Show simple item record

Assyrian Religion with Regard to the Parallels and Differences in the Old Testament
dc.contributor.advisorBalabán, Milan
dc.creatorŠašková, Kateřina
dc.date.accessioned2019-09-20T07:48:00Z
dc.date.available2019-09-20T07:48:00Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/13752
dc.description.abstractPráce se zabývá rozličnými projevy asyrského náboženství a poukazuje na mnohé paralely či některé odlišnosti, které se objevují ve starozákonních textech, jež se vážou k přibližně stejnému dějinnému období. V první kapitole je přiblížen nejvyšší asyrský bůh Aššur, jehož charakteristika byla vytvořena převážně na základě dochovaných mezopotamských textů a rozboru osobních jmen, kteá obsahují Aššurovo jméno jako theoformní element. Dále jsou zde osvětleny Aššurovy funkce, atributy a vztah k ostatním božstvům asyrského pantheonu. v závěru kapitoly jsou uvedeny teorie badatelů, kteří předpokládají, že asyrské náboženství směřovalo k monotheismu, nebo že tohoto stavu dokonce dosáhlo. Druhá kapitola pojednává o Aššurově chrámu, jeho historii, uspořádání a personálu. Třetí kapitola je věnována komunikaci s božstvy. V její první části je nastíněn oficiální kult, který zahrnuje osobu panovníka jako nejvyššího kněze státního božstva i představeného všech chrámů říše, kultovní obřady, péči o božstva a věštecké techniky. Druhá část charakterizuje osobní zbožnost projevující se vírou v sobní božstvo, užíváním magických praktik, strachem z démonů a důvěrou v ochranné bytosti. V poslední kapitole je popsán asyrský kultický kalendář a svátky s důrazem na Aššurův chrám v hlavním městě Asýrie Aššuru. Powered by TCPDF...cs_CZ
dc.description.abstractMy thesis deals with various manifestations of Assyrian religion and referes to many parallels or some diversities appearing in biblical texts related to the approximately coeval historical period. In the first chapter I describe the supreme Assyrian god Aššur whose characteristic was largely made according to the extant Mesopotamian texts and analysis of personal names containing the name of Aššur as theophorous element. I also deal with the functions of Aššur, his attributes and references to the other gods of Assyrian pantheon. The end of this chapter offers theories suggested by some scholars who suppose that the Assyrian religion tendet towards monotheism or even attained it. The second chapter deals wieth Aššurs temple, its history, organization and staff. The third chapter is related to the communication with gods. The first part of this chapter outlines the official cult which includes the kings person as high priest of national god and head of all temples in the whole empire, cultic rituals, care of the gods and oracular practices. Its seconad part characterizes personal piety manifested by faith in a personal god. using magical actions, fear of demons and trust in protective beings. The last chapter describes the Assyrian cultic calendar and festivals with and emphasis on the Aššurs temple in the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.titleAsyrské náboženství s přihlédnutím k paralelám a odlišnostem ve Starém zákoněcs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-09-20
dc.description.departmentKatedra religionistikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Religious Studiesen_US
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId18407
dc.title.translatedAssyrian Religion with Regard to the Parallels and Differences in the Old Testamenten_US
dc.contributor.refereePecha, Lukáš
dc.contributor.refereeProsecký, Jiří
dc.identifier.aleph000820531
thesis.degree.nameTh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistorická teologie a teologie náboženstvícs_CZ
thesis.degree.disciplineHistorical Theology and Theology of Religionsen_US
thesis.degree.programTheologyen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csEvangelická teologická fakulta::Katedra religionistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enProtestant Theological Faculty::Department of Religious Studiesen_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHistorická teologie a teologie náboženstvícs_CZ
uk.degree-discipline.enHistorical Theology and Theology of Religionsen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPráce se zabývá rozličnými projevy asyrského náboženství a poukazuje na mnohé paralely či některé odlišnosti, které se objevují ve starozákonních textech, jež se vážou k přibližně stejnému dějinnému období. V první kapitole je přiblížen nejvyšší asyrský bůh Aššur, jehož charakteristika byla vytvořena převážně na základě dochovaných mezopotamských textů a rozboru osobních jmen, kteá obsahují Aššurovo jméno jako theoformní element. Dále jsou zde osvětleny Aššurovy funkce, atributy a vztah k ostatním božstvům asyrského pantheonu. v závěru kapitoly jsou uvedeny teorie badatelů, kteří předpokládají, že asyrské náboženství směřovalo k monotheismu, nebo že tohoto stavu dokonce dosáhlo. Druhá kapitola pojednává o Aššurově chrámu, jeho historii, uspořádání a personálu. Třetí kapitola je věnována komunikaci s božstvy. V její první části je nastíněn oficiální kult, který zahrnuje osobu panovníka jako nejvyššího kněze státního božstva i představeného všech chrámů říše, kultovní obřady, péči o božstva a věštecké techniky. Druhá část charakterizuje osobní zbožnost projevující se vírou v sobní božstvo, užíváním magických praktik, strachem z démonů a důvěrou v ochranné bytosti. V poslední kapitole je popsán asyrský kultický kalendář a svátky s důrazem na Aššurův chrám v hlavním městě Asýrie Aššuru. Powered by TCPDF...cs_CZ
uk.abstract.enMy thesis deals with various manifestations of Assyrian religion and referes to many parallels or some diversities appearing in biblical texts related to the approximately coeval historical period. In the first chapter I describe the supreme Assyrian god Aššur whose characteristic was largely made according to the extant Mesopotamian texts and analysis of personal names containing the name of Aššur as theophorous element. I also deal with the functions of Aššur, his attributes and references to the other gods of Assyrian pantheon. The end of this chapter offers theories suggested by some scholars who suppose that the Assyrian religion tendet towards monotheism or even attained it. The second chapter deals wieth Aššurs temple, its history, organization and staff. The third chapter is related to the communication with gods. The first part of this chapter outlines the official cult which includes the kings person as high priest of national god and head of all temples in the whole empire, cultic rituals, care of the gods and oracular practices. Its seconad part characterizes personal piety manifested by faith in a personal god. using magical actions, fear of demons and trust in protective beings. The last chapter describes the Assyrian cultic calendar and festivals with and emphasis on the Aššurs temple in the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra religionistikycs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990008205310106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV