Show simple item record

dc.contributor.authorBlahová, Petra Anna-Marie
dc.date.accessioned2021-08-10T09:25:18Z
dc.date.available2021-08-10T09:25:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/128384
dc.language.isocs_CZcs
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs
dc.subjectmladí lidé z péčecs
dc.subjectabsolventi péčecs
dc.subjectdětské domovycs
dc.subjecttranzice z péčecs
dc.subjectsociální prácecs
dc.subjectsociální pracovnícics
dc.subjectkurátor pro děti a mládežcs
dc.subjectkurátor pro dospělécs
dc.subjectohrožené dětics
dc.titleReflexe přípravy na odchod z institucí dětských domovů do přirozeného sociálního prostředí mladými dospělýmics
dc.typeVědecký článekcs
dcterms.accessRightsopenAccess
dcterms.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
uk.abstract.csCÍLE: porozumět, jak sami mladí dospělí, kteří se připravují na odchod z dětských domovů nebo nedávno tento opustili, interpretují význam této přípravy pro jejich budoucí samostatný život. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Participativní přístupy v sociální práci a zákonné normy, z nichž plynou důvody umístění dítěte do institucionální péče dětských domovů a příprava na odchod z náhradní péče. METODY: Pro analýzu dat byla využita zakotvená teorie. VÝSLEDKY: V situaci přípravy mladých lidí na odchod z péče figurují zejména projekty, které jsou nejsignifikantnější součást přípravy bez ohledu na věk a fázi tranzice mladého člověka, její další součástí jsou aktéři, kde nejvýznamnější úlohu mají zejména vychovatelé, ředitelé a zástupci dětských domovů. Úlohu v období přípravy má také studium, zkušenost mladých lidí s pobytem na „garsoniéře“, pokud zde žili, peníze a finanční gramotnost, vlastní iniciativa, možnost ubytování po odchodu z péče. K těmto faktorům posilujícím přípravu mladých lidí z péče na život stojí v opozici následující faktory. V období přípravy je problematické střídání sociálních pracovníků těsně před odchodem mladých dospělých z péče. Dalšími překážkami jsou neznalost institutu kurátora pro dospělé, překotný odchod, konflikt v dětském domově, nedostačující komunikace o přípravě a nefungující rodina. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Edukovat mladé lidi blízké věku odchodu z péče a mladé lidi, kteří zůstávají v dětském domově po dosažení zletilosti, o kurátorovi pro dospělé, umožnit tím vznik raportu a důvěry mezi mladým člověkem a kurátorem pro dospělé. Zapojit více sociální pracovníky do přípravy, zejména sociálního pracovníka v dětském domově, případně tuto složku posílit. Snažit se omezit střídání sociálních pracovníků v období přípravy na odchod.cs
uk.abstract.enAIMS: To understand how young adults themselves, who are preparing to leave or have recently left children’s homes, interpret the significance of this preparation for their future independent life. THEORETICAL BACKGROUND: Participatory paradigm in social work. METHODS: Grounded theory was used for data analysis. RESULTS: In the situation of preparing young people for leaving care, there are mainly projects that are the most significant part of preparation regardless of the age and stage of young person’s transition, its other part are actors, where the most important role is played by educators, principals and children’s homes. Education is as well an important part in the preparation period, for young people with the experience of staying in an “apartment” this experience, money and financial literacy, own initiative, accommodation after leaving care. During the preparation period, he also encounters the rotation of social workers just before leaving care, ignorance of the adult curator, abrupt departure, conflict in the orphanage, failure to report that the preparation is starting and a dysfunctional family and no / communication about the preparation. IMPLICATIONS FOR SOCIAL WORK: Educate all young people about the adult curator, involve him earlier in the preparation process, thus enabling the creation of a report and trust between the young person and the adult curator. Involve more social workers in the preparation process, especially a social worker in an orphanage, or strengthen this component. Try to limit the rotation of social workers in the period of preparation for leaving.cs
dc.publisher.publicationPlacePrahacs
uk.internal-typeuk_publication
dc.description.startPage11cs
dc.description.endPage34cs
dcterms.isPartOf.journalYear2021
dcterms.isPartOf.journalVolume2021
dcterms.isPartOf.journalIssue1
dcterms.isPartOf.issn2336-6664
dc.relation.isPartOfUrlhttps://forumsocialniprace.ff.cuni.cz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV