Show simple item record

Divisibility in 6th and 7th grade - textbooks and knowledge of pupils
dc.contributor.advisorPilous, Derek
dc.creatorMašatová, Zora
dc.date.accessioned2017-06-01T05:58:58Z
dc.date.available2017-06-01T05:58:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/1368
dc.description.abstractVe své diplomové práci Dělitelnosti v 6. a 7. ročníku - učebnice a znalosti žáků se zabývám různými aspekty výuky tohoto tématu na základních školách. Tato práce je rozdělena do tří kapitol. Zatímco první kapitola se věnuje teorii, obsahem dalších dvou kapitol jsou dva různé výzkumy, které jsem provedla v rámci tématu dělitelnost. V první kapitole čtenář najde teoretická východiska společná pro obě dvě výzkumné části. Mezi témata, která jsou obsažena v této části, patří například rozdíl mezi formálním a neformálním poznatkem, konstruktivistický a transmisivní edukační styl nebo postup při řešení slovních úloh. Stěžejním bodem mého prvního výzkumu je mapování učebnic pro základní školu, které se zabývají výukou tématu dělitelnost na základní škole. Kromě části, která se zabývá rešeršemi všech učebnic schválených MŠMT, v nichž je zahrnuta výuka dělitelnosti, tato kapitola ještě obsahuje část věnovanou propedeutice dělitelnosti ve vybraných učebnicích pro základní školu a rozhovory s učiteli, v nichž se snažím postihnout nejdůležitější momenty výuky dělitelnosti z hlediska učitelů. Druhá část výzkumu se zabývá prověřováním znalostí žáků z dělitelnosti se zvláštním ohledem na formálnost. K tomuto záměru jsem využila test, který byl zadán 428 respondentům. Žáci byli rozděleni do tří skupin podle typu...cs_CZ
dc.description.abstractMy theses called Divisibility at second grade - textbooks and knowledge of the pupils is devoted to different aspects of schooling of this topic at elementary schools. This work is divided into three chapters. Whilst the first chapter is dedicated to the theory, the subject of two other chapters are two different researches conducted under the divisibility theme. Theoretical resources common to both parts of the research can be found in the first chapter. Among the topics mentioned in this chapter are for example the differences between formal and informal knowledge, constructivist and transmissive way of teaching or the process of solving word problems. The essence of my first research are the textbooks for elementary school concerned with the divisibility theme. Except the part devoted to a textbooks search (all the textbooks approved by the Ministry of Education, Youth and Sports which deal with divisibility), this chapter also contains the propaedeutics of divisibility and interviews with teachers, in which I have tried to cover the most important moments in the schooling of divisibility. Second part of my research is focused on checking of the pupils' knowledge of divisibility with a special emphasis on formal and informal knowledge. I have used the test to this purpose, which was...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectdělitelnostcs_CZ
dc.subject2. stupeň ZŠcs_CZ
dc.subjectrešerše učebniccs_CZ
dc.subjectkritéria dělitelnostics_CZ
dc.subjectformální a neformální znalostics_CZ
dc.subjectkonstruktivismuscs_CZ
dc.subjecttransmisivní styl výukycs_CZ
dc.subjectdivisibilityen_US
dc.subjectlower secondary level of education,textbooks search,divisibility rulesen_US
dc.subjectformal and informal knowledge,constructivismen_US
dc.subjecttransmissive educational styleen_US
dc.titleDělitelnost v 6. a 7. ročníku - učebnice a znalosti žákůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-09
dc.description.departmentKatedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId167903
dc.title.translatedDivisibility in 6th and 7th grade - textbooks and knowledge of pupilsen_US
dc.contributor.refereeVondrová, Naďa
dc.identifier.aleph002120794
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVe své diplomové práci Dělitelnosti v 6. a 7. ročníku - učebnice a znalosti žáků se zabývám různými aspekty výuky tohoto tématu na základních školách. Tato práce je rozdělena do tří kapitol. Zatímco první kapitola se věnuje teorii, obsahem dalších dvou kapitol jsou dva různé výzkumy, které jsem provedla v rámci tématu dělitelnost. V první kapitole čtenář najde teoretická východiska společná pro obě dvě výzkumné části. Mezi témata, která jsou obsažena v této části, patří například rozdíl mezi formálním a neformálním poznatkem, konstruktivistický a transmisivní edukační styl nebo postup při řešení slovních úloh. Stěžejním bodem mého prvního výzkumu je mapování učebnic pro základní školu, které se zabývají výukou tématu dělitelnost na základní škole. Kromě části, která se zabývá rešeršemi všech učebnic schválených MŠMT, v nichž je zahrnuta výuka dělitelnosti, tato kapitola ještě obsahuje část věnovanou propedeutice dělitelnosti ve vybraných učebnicích pro základní školu a rozhovory s učiteli, v nichž se snažím postihnout nejdůležitější momenty výuky dělitelnosti z hlediska učitelů. Druhá část výzkumu se zabývá prověřováním znalostí žáků z dělitelnosti se zvláštním ohledem na formálnost. K tomuto záměru jsem využila test, který byl zadán 428 respondentům. Žáci byli rozděleni do tří skupin podle typu...cs_CZ
uk.abstract.enMy theses called Divisibility at second grade - textbooks and knowledge of the pupils is devoted to different aspects of schooling of this topic at elementary schools. This work is divided into three chapters. Whilst the first chapter is dedicated to the theory, the subject of two other chapters are two different researches conducted under the divisibility theme. Theoretical resources common to both parts of the research can be found in the first chapter. Among the topics mentioned in this chapter are for example the differences between formal and informal knowledge, constructivist and transmissive way of teaching or the process of solving word problems. The essence of my first research are the textbooks for elementary school concerned with the divisibility theme. Except the part devoted to a textbooks search (all the textbooks approved by the Ministry of Education, Youth and Sports which deal with divisibility), this chapter also contains the propaedeutics of divisibility and interviews with teachers, in which I have tried to cover the most important moments in the schooling of divisibility. Second part of my research is focused on checking of the pupils' knowledge of divisibility with a special emphasis on formal and informal knowledge. I have used the test to this purpose, which was...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV