Show simple item record

Eligibility of Qualification Obtained in another Member State
dc.contributor.advisorKunertová, Tereza
dc.creatorVlková, Lenka
dc.date.accessioned2017-06-01T14:45:42Z
dc.date.available2017-06-01T14:45:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/1472
dc.description.abstractResumé Má diplomová práce podává souhrn právních dokumentů týkajících se uznatelnosti a možnosti právní praxe v jiném než domovském členském státě. Evropské unijní právo je z tohoto pohledu pro ČR závazné již od jejího vstupu do EU v roce 2004. Práce je členěna do jednotlivých kapitol podávajících ucelené a souvislé informace. V úvodu práce je zdůvodněna má volba tématu a nastínění jednotlivých kapitol. První kapitola je věnována přeshraniční advokacii a s tím souvisejícím pojmům evropský advokát či unijní prvek. Druhá kapitola začíná s výkladem obsahu primárního práva ve vztahu k advokátům a jejich činnosti. Třetí kapitola uvádí relevantní právní dokumenty sekundárního unijního práva - směrnice. Čtvrtá kapitola přibližuje základní českou právní úpravu, tedy zejména zákon o advokacii. Pátá kapitola pojednává o právní úpravě ve Francii. Šestá kapitola obsahuje dva případy z české a unijní judikatury. V kapitole přílohy je seznam profesních označení domovského státu stanovený sdělením ministerstva spravedlnosti, jedná se tedy o seznam titulů osob oprávněných poskytovat právní služby, a druhou přílohou je graf udávající počet jednotlivých evropských usazených advokátů v ČR. Diplomová práce poskytuje ucelený soubor informací pro možné uplatnění advokáta v rámci EU, pokud takový advokát zamýšlí výkon praxe mimo...cs_CZ
dc.description.abstractMy thesis summarizes the legal documents relating to eligibility and possibility of legal practice in another state than the home member state. European Union Law in this regard is binding for the Czech Republic since its accession to the EU in 2004. The work is divided into chapters giving comprehensive and coherent information. The introduction justifies my choice of the topic and outlines particular chapters. The first chapter is devoted to cross-border advocacy and the related terms of a European lawyer or Union element. The second chapter begins with the interpretation of the content of primary law in relation to advocates and their activity. The third chapter presents relevant legal documents of secondary union law - directives. The fourth chapter describes fundamental Czech legislation, namely the Law on Advocacy. The fifth chapter discusses the legislation in France. The sixth chapter contains two examples of Czech and EU case law. In the chapter of annexe there is a list of the professional designation of the home state set by Ministry of Justice, so it is a list of titles of persons authorized to provide legal services, and the second annexe is a bar chart showing the number of European lawyers established in the Czech Republic. The thesis provides a comprehensive set of information for...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectUznatelnost kvalifikace Evropský advokát Advokát ve Franciics_CZ
dc.subjectEligibility of Qualification European Advocate Advocate in Franceen_US
dc.titleUznatelnost kvalifikace získané v jiném členském státě EUcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-29
dc.description.departmentDepartment of European Lawen_US
dc.description.departmentKatedra evropského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId157657
dc.title.translatedEligibility of Qualification Obtained in another Member Stateen_US
dc.contributor.refereeSvobodová, Magdaléna
dc.identifier.aleph002121451
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csResumé Má diplomová práce podává souhrn právních dokumentů týkajících se uznatelnosti a možnosti právní praxe v jiném než domovském členském státě. Evropské unijní právo je z tohoto pohledu pro ČR závazné již od jejího vstupu do EU v roce 2004. Práce je členěna do jednotlivých kapitol podávajících ucelené a souvislé informace. V úvodu práce je zdůvodněna má volba tématu a nastínění jednotlivých kapitol. První kapitola je věnována přeshraniční advokacii a s tím souvisejícím pojmům evropský advokát či unijní prvek. Druhá kapitola začíná s výkladem obsahu primárního práva ve vztahu k advokátům a jejich činnosti. Třetí kapitola uvádí relevantní právní dokumenty sekundárního unijního práva - směrnice. Čtvrtá kapitola přibližuje základní českou právní úpravu, tedy zejména zákon o advokacii. Pátá kapitola pojednává o právní úpravě ve Francii. Šestá kapitola obsahuje dva případy z české a unijní judikatury. V kapitole přílohy je seznam profesních označení domovského státu stanovený sdělením ministerstva spravedlnosti, jedná se tedy o seznam titulů osob oprávněných poskytovat právní služby, a druhou přílohou je graf udávající počet jednotlivých evropských usazených advokátů v ČR. Diplomová práce poskytuje ucelený soubor informací pro možné uplatnění advokáta v rámci EU, pokud takový advokát zamýšlí výkon praxe mimo...cs_CZ
uk.abstract.enMy thesis summarizes the legal documents relating to eligibility and possibility of legal practice in another state than the home member state. European Union Law in this regard is binding for the Czech Republic since its accession to the EU in 2004. The work is divided into chapters giving comprehensive and coherent information. The introduction justifies my choice of the topic and outlines particular chapters. The first chapter is devoted to cross-border advocacy and the related terms of a European lawyer or Union element. The second chapter begins with the interpretation of the content of primary law in relation to advocates and their activity. The third chapter presents relevant legal documents of secondary union law - directives. The fourth chapter describes fundamental Czech legislation, namely the Law on Advocacy. The fifth chapter discusses the legislation in France. The sixth chapter contains two examples of Czech and EU case law. In the chapter of annexe there is a list of the professional designation of the home state set by Ministry of Justice, so it is a list of titles of persons authorized to provide legal services, and the second annexe is a bar chart showing the number of European lawyers established in the Czech Republic. The thesis provides a comprehensive set of information for...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV