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV