Show simple item record

Patterns of drug use during pregnancy and early motherhood: Qualitative Research
dc.contributor.advisorVondráčková, Petra
dc.creatorDolejší, Vladěna
dc.date.accessioned2022-03-30T09:37:42Z
dc.date.available2022-03-30T09:37:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/147850
dc.description.abstractVýchodiska: Užívání návykových látek v těhotenství a mateřství je problematikou práce se specifickou klientelou, která je v adiktologických službách v České republice i ve světě předmětem řešení. U uživatelek vznikají bariéry pro vstup do léčebných služeb z důvodu odsouzení společnosti, strachu z odebrání dítěte a také vlastních pocitů viny. Užívání návykových látek má nepříznivé důsledky pro zdravý vývoj plodu a psychosociální vývoj dítěte. V bakalářské práci zpracovávám specifika žen-matek uživatelek, užívání v těhotenství a užívání v mateřství, důsledky užívání návykových látek pro plod, porod i na kojení a rizika pro dítě. Dále uvádím informace z některých českých a zahraničních studií, které se zabývají danou problematikou. Výzkumná část představuje vlastní výzkum, který byl uskutečněn na jaře roku 2021 s deseti matkami. Cílem: Cílem bylo nalézt vzorce užívání návykových látek v období bezprostředně před těhotenstvím uživatelek a změny v průběhu těhotenství a v raném mateřství do jednoho roku dítěte pomocí výzkumných otázek: Jak se změnilo užívání návykových látek u žen, když zjistily, že jsou těhotné? Jak se užívání, prožívání a myšlení žen proměňovalo během jednotlivých fází těhotenství a raného mateřství? Jak se měnila motivace žen během zkoumaného období? Metodika: Získání dat proběhlo...cs_CZ
dc.description.abstractBackground: The use of addictive substances in pregnancy and motherhood is a problem of working with a specific clientele that is in addictology services in the Czech Republic and in the world subject of the solution. There are barriers for female users to enter treatment services due to condemnation of society, fear of the child being taken from the mother and also feelings of guilt. Use of addictive substances have adverse consequences for the healthy development of the fetus and the psychosocial development of the child. In the bachelor thesis I process the specifics of women-mothers users, use in pregnancy and use in motherhood, the consequences of substance abuse for the fetus, childbirth and breastfeeding and risks for the child. Further I present information from some Czech and foreign studies that deal with the given issues. The research part presents our own research, which was carried out in the spring of the year 2021 with ten mothers. Aim: The aim was to find patterns of substance use in the period immediately before pregnancy of users and changes during pregnancy and in early motherhood up to one year Child Using Research Questions: How has substance abuse changed in women when they found that are they pregnant How women's use, experience, and thinking changed during each phase...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectpatterns of behavior - substance use - pregnancy - early motherhooden_US
dc.subjectvzorce - užívání návykových látek - těhotenství - rané mateřstvícs_CZ
dc.titleVzorce užívání návykových látek v těhotenství a v raném mateřství: Kvalitativní výzkumcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-07
dc.description.departmentDepartment of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId230825
dc.title.translatedPatterns of drug use during pregnancy and early motherhood: Qualitative Researchen_US
dc.contributor.refereeŠťastná, Lenka
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csVýchodiska: Užívání návykových látek v těhotenství a mateřství je problematikou práce se specifickou klientelou, která je v adiktologických službách v České republice i ve světě předmětem řešení. U uživatelek vznikají bariéry pro vstup do léčebných služeb z důvodu odsouzení společnosti, strachu z odebrání dítěte a také vlastních pocitů viny. Užívání návykových látek má nepříznivé důsledky pro zdravý vývoj plodu a psychosociální vývoj dítěte. V bakalářské práci zpracovávám specifika žen-matek uživatelek, užívání v těhotenství a užívání v mateřství, důsledky užívání návykových látek pro plod, porod i na kojení a rizika pro dítě. Dále uvádím informace z některých českých a zahraničních studií, které se zabývají danou problematikou. Výzkumná část představuje vlastní výzkum, který byl uskutečněn na jaře roku 2021 s deseti matkami. Cílem: Cílem bylo nalézt vzorce užívání návykových látek v období bezprostředně před těhotenstvím uživatelek a změny v průběhu těhotenství a v raném mateřství do jednoho roku dítěte pomocí výzkumných otázek: Jak se změnilo užívání návykových látek u žen, když zjistily, že jsou těhotné? Jak se užívání, prožívání a myšlení žen proměňovalo během jednotlivých fází těhotenství a raného mateřství? Jak se měnila motivace žen během zkoumaného období? Metodika: Získání dat proběhlo...cs_CZ
uk.abstract.enBackground: The use of addictive substances in pregnancy and motherhood is a problem of working with a specific clientele that is in addictology services in the Czech Republic and in the world subject of the solution. There are barriers for female users to enter treatment services due to condemnation of society, fear of the child being taken from the mother and also feelings of guilt. Use of addictive substances have adverse consequences for the healthy development of the fetus and the psychosocial development of the child. In the bachelor thesis I process the specifics of women-mothers users, use in pregnancy and use in motherhood, the consequences of substance abuse for the fetus, childbirth and breastfeeding and risks for the child. Further I present information from some Czech and foreign studies that deal with the given issues. The research part presents our own research, which was carried out in the spring of the year 2021 with ten mothers. Aim: The aim was to find patterns of substance use in the period immediately before pregnancy of users and changes during pregnancy and in early motherhood up to one year Child Using Research Questions: How has substance abuse changed in women when they found that are they pregnant How women's use, experience, and thinking changed during each phase...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV