Show simple item record

Challenging behavior of children in kindergarten
dc.contributor.advisorKubíčková, Anna
dc.creatorAbrmanová, Iveta
dc.date.accessioned2022-04-07T10:44:15Z
dc.date.available2022-04-07T10:44:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/148810
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na děti v mateřské škole, u nichž se projevuje náročné chování. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části. V teoretické části je vymezen rozdíl mezi problémovým chováním a poruchou chování, a taktéž jsou zde popsány různé příčiny vzniku náročného chování. Další část je věnována rodině jako vlivnému prostředí, jež může jedince v předškolním věku stimulovat jak pozitivně, tak i negativně. Následně je uvedena kapitola, která se zaměřuje na mateřskou školu jako instituci, ve které se setkáváme s náročným chováním dětí. Také se zde uvádí závažnost spolupráce pedagogů s rodiči, diferenciace projevů náročného chování a taktéž rozličné přístupy doporučované odborníky, jakými lze dosáhnout žádoucího chování u těchto dětí. Teoretické poznatky, jež jsem získala studiem mnoha publikací, doplňuji taktéž praktickými poznatky, které jsem získala skrze rozhovory a dotazníky s deseti pedagogy ze tří mateřských škol. Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat problematiku náročného chování dětí v mateřských školách a zjistit, které z přístupů pedagogů jsou vhodné.cs_CZ
dc.description.abstractThis work focuses on children in kindergarten who show difficult behavior. The bachelor thesis consists of two parts, namely the theoretical and practical part. The theoretical part defines the difference between problem behavior and behavioral disorder, and also describes the various causes of challenging behavior. The next part is devoted to the family as an influential environment that can stimulate individuals in preschool age both positively and negatively. Subsequently, there is a chapter that focuses on kindergarten as an institution in which we encounter challenging behavior of children. It also mentions the importance of cooperation between teachers and parents, the differentiation of manifestations of challenging behavior, as well as the various approaches recommended by experts, which can achieve the desired behavior in these children. I also supplement the theoretical knowledge I gained by studying many publications with practical knowledge I gained through interviews and questionnaires with ten teachers from three kindergartens. The aim of the bachelor's thesis was to examine the issue of challenging behavior of children in kindergartens and to find out which of the approaches of teachers are appropriate.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectChallenging behavioren_US
dc.subjectfamilyen_US
dc.subjectkindergartenen_US
dc.subjectchildrenen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectNáročné chovánícs_CZ
dc.subjectrodinacs_CZ
dc.subjectmateřská školacs_CZ
dc.subjectdětics_CZ
dc.subjectvýchovacs_CZ
dc.titleNáročné chování dětí v mateřské školecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-13
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId237081
dc.title.translatedChallenging behavior of children in kindergartenen_US
dc.contributor.refereeŠtrinclová, Marta
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Pedagogyen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Pedagogyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Pedagogyen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Pedagogyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato práce se zaměřuje na děti v mateřské škole, u nichž se projevuje náročné chování. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části. V teoretické části je vymezen rozdíl mezi problémovým chováním a poruchou chování, a taktéž jsou zde popsány různé příčiny vzniku náročného chování. Další část je věnována rodině jako vlivnému prostředí, jež může jedince v předškolním věku stimulovat jak pozitivně, tak i negativně. Následně je uvedena kapitola, která se zaměřuje na mateřskou školu jako instituci, ve které se setkáváme s náročným chováním dětí. Také se zde uvádí závažnost spolupráce pedagogů s rodiči, diferenciace projevů náročného chování a taktéž rozličné přístupy doporučované odborníky, jakými lze dosáhnout žádoucího chování u těchto dětí. Teoretické poznatky, jež jsem získala studiem mnoha publikací, doplňuji taktéž praktickými poznatky, které jsem získala skrze rozhovory a dotazníky s deseti pedagogy ze tří mateřských škol. Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat problematiku náročného chování dětí v mateřských školách a zjistit, které z přístupů pedagogů jsou vhodné.cs_CZ
uk.abstract.enThis work focuses on children in kindergarten who show difficult behavior. The bachelor thesis consists of two parts, namely the theoretical and practical part. The theoretical part defines the difference between problem behavior and behavioral disorder, and also describes the various causes of challenging behavior. The next part is devoted to the family as an influential environment that can stimulate individuals in preschool age both positively and negatively. Subsequently, there is a chapter that focuses on kindergarten as an institution in which we encounter challenging behavior of children. It also mentions the importance of cooperation between teachers and parents, the differentiation of manifestations of challenging behavior, as well as the various approaches recommended by experts, which can achieve the desired behavior in these children. I also supplement the theoretical knowledge I gained by studying many publications with practical knowledge I gained through interviews and questionnaires with ten teachers from three kindergartens. The aim of the bachelor's thesis was to examine the issue of challenging behavior of children in kindergartens and to find out which of the approaches of teachers are appropriate.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV