Show simple item record

The family in the process of the child's primary education
dc.contributor.advisorKoťa, Jaroslav
dc.creatorCvejnová, Jaroslava
dc.date.accessioned2021-08-03T08:08:13Z
dc.date.available2021-08-03T08:08:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/128143
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem "Rodina v procesu primárního vzdělávání dítěte" se zabývá problematikou působení rodiny na dítě mladšího školního věku pohledem odborníků, kteří jsou v úzkém kontaktu s dětmi, s žáky a jejich rodiči. Těmito odborníky jsou učitelé, kteří se během své praxe setkávají s rozmanitým spektrem rodin a intenzivně vnímají dopad vlivu rodiny na dítě v průběhu jeho školní docházky. První část práce je zaměřena na zpracování teoretických východisek poznatků o rodině, ukotvených v odborné literatuře. Je zde blíže specifikován samotný význam rodiny, její základní funkce a jejich možné narušení. Nastíněna je také typologie rodiny, její současná podoba a přístup k výchově a vzdělávání. Zároveň došlo ke shromáždění základních poznatků o škole a vzdělávání v České republice se zaměřením na primární vzdělávání a dítě mladšího školního věku. Teoretická část se také zabývá i vzájemným působením dvou, pro společnost významných institucí, jakými jsou právě rodina a škola. Druhá část práce je výzkumnou sondou, která vychází z metodologických postupů případové studie doplněné o polostrukturované rozhovory dokreslující jednotlivé případy. Odborné znalosti i poznatky respondentů o problematice rodin vykreslují jednotlivé případy tak, aby bylo možné naplnit cíl práce. Cílem práce bylo zjistit, jaký má...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis entitled "Family in the process of primary education of a child" deals with the issue of the family's influence on a child of younger school age from the perspective of professionals who are in close contact with children, pupils and their parents. These experts are teachers who encounter a diverse range of families during their practice and intensely perceive the impact of the family's influence on the child during his schooling. The first part of the work is focused on the elaboration of the theoretical basis of knowledge about the family, anchored in the literature. The very meaning of the family, its basic functions and their possible disruption are specified here. The typology of the family, its current form and approach to upbringing and education are also outlined. At the same time, basic knowledge about school and education in the Czech Republic was gathered, focusing on primary education and a child of younger school age. The theoretical part also deals with the interaction of two institutions important for society, such as the family and the school. The second part of the work is a research probe, which is based on the methodological procedures of a case study supplemented by semi-structured interviews illustrating individual cases. The expertise and knowledge of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectrodina|výchova|dítě mladšího školního věku|škola|vzdělávání|spoluprácecs_CZ
dc.subjectfamily|upbringing|child of younger school age|school|education|cooperationen_US
dc.titleRodina v procesu primárního vzdělávání dítětecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-01
dc.description.departmentDepartment of Educationen_US
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId227003
dc.title.translatedThe family in the process of the child's primary educationen_US
dc.contributor.refereeSedláčková, Daniela
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineEducationen_US
thesis.degree.programEducationen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Educationen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enEducationen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enEducationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce s názvem "Rodina v procesu primárního vzdělávání dítěte" se zabývá problematikou působení rodiny na dítě mladšího školního věku pohledem odborníků, kteří jsou v úzkém kontaktu s dětmi, s žáky a jejich rodiči. Těmito odborníky jsou učitelé, kteří se během své praxe setkávají s rozmanitým spektrem rodin a intenzivně vnímají dopad vlivu rodiny na dítě v průběhu jeho školní docházky. První část práce je zaměřena na zpracování teoretických východisek poznatků o rodině, ukotvených v odborné literatuře. Je zde blíže specifikován samotný význam rodiny, její základní funkce a jejich možné narušení. Nastíněna je také typologie rodiny, její současná podoba a přístup k výchově a vzdělávání. Zároveň došlo ke shromáždění základních poznatků o škole a vzdělávání v České republice se zaměřením na primární vzdělávání a dítě mladšího školního věku. Teoretická část se také zabývá i vzájemným působením dvou, pro společnost významných institucí, jakými jsou právě rodina a škola. Druhá část práce je výzkumnou sondou, která vychází z metodologických postupů případové studie doplněné o polostrukturované rozhovory dokreslující jednotlivé případy. Odborné znalosti i poznatky respondentů o problematice rodin vykreslují jednotlivé případy tak, aby bylo možné naplnit cíl práce. Cílem práce bylo zjistit, jaký má...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis entitled "Family in the process of primary education of a child" deals with the issue of the family's influence on a child of younger school age from the perspective of professionals who are in close contact with children, pupils and their parents. These experts are teachers who encounter a diverse range of families during their practice and intensely perceive the impact of the family's influence on the child during his schooling. The first part of the work is focused on the elaboration of the theoretical basis of knowledge about the family, anchored in the literature. The very meaning of the family, its basic functions and their possible disruption are specified here. The typology of the family, its current form and approach to upbringing and education are also outlined. At the same time, basic knowledge about school and education in the Czech Republic was gathered, focusing on primary education and a child of younger school age. The theoretical part also deals with the interaction of two institutions important for society, such as the family and the school. The second part of the work is a research probe, which is based on the methodological procedures of a case study supplemented by semi-structured interviews illustrating individual cases. The expertise and knowledge of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV