Show simple item record

Mercury speciation determined by thermo-desorption analysis at two sites contaminated by mining
dc.contributor.advisorNavrátil, Tomáš
dc.creatorHojdová, Maria
dc.date.accessioned2021-03-25T22:53:20Z
dc.date.available2021-03-25T22:53:20Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/13999
dc.description.abstractl'lisror.ické dobýváni rlrtti pigdst,avqe lrtozbu prrl Životní prrlstřr:dí díky vystlkýtn ko|lcclltlaeinl l'|g tlbsaŽclrých v hluširrě. Ve střednich ť.cchách by|y rudy H8 těŽcny po viťť neŽ l 50 let, avšak nrim konnnrittacc rtutí v okolí bývalých do|ú <losud studována ncbyla. (.ílcmprácc bylo tlctailně prostudovat nrateriál hald, představujíci moŽný zdroj kontanlirrace, odlradntlut jcjíluzsah v úulníoblasti a porenciálni nrobi|itu llg v ntateriálu hald a v pitdáoh. Za účelenrurtoní Hg specií v pcvných vzorcíclt byla propr.acována metoda tenná|ní tlcsorpcc v kombrnaci s ICP-O[|S (1 DA-ICP-OES). Matcriál haltt byl vzorktlván na dvou těŽebních loka|itách, Jedtrvá hora a Svatii. V těŽcbrri oblasti Jcdrrvá hora byly orlcbúny tři půdníproÍi|y s rúznou ntirou koittatrrinace (tlva půdní pr<rli|y silně a jedon pr.otil s|abě ov|ivněný těŽbou). Pomooi .l.DA byla vytvořerla daLabáne tcrnlo.tlcsolpčlrír:hkřivek chcnrických sloučcnin Hg a r.olbrenčnich materiálů pro srovrláni s přirurlnirni vzot*y. \, ntatcriálu halrl i v pudách r, okolí dolůbyly narrtěicrry vysoké kottcenu.acc Hg (> I20 pg.ts,1 rcsp' l0pg'g-|). Nejvyšši koncclltraoc }{g vpůdách byly zjištěny vorgano-nritretálních lrr.rrizt,rntoch Alr' VyŠšíkonccntracc l'tg v Ah horizonteclr ncŽ v organiokých byly pozorovány r,e všcclr studova|rých pudáoh a...cs_CZ
dc.description.abstractHistoric mercury mining represents an envinrnmental threat due to high llg concentration in waste materia|. Mercur1'ores \\'ere mined for more than l50 years at t\ťo siles in the centr.a| ('zech Republic, hut thc extent of Hg contamination in the vicinity of former l-lg mining sites has not been yet inr'stigatď. The objectives of the study weÍe to eva|uate thc Hg sorrrces in mine wastes. assess the extent of Hg contamination in historical ntining area ancl to cstimate potential mohility of Hg in the mine waste and soils. The method of thermal tlesorption in combination tvith Í(.P-oES (TDA-lCP.oEs) has been app|ie&lt;l to dctermine llg speciation irr solid samples. Mine rvaste matďa| was samp|e&lt;| at two mining sites. .|edová Hora and Svatá, in ccntral Bohemia. Three soi| profi|es were col|cclď to caphlre likely high and low impact sites rvithin the mining area at Jedová l{ora' Database of thcmto-&lt;|esorption cun,cs o[ I{g chemica| conrpottnds ant| rcference materia|s was crcated for the TDÁ ftrr comparativc purposes. Both mine wastes and soils collected near the llg nines were highly elcvated in total l-lg corcentrations (up to 120 pg g-r and l0 pg g-', respectively). Soils exhibited the highest tlg concentrations mostly in subsurface Ah soil horizons. Higher lJg concentrations in Ah horizons relative...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleMercury speciation determined by thermo-desorption analysis at two sites contaminated by miningcs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2008
dcterms.dateAccepted2008-09-01
dc.description.departmentÚstav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyzikycs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysicsen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId112541
dc.title.translatedMercury speciation determined by thermo-desorption analysis at two sites contaminated by miningen_US
dc.contributor.refereeBorůvka, Luboš
dc.contributor.refereeHruška, Jakub
dc.identifier.aleph000997416
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineApplied Geology with Specializationsen_US
thesis.degree.disciplineAplikovaná geologie se zaměřenímics_CZ
thesis.degree.programAplikovaná geologiecs_CZ
thesis.degree.programApplied Geologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysicsen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAplikovaná geologie se zaměřenímics_CZ
uk.degree-discipline.enApplied Geology with Specializationsen_US
uk.degree-program.csAplikovaná geologiecs_CZ
uk.degree-program.enApplied Geologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csl'lisror.ické dobýváni rlrtti pigdst,avqe lrtozbu prrl Životní prrlstřr:dí díky vystlkýtn ko|lcclltlaeinl l'|g tlbsaŽclrých v hluširrě. Ve střednich ť.cchách by|y rudy H8 těŽcny po viťť neŽ l 50 let, avšak nrim konnnrittacc rtutí v okolí bývalých do|ú <losud studována ncbyla. (.ílcmprácc bylo tlctailně prostudovat nrateriál hald, představujíci moŽný zdroj kontanlirrace, odlradntlut jcjíluzsah v úulníoblasti a porenciálni nrobi|itu llg v ntateriálu hald a v pitdáoh. Za účelenrurtoní Hg specií v pcvných vzorcíclt byla propr.acována metoda tenná|ní tlcsorpcc v kombrnaci s ICP-O[|S (1 DA-ICP-OES). Matcriál haltt byl vzorktlván na dvou těŽebních loka|itách, Jedtrvá hora a Svatii. V těŽcbrri oblasti Jcdrrvá hora byly orlcbúny tři půdníproÍi|y s rúznou ntirou koittatrrinace (tlva půdní pr<rli|y silně a jedon pr.otil s|abě ov|ivněný těŽbou). Pomooi .l.DA byla vytvořerla daLabáne tcrnlo.tlcsolpčlrír:hkřivek chcnrických sloučcnin Hg a r.olbrenčnich materiálů pro srovrláni s přirurlnirni vzot*y. \, ntatcriálu halrl i v pudách r, okolí dolůbyly narrtěicrry vysoké kottcenu.acc Hg (> I20 pg.ts,1 rcsp' l0pg'g-|). Nejvyšši koncclltraoc }{g vpůdách byly zjištěny vorgano-nritretálních lrr.rrizt,rntoch Alr' VyŠšíkonccntracc l'tg v Ah horizonteclr ncŽ v organiokých byly pozorovány r,e všcclr studova|rých pudáoh a...cs_CZ
uk.abstract.enHistoric mercury mining represents an envinrnmental threat due to high llg concentration in waste materia|. Mercur1'ores \\'ere mined for more than l50 years at t\ťo siles in the centr.a| ('zech Republic, hut thc extent of Hg contamination in the vicinity of former l-lg mining sites has not been yet inr'stigatď. The objectives of the study weÍe to eva|uate thc Hg sorrrces in mine wastes. assess the extent of Hg contamination in historical ntining area ancl to cstimate potential mohility of Hg in the mine waste and soils. The method of thermal tlesorption in combination tvith Í(.P-oES (TDA-lCP.oEs) has been app|ie&lt;l to dctermine llg speciation irr solid samples. Mine rvaste matďa| was samp|e&lt;| at two mining sites. .|edová Hora and Svatá, in ccntral Bohemia. Three soi| profi|es were col|cclď to caphlre likely high and low impact sites rvithin the mining area at Jedová l{ora' Database of thcmto-&lt;|esorption cun,cs o[ I{g chemica| conrpottnds ant| rcference materia|s was crcated for the TDÁ ftrr comparativc purposes. Both mine wastes and soils collected near the llg nines were highly elcvated in total l-lg corcentrations (up to 120 pg g-r and l0 pg g-', respectively). Soils exhibited the highest tlg concentrations mostly in subsurface Ah soil horizons. Higher lJg concentrations in Ah horizons relative...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyzikycs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantMihaljevič, Martin
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV