Show simple item record

Importance of V-ATPase for cancer cell resistence
dc.contributor.advisorEckschlager, Tomáš
dc.creatorSuchánková, Kristýna
dc.date.accessioned2021-08-03T11:09:43Z
dc.date.available2021-08-03T11:09:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/128276
dc.description.abstractChemorezistence je jednou z hlavních příčin selhání léčby chemoterapie nádorů. Vakuolární ATPasa (V-ATPasa) je ATP-dependentní protonová pumpa podílející se na regulaci pH buněk, buněčných organel i intracelulárního prostoru. V souvislosti s metabolismem nádorových buněk (metabolismus glukosy, hypoxie, nedostatečné prokrvení nádorové tkáně) dochází k výrazné acidifikaci extracelulárního prostoru a intracelulárních kompartmentů. Bazická cytostatika přestupují na základě pH gradientu do kyselých organel, kde jsou následně protonována a akumulována. Tento mechanismus se nazývá lysosomální sekvestrace a je jedním z mechanismů rezistence nádorových buněk k podávaným léčivům, která se v důsledku vychytávání nedostanou do míst svého účinku. Zvýšená exprese V-ATPas byla popsána v souvislosti s chemorezistencí a progresí nádorů. Tato práce je zaměřena na sledování membránové podjednotky V0d z komplexu V-ATPasy a změn rezistence vůči ellipticinu způsobené umlčením genu této podjednotky v lidských neuroblastomových liniích UKF-NB-4 (senzitivní) a UKF-NB-4ELLI (rezistentní k ellipticinu). Exprese V0d byla nejprve zkoumána na úrovni mRNA pomocí kvantitativní polymerasové řetězové reakce v reálném čase (RT-PCR). K umlčení vybraných genů podjednotek V-ATPasy byla využita transfekce buněk molekulami siRNA (z angl....cs_CZ
dc.description.abstractChemoresistance is one of the main causes of failure of anticancer chemotherapy. Vacuolar-type ATPase (V-ATPase) is an ATP-dependent proton pump involved in the regulation of the pH in cells, cell organelles and the intracellular space. A significant acidification of the extracellular space and intracellular compartments occurs in connection with the metabolism of tumour cells (glucose metabolism, hypoxia, insufficient blood perfusion of the cancer tissue). Basic drugs are transferred into acidic organelles based on the pH gradient, where they are then protonated and accumulated. This mechanism is called lysosomal sequestration and is one of the mechanisms how tumour cells resist to applied drugs, which then do not reach their target site in cancer cell. An increased expression of V-ATPases has been described in relation to chemoresistance and the progression of tumours. This dissertation is focused on observing the membrane subunit V0d from the complex of V-ATPase and the changes in resistance to ellipticine caused by the silencing of this subunit's gene in human neuroblastoma cell lines UKF-NB-4 (sensitive) and UKF-NB-4ELLI (resistant to ellipticine). The expression of the V0d protein was first examined on mRNA level using real-time polymerase chain reaction (RT-PCR). The silencing of selected...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectchemorezistence nádorových buněkcs_CZ
dc.subjectV-ATPasacs_CZ
dc.subjectlysosomální sekvestrace cytostatikcs_CZ
dc.subjectcancer cells chemoresistanceen_US
dc.subjectV-ATPaseen_US
dc.subjectlysosomal sequestration of cytostatic drugsen_US
dc.titleVýznam V-ATPasy pro rezistenci nádorových buněkcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-07-12
dc.description.departmentDepartment of Biochemistryen_US
dc.description.departmentKatedra biochemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId185416
dc.title.translatedImportance of V-ATPase for cancer cell resistenceen_US
dc.contributor.refereeIndra, Radek
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiochemiecs_CZ
thesis.degree.disciplineBiochemistryen_US
thesis.degree.programBiochemistryen_US
thesis.degree.programBiochemiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra biochemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Biochemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiochemiecs_CZ
uk.degree-discipline.enBiochemistryen_US
uk.degree-program.csBiochemiecs_CZ
uk.degree-program.enBiochemistryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csChemorezistence je jednou z hlavních příčin selhání léčby chemoterapie nádorů. Vakuolární ATPasa (V-ATPasa) je ATP-dependentní protonová pumpa podílející se na regulaci pH buněk, buněčných organel i intracelulárního prostoru. V souvislosti s metabolismem nádorových buněk (metabolismus glukosy, hypoxie, nedostatečné prokrvení nádorové tkáně) dochází k výrazné acidifikaci extracelulárního prostoru a intracelulárních kompartmentů. Bazická cytostatika přestupují na základě pH gradientu do kyselých organel, kde jsou následně protonována a akumulována. Tento mechanismus se nazývá lysosomální sekvestrace a je jedním z mechanismů rezistence nádorových buněk k podávaným léčivům, která se v důsledku vychytávání nedostanou do míst svého účinku. Zvýšená exprese V-ATPas byla popsána v souvislosti s chemorezistencí a progresí nádorů. Tato práce je zaměřena na sledování membránové podjednotky V0d z komplexu V-ATPasy a změn rezistence vůči ellipticinu způsobené umlčením genu této podjednotky v lidských neuroblastomových liniích UKF-NB-4 (senzitivní) a UKF-NB-4ELLI (rezistentní k ellipticinu). Exprese V0d byla nejprve zkoumána na úrovni mRNA pomocí kvantitativní polymerasové řetězové reakce v reálném čase (RT-PCR). K umlčení vybraných genů podjednotek V-ATPasy byla využita transfekce buněk molekulami siRNA (z angl....cs_CZ
uk.abstract.enChemoresistance is one of the main causes of failure of anticancer chemotherapy. Vacuolar-type ATPase (V-ATPase) is an ATP-dependent proton pump involved in the regulation of the pH in cells, cell organelles and the intracellular space. A significant acidification of the extracellular space and intracellular compartments occurs in connection with the metabolism of tumour cells (glucose metabolism, hypoxia, insufficient blood perfusion of the cancer tissue). Basic drugs are transferred into acidic organelles based on the pH gradient, where they are then protonated and accumulated. This mechanism is called lysosomal sequestration and is one of the mechanisms how tumour cells resist to applied drugs, which then do not reach their target site in cancer cell. An increased expression of V-ATPases has been described in relation to chemoresistance and the progression of tumours. This dissertation is focused on observing the membrane subunit V0d from the complex of V-ATPase and the changes in resistance to ellipticine caused by the silencing of this subunit's gene in human neuroblastoma cell lines UKF-NB-4 (sensitive) and UKF-NB-4ELLI (resistant to ellipticine). The expression of the V0d protein was first examined on mRNA level using real-time polymerase chain reaction (RT-PCR). The silencing of selected...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV