Show simple item record

Due managerial care from a comparative perspective
dc.contributor.advisorJosková, Lucie
dc.creatorChoutka, Filip
dc.date.accessioned2017-06-01T11:00:53Z
dc.date.available2017-06-01T11:00:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/1459
dc.description.abstractResumé Práce se zabývá konceptem povinnosti péče řádného hospodáře, jak je upravena v právním rámci České republiky a Spolkové republiky Německo; konkrétně je srovnávána aplikace této povinnosti na členy představenstva a dozorčí rady akciové společnosti a jednatele společnosti s ručením omezeným. Práce se nejprve zabývá povinností péče řádného hospodáře coby standardem jednání. V kapitole 3 popisuji, jaké důsledky má uvedená povinnost na jednání členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti. Dále se v kapitole 4 zabývám promítnutím této povinnosti do poměrů společnosti s ručením omezeným. Kapitola 3 i 4 obsahují vždy dílčí komparativní závěr, kde upozorňuji na nejvýznamnější rozdíly a kde se zaobírám i vhodností jednotlivých úprav. Kapitola 5 je rozdělena do dvou částí, rozlišené dle právní formy společnosti, o jejíž členy jde, a zabývá se odpovědnostními následky, které pro ně z tohoto porušení plynou. Zejména je důraz kladen na možnosti společníků, resp. akcionářů, ovlivnit tyto následky, a to jak ex ante, tak i ex post, neboť v této oblasti lze spatřovat nejvýraznější rozdíly vůči českému právu. Obě tyto části jsou opět uzavřeny dílčím srovnáním nejpodstatnějších odlišností a jejich hodnocením. Práce dochází k závěru o lepší vhodnosti některých dílčích aspektů německé právní úpravy i...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis focuses on the concept of the duty of due managerial care as regulated in the legal framework of the Czech Republic and the Federal Republic of Germany; in particular, the comparison is aimed at the application of this duty against the members of the board of directors and the supervisory board of the joint-stock company and the executives of the limited liability company. The thesis first describes the duty of due managerial care as a standard of conduct. Chapter 3 describes the particular consequences of said duty for the conduct of the members of the board of directors and the supervisory board of the joint-stock company. Chapter 4 is focused on the reflection of this duty on the legal relationships within the limited liability company. Chapters 3 and 4 each include a partial conclusion concerning the most important differences as well as the effectiveness of the respective legal regulation. Chapter 5 is divided into two parts, differentiated according to the legal form of the company in question, and concerns itself with the liabilities following from the breach of said duty. Particular attention is paid to the possibilities of shareholders (members) to influence - whether ex ante or ex post - the said liabilities, as this area is marked by the most significant differences when...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpovinnost pečlivosti povinnost loajality fiduciární povinnostics_CZ
dc.subjectduty of care duty of loyalty fiduciary dutyen_US
dc.titlePéče řádného hospodáře v komparativním pohleducs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-09
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId169653
dc.title.translatedDue managerial care from a comparative perspectiveen_US
dc.contributor.refereeEichlerová, Kateřina
dc.identifier.aleph002121240
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csResumé Práce se zabývá konceptem povinnosti péče řádného hospodáře, jak je upravena v právním rámci České republiky a Spolkové republiky Německo; konkrétně je srovnávána aplikace této povinnosti na členy představenstva a dozorčí rady akciové společnosti a jednatele společnosti s ručením omezeným. Práce se nejprve zabývá povinností péče řádného hospodáře coby standardem jednání. V kapitole 3 popisuji, jaké důsledky má uvedená povinnost na jednání členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti. Dále se v kapitole 4 zabývám promítnutím této povinnosti do poměrů společnosti s ručením omezeným. Kapitola 3 i 4 obsahují vždy dílčí komparativní závěr, kde upozorňuji na nejvýznamnější rozdíly a kde se zaobírám i vhodností jednotlivých úprav. Kapitola 5 je rozdělena do dvou částí, rozlišené dle právní formy společnosti, o jejíž členy jde, a zabývá se odpovědnostními následky, které pro ně z tohoto porušení plynou. Zejména je důraz kladen na možnosti společníků, resp. akcionářů, ovlivnit tyto následky, a to jak ex ante, tak i ex post, neboť v této oblasti lze spatřovat nejvýraznější rozdíly vůči českému právu. Obě tyto části jsou opět uzavřeny dílčím srovnáním nejpodstatnějších odlišností a jejich hodnocením. Práce dochází k závěru o lepší vhodnosti některých dílčích aspektů německé právní úpravy i...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis focuses on the concept of the duty of due managerial care as regulated in the legal framework of the Czech Republic and the Federal Republic of Germany; in particular, the comparison is aimed at the application of this duty against the members of the board of directors and the supervisory board of the joint-stock company and the executives of the limited liability company. The thesis first describes the duty of due managerial care as a standard of conduct. Chapter 3 describes the particular consequences of said duty for the conduct of the members of the board of directors and the supervisory board of the joint-stock company. Chapter 4 is focused on the reflection of this duty on the legal relationships within the limited liability company. Chapters 3 and 4 each include a partial conclusion concerning the most important differences as well as the effectiveness of the respective legal regulation. Chapter 5 is divided into two parts, differentiated according to the legal form of the company in question, and concerns itself with the liabilities following from the breach of said duty. Particular attention is paid to the possibilities of shareholders (members) to influence - whether ex ante or ex post - the said liabilities, as this area is marked by the most significant differences when...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990021212400106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV