Show simple item record

The influence style of the manager's leadership on the work environment at the Agency for Human Resources of the Army of the Czech Republic
dc.contributor.advisorVeteška, Jaroslav
dc.creatorHodková, Anna
dc.date.accessioned2022-04-07T10:27:11Z
dc.date.available2022-04-07T10:27:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/147979
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je provedení analýzy a komparace manažerských stylů vedení a jejich vliv na pracovní prostředí, mezilidské vztahy a současně i na pracovní činnost zaměstnanců u Agentury personalistiky AČR. První část diplomové práce je zaměřena na teoretické aspekty dané problematiky. Vymezuje základní pojmy z teorie managementu, pojmy související s vedením pracovníků a poskytuje přehled o přístupech k zaměstnancům na základě stylů vedení. Zároveň je v rámci psychologie práce přiblížena oblast motivace pracovníků, jejich hodnocení a odměňování. Součástí teoretické části diplomové práce je současně definice pojmu pracovního prostředí, v jehož průběhu jsou dále definovány mezilidské vztahy na pracovišti. Druhá část diplomové práce popisuje Agenturu personalistiky AČR, její organizační strukturu včetně vymezení oblasti působnosti jednotlivých oddělení a odborů a na základě provedeného sociologického šetření pomocí dotazníku a vedení řízeného rozhovoru je analyzován vliv aplikovaného stylu vedení jednotlivých vedoucích oddělení jako manažera na pracovní prostředí a mezilidské vztahy. Na základě provedeného vyhodnocení získaných informací je v závěru diplomové práce provedena komparace zjištěných skutečností s ohledem na vliv manažerských stylů vedení na pracovní prostředí a mezilidské...cs_CZ
dc.description.abstractThe main subject of the diploma thesis is analysis and an analysis of management styles and an impact on a working environment, interpersonal relationships and a work activities performance of employees at the Human Resources Agency of the Army of the Czech Republic. The first part of the diploma thesis is focused on theoretical aspects of the issue. It defines the basic concepts of management theory, concepts related to employee leadership and provides an overview of approaches to employees based on leadership styles. At the same time, within the psychology of work, the area of employee motivation, their evaluation and remuneration is presented. Theoretical part of the diploma thesis is at the same time defines the concept of work environment, during which interpersonal relationships at the workplace are further defined. The second part diploma thesis describes the Human Resources Agency, its organizational structure, including the definition of the scope of individual departments and sections and on the basis of a sociological survey using a questionnaire and conducting a guided interview, the influence of the applied leadership style of individual department heads as a manager on the work environment and interpersonal relationships is analyzed. Based on the evaluation of the obtained...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectleadership styleen_US
dc.subjectmanageren_US
dc.subjectwork environmenten_US
dc.subjectinfluenceen_US
dc.subjectwork teamen_US
dc.subjectinterpersonal relationshipsen_US
dc.subjectstyl vedenícs_CZ
dc.subjectmanažercs_CZ
dc.subjectpracovní prostředícs_CZ
dc.subjectvlivcs_CZ
dc.subjectpracovní kolektivcs_CZ
dc.subjectmezilidské vztahycs_CZ
dc.titleVliv manažerského stylu vedení na pracovní prostředí u Agentury personalistiky AČRcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-08
dc.description.departmentKatedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId231281
dc.title.translatedThe influence style of the manager's leadership on the work environment at the Agency for Human Resources of the Army of the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeTureckiová, Michaela
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAndragogika a management vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.disciplineAdult education and educational managementen_US
thesis.degree.programAndragogika a management vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.programAdult education and educational managementen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAndragogika a management vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enAdult education and educational managementen_US
uk.degree-program.csAndragogika a management vzdělávánícs_CZ
uk.degree-program.enAdult education and educational managementen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPředmětem této diplomové práce je provedení analýzy a komparace manažerských stylů vedení a jejich vliv na pracovní prostředí, mezilidské vztahy a současně i na pracovní činnost zaměstnanců u Agentury personalistiky AČR. První část diplomové práce je zaměřena na teoretické aspekty dané problematiky. Vymezuje základní pojmy z teorie managementu, pojmy související s vedením pracovníků a poskytuje přehled o přístupech k zaměstnancům na základě stylů vedení. Zároveň je v rámci psychologie práce přiblížena oblast motivace pracovníků, jejich hodnocení a odměňování. Součástí teoretické části diplomové práce je současně definice pojmu pracovního prostředí, v jehož průběhu jsou dále definovány mezilidské vztahy na pracovišti. Druhá část diplomové práce popisuje Agenturu personalistiky AČR, její organizační strukturu včetně vymezení oblasti působnosti jednotlivých oddělení a odborů a na základě provedeného sociologického šetření pomocí dotazníku a vedení řízeného rozhovoru je analyzován vliv aplikovaného stylu vedení jednotlivých vedoucích oddělení jako manažera na pracovní prostředí a mezilidské vztahy. Na základě provedeného vyhodnocení získaných informací je v závěru diplomové práce provedena komparace zjištěných skutečností s ohledem na vliv manažerských stylů vedení na pracovní prostředí a mezilidské...cs_CZ
uk.abstract.enThe main subject of the diploma thesis is analysis and an analysis of management styles and an impact on a working environment, interpersonal relationships and a work activities performance of employees at the Human Resources Agency of the Army of the Czech Republic. The first part of the diploma thesis is focused on theoretical aspects of the issue. It defines the basic concepts of management theory, concepts related to employee leadership and provides an overview of approaches to employees based on leadership styles. At the same time, within the psychology of work, the area of employee motivation, their evaluation and remuneration is presented. Theoretical part of the diploma thesis is at the same time defines the concept of work environment, during which interpersonal relationships at the workplace are further defined. The second part diploma thesis describes the Human Resources Agency, its organizational structure, including the definition of the scope of individual departments and sections and on the basis of a sociological survey using a questionnaire and conducting a guided interview, the influence of the applied leadership style of individual department heads as a manager on the work environment and interpersonal relationships is analyzed. Based on the evaluation of the obtained...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV