Show simple item record

Mikrostruktura a vlastnosti slitin na bázi Al-Li
dc.contributor.advisorCieslar, Miroslav
dc.creatorBelejová, Sára
dc.date.accessioned2021-08-03T09:24:45Z
dc.date.available2021-08-03T09:24:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/128261
dc.description.abstractTáto bakalárska práca je venovaná štúdiu rýchlo utuhnutých kovových pásikov pripravených z dvoch zliatin na báze Al-Li tretej generácie. Cieľom práce je poskytnúť počiatočné informácie o tejto novej triede materiálov, ktoré by mohli nájsť uplatnenie v leteckom priemysle. Zliatiny Al-Li tretej generácie sa líšia od predchádzajúcich gen- erácií nižším obsahom Li, a teda typom hlavných spevňovacích fáz. V dôsledku toho, že konvenčné procesy už vyčerpali svoje možnosti, ktoré by výrazne zlepšili mechanické vlastnosti týchto zliatin, testujú sa menej tradičné spôsoby vrátane procesu rýchleho tuhnutia tzv. melt-spinning metódou. Tieto materiály môžu dosiahnuť vynikajúce vlast- nosti po rozomletí a kompaktizácií vďaka jemnejšej mikroštruktúre a vyššiemu presýteniu tuhého roztoku. Na skúmanie mikroštruktúry sa použili LOM, TEM (STEM) pozorova- nia a EDX analýzy. Pre skúmanie fázových prechodov boli uskutočnené rezistometrické in-situ merania a in-situ zahrievanie v TEM. Štruktúra zliatin sa počas zahrievania zme- nila. Vnútro zŕn oboch zliatin neobsahuje po žíhaní veľké častice. Na hraniciach zŕn boli pozorované iba novovzniknuté hrubé častice. Pridané skandium a zirkónium viedli k tvorbe malých spevňujúcich častíc. 1cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis is devoted to a study of rapidly solidified metallic strips prepared from two Al-Li-based alloys of the third generation. The aim of the thesis is to provide initial information about this new class of materials that could find application in aerospace industry. Al-Li third-generation alloys differ from previous generations by a lower Li content and thus by a type of main reinforcing phases. However, since conven- tional processings have already exhausted their possibilities that would significantly im- prove mechanical properties of these alloys, less traditional methods are tested, including rapid solidification processing by a melt-spinning method. These materials can achieve exceptional properties after milling and compactization thanks to finer microstructure and higher supersaturation of the solid solution. LOM, TEM (STEM) observations, and EDX analyses were used for the examination of the microstructure. In-situ resistometric measurements and in-situ TEM heating were performed to investigate the phase transi- tions. The structure of the alloys changes during heating. Grains of both alloys do not contain large particles after annealing. Only newly-formed coarse particles were observed on grain boundaries. The added scandium and zirconium resulted in a formation of a fine...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectAl-Li|mikrostruktura|elektronová mikroskopie|rýchle tuhnutiecs_CZ
dc.subjectAl-Li|microstructure|electron microscopy|rapid solidificationen_US
dc.titleMicrostructure and properties of Al-Li based alloysen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-07-08
dc.description.departmentDepartment of Physics of Materialsen_US
dc.description.departmentKatedra fyziky materiálůcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId230008
dc.title.translatedMikrostruktura a vlastnosti slitin na bázi Al-Lics_CZ
dc.contributor.refereeMálek, Přemysl
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineObecná fyzikacs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Physicsen_US
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra fyziky materiálůcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Physics of Materialsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Physicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTáto bakalárska práca je venovaná štúdiu rýchlo utuhnutých kovových pásikov pripravených z dvoch zliatin na báze Al-Li tretej generácie. Cieľom práce je poskytnúť počiatočné informácie o tejto novej triede materiálov, ktoré by mohli nájsť uplatnenie v leteckom priemysle. Zliatiny Al-Li tretej generácie sa líšia od predchádzajúcich gen- erácií nižším obsahom Li, a teda typom hlavných spevňovacích fáz. V dôsledku toho, že konvenčné procesy už vyčerpali svoje možnosti, ktoré by výrazne zlepšili mechanické vlastnosti týchto zliatin, testujú sa menej tradičné spôsoby vrátane procesu rýchleho tuhnutia tzv. melt-spinning metódou. Tieto materiály môžu dosiahnuť vynikajúce vlast- nosti po rozomletí a kompaktizácií vďaka jemnejšej mikroštruktúre a vyššiemu presýteniu tuhého roztoku. Na skúmanie mikroštruktúry sa použili LOM, TEM (STEM) pozorova- nia a EDX analýzy. Pre skúmanie fázových prechodov boli uskutočnené rezistometrické in-situ merania a in-situ zahrievanie v TEM. Štruktúra zliatin sa počas zahrievania zme- nila. Vnútro zŕn oboch zliatin neobsahuje po žíhaní veľké častice. Na hraniciach zŕn boli pozorované iba novovzniknuté hrubé častice. Pridané skandium a zirkónium viedli k tvorbe malých spevňujúcich častíc. 1cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis is devoted to a study of rapidly solidified metallic strips prepared from two Al-Li-based alloys of the third generation. The aim of the thesis is to provide initial information about this new class of materials that could find application in aerospace industry. Al-Li third-generation alloys differ from previous generations by a lower Li content and thus by a type of main reinforcing phases. However, since conven- tional processings have already exhausted their possibilities that would significantly im- prove mechanical properties of these alloys, less traditional methods are tested, including rapid solidification processing by a melt-spinning method. These materials can achieve exceptional properties after milling and compactization thanks to finer microstructure and higher supersaturation of the solid solution. LOM, TEM (STEM) observations, and EDX analyses were used for the examination of the microstructure. In-situ resistometric measurements and in-situ TEM heating were performed to investigate the phase transi- tions. The structure of the alloys changes during heating. Grains of both alloys do not contain large particles after annealing. Only newly-formed coarse particles were observed on grain boundaries. The added scandium and zirconium resulted in a formation of a fine...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky materiálůcs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantKrálík, Rostislav
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV