Show simple item record

The Youth and Environment /The dissimilarity of atitudes to environmental problems, concretely to handling with waste.
dc.contributor.advisorRynda, Ivan
dc.creatorKohútová, Linda
dc.date.accessioned2020-08-17T09:41:56Z
dc.date.available2020-08-17T09:41:56Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/14181
dc.description.abstractP ř e d k l á d a n á d i p l omo v á p r á c e s e z a b ý v á r o z d í l n o s t í p o s t o j ů s t ř e d o š k o l s k é ml á d e ž e k e k o l o g i c k é p r o b l ema t i c e , k o n k r é t n ě k n a k l á d á n í s o d p a d y . Vš ímá s i e k o l o g i c k é v ý c h o v y v Č e s k é r e p u b l i c e , j e j í h o z a č l e n ě n í d o l e g i s l a t i v y , d o v z d ě l á v a c í c h p l á n ů š k o l a j e j í r e a l i z a c e v e š k o l á c h i mimo š k o l u . S l e d u j e n a b í d k u e n v i r o nme n t á l n í c h p r o g r amů z amě ř e n ý c h n a s t ř e d o š k o l s k o u ml á d e ž , s c í l em n a v r h n o u t v ý u k o v ý e n v i r o nme n t á l n í p r o g r am v h o d n ý p r o u č ň o v s k o u a g ymn a z i j n í ml á d e ž . S o u č á s t í p r á c e j e p r a k t i c k ý e x p e r ime n t , k t e r ý s l e d u j e r o z d í l n o s t i v p o s t o j í c h o b o u t y p ů ml á d e ž e k o d p a d o v é p r o b l ema t i c e . P r o ú č e l y t o h o t o e x p e r ime n t u s e j e d n a k a p i t o l a p r á c e v e lmi s t r u č n ě v ě n u j e o d p a d o v ému h o s p o d á ř s t v í . V p ř í l o z e s e z a b ý v ám p r a k t i c k ými n á v r h y n a z l e p š e n í e k o l o g i c k é v ý c h o v y s e z ř e t e l em n a n a k l á d á n í s o d p a d y a u č ň...cs_CZ
dc.description.abstractThe topic of the thesis is a ecological education youth in Czech republic. I pursue different attitude youth with treat waste.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.titleMládež a životní prostředí (Rozdíly v postojích učňovské mládeže k nakládání s odpady)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2008
dcterms.dateAccepted2008-08-29
dc.description.departmentKatedra sociální a kulturní ekologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Social and Cultural Ecologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.identifier.repId62022
dc.title.translatedThe Youth and Environment /The dissimilarity of atitudes to environmental problems, concretely to handling with waste.en_US
dc.contributor.refereeDlouhá, Jana
dc.identifier.aleph001175257
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial and Cultural Ecologyen_US
thesis.degree.disciplineSociální a kulturní ekologiecs_CZ
thesis.degree.programEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.degree.programEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Katedra sociální a kulturní ekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of Social and Cultural Ecologyen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální a kulturní ekologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial and Cultural Ecologyen_US
uk.degree-program.csEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.degree-program.enEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csP ř e d k l á d a n á d i p l omo v á p r á c e s e z a b ý v á r o z d í l n o s t í p o s t o j ů s t ř e d o š k o l s k é ml á d e ž e k e k o l o g i c k é p r o b l ema t i c e , k o n k r é t n ě k n a k l á d á n í s o d p a d y . Vš ímá s i e k o l o g i c k é v ý c h o v y v Č e s k é r e p u b l i c e , j e j í h o z a č l e n ě n í d o l e g i s l a t i v y , d o v z d ě l á v a c í c h p l á n ů š k o l a j e j í r e a l i z a c e v e š k o l á c h i mimo š k o l u . S l e d u j e n a b í d k u e n v i r o nme n t á l n í c h p r o g r amů z amě ř e n ý c h n a s t ř e d o š k o l s k o u ml á d e ž , s c í l em n a v r h n o u t v ý u k o v ý e n v i r o nme n t á l n í p r o g r am v h o d n ý p r o u č ň o v s k o u a g ymn a z i j n í ml á d e ž . S o u č á s t í p r á c e j e p r a k t i c k ý e x p e r ime n t , k t e r ý s l e d u j e r o z d í l n o s t i v p o s t o j í c h o b o u t y p ů ml á d e ž e k o d p a d o v é p r o b l ema t i c e . P r o ú č e l y t o h o t o e x p e r ime n t u s e j e d n a k a p i t o l a p r á c e v e lmi s t r u č n ě v ě n u j e o d p a d o v ému h o s p o d á ř s t v í . V p ř í l o z e s e z a b ý v ám p r a k t i c k ými n á v r h y n a z l e p š e n í e k o l o g i c k é v ý c h o v y s e z ř e t e l em n a n a k l á d á n í s o d p a d y a u č ň...cs_CZ
uk.abstract.enThe topic of the thesis is a ecological education youth in Czech republic. I pursue different attitude youth with treat waste.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra sociální a kulturní ekologiecs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV