Show simple item record

Lords of Waldstein in middle-ages (stems of Bohemia)
dc.contributor.advisorBobková, Lenka
dc.creatorKoudelka, Pavel
dc.date.accessioned2017-04-06T12:13:36Z
dc.date.available2017-04-06T12:13:36Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/13454
dc.description.abstractNae práce se zabývá starým eským rodem pán z Valdtejna. V p rvní ásti se v nuje rodu Markvartic , z nich se Valdtejnové vyd lili. Popisuje vzestup Markvartic jako beneficiární lechty za vlády p emyslovských kníat i jejich pozd jí zisk území okolo Jizery, je dále rozi- ovali v rámci st edov ké kolonizace. Zabývá se i nejd leit jí markvartickou církevní funda- cí, kláterem Hradit nad Jizerou. V nuje se nejvýznamn jím p edstavitel m markvartického rodu, mezi nimi vynikají Havel z Lemberka a jeho bratr Jaroslav z Hrutice, p ímý p edch dce rodu pán z Valdtejna. Druhá ást naí práce se zabývá genealogií rodu Valdtejn a jejich pozemkovými majetky. Rozd luje rod na t i základní v tve, pány z Rottejna, z D tenic a z Valdtejna. Pány z Valdtej- na dále d lí na lomnickou, valdtejnskou a t panickou v tev. Popisuje postupný úpadek prvních dvou v tví i vzestup poslední z nich. T etí ást se v nuje politickému p sobení vybraných p ísluník rodu Valdtejn b hem husitských válek i v období krátce po jejich skon ení. Jmenovit se zabývá vzestupem a pádem Hynka z Koltejna, husitského diplomata a stoupence kandidatury Zikmunda Korybuta na eský tr n. Jet více se zaobírá krátkou a rychlou kariérou vojev dce a politika Haka z Valdtejna ve slubách praan , jeho p ekvapivou zm nou strany i jeho pak u doivotní v rností stran umírn ných...cs_CZ
dc.description.abstractOur work deals with the old Bohemian noble family of Waldstein. In the first part it follows the family of Markwartingian, from which the Waldsteins had separated. It describes the ascension of the Markwartingians as beneficiary aristocracy during the reign of P emyslid princes and also their later acquisition of territory around the river Jizera, which they extended within the frame of medieval colonization. Our work also deals with the most important Markwartingian ecclesiastical foundation of Hradit nad Jizerou monastery. It follows the most remarkable members of Markwartingian family, among them surpassing all Havel z Lemberka and his brother Jaroslav z Hrutice, the direct ancestor of the lords of Waldstein. The second part of our work deals with genealogy of the Waldsteins family and their pro- perty. It divides the family into three basic stems, the lords of Rotstein, the lords of D tenice and the lords of Waldstein. The lords of Waldstein are then divided into three consecutive stems: that of Lomnice, that of Waldstein and that of t panice. The work also describes the gradual decay of the first two stems and, on the contrary, the increase of the last of them. The third part of the work follows the political activities of chosen members of the Wald- stein family within the Hussite wars and shortly...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.titlePáni z Valdštejna ve středověku (české větve)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-09-10
dc.description.departmentÚstav českých dějincs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Czech Historyen_US
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId49796
dc.title.translatedLords of Waldstein in middle-ages (stems of Bohemia)en_US
dc.contributor.refereeVelímský, Tomáš
dc.identifier.aleph000964281
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistoriecs_CZ
thesis.degree.disciplineHistoryen_US
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav českých dějincs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Czech Historyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHistoriecs_CZ
uk.degree-discipline.enHistoryen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csNae práce se zabývá starým eským rodem pán z Valdtejna. V p rvní ásti se v nuje rodu Markvartic , z nich se Valdtejnové vyd lili. Popisuje vzestup Markvartic jako beneficiární lechty za vlády p emyslovských kníat i jejich pozd jí zisk území okolo Jizery, je dále rozi- ovali v rámci st edov ké kolonizace. Zabývá se i nejd leit jí markvartickou církevní funda- cí, kláterem Hradit nad Jizerou. V nuje se nejvýznamn jím p edstavitel m markvartického rodu, mezi nimi vynikají Havel z Lemberka a jeho bratr Jaroslav z Hrutice, p ímý p edch dce rodu pán z Valdtejna. Druhá ást naí práce se zabývá genealogií rodu Valdtejn a jejich pozemkovými majetky. Rozd luje rod na t i základní v tve, pány z Rottejna, z D tenic a z Valdtejna. Pány z Valdtej- na dále d lí na lomnickou, valdtejnskou a t panickou v tev. Popisuje postupný úpadek prvních dvou v tví i vzestup poslední z nich. T etí ást se v nuje politickému p sobení vybraných p ísluník rodu Valdtejn b hem husitských válek i v období krátce po jejich skon ení. Jmenovit se zabývá vzestupem a pádem Hynka z Koltejna, husitského diplomata a stoupence kandidatury Zikmunda Korybuta na eský tr n. Jet více se zaobírá krátkou a rychlou kariérou vojev dce a politika Haka z Valdtejna ve slubách praan , jeho p ekvapivou zm nou strany i jeho pak u doivotní v rností stran umírn ných...cs_CZ
uk.abstract.enOur work deals with the old Bohemian noble family of Waldstein. In the first part it follows the family of Markwartingian, from which the Waldsteins had separated. It describes the ascension of the Markwartingians as beneficiary aristocracy during the reign of P emyslid princes and also their later acquisition of territory around the river Jizera, which they extended within the frame of medieval colonization. Our work also deals with the most important Markwartingian ecclesiastical foundation of Hradit nad Jizerou monastery. It follows the most remarkable members of Markwartingian family, among them surpassing all Havel z Lemberka and his brother Jaroslav z Hrutice, the direct ancestor of the lords of Waldstein. The second part of our work deals with genealogy of the Waldsteins family and their pro- perty. It divides the family into three basic stems, the lords of Rotstein, the lords of D tenice and the lords of Waldstein. The lords of Waldstein are then divided into three consecutive stems: that of Lomnice, that of Waldstein and that of t panice. The work also describes the gradual decay of the first two stems and, on the contrary, the increase of the last of them. The third part of the work follows the political activities of chosen members of the Wald- stein family within the Hussite wars and shortly...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějincs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV