Show simple item record

Justice and fairness in workplace and related tools for their measurement
dc.contributor.advisorHöschlová, Eva
dc.creatorPocar, Martin
dc.date.accessioned2021-08-03T08:05:16Z
dc.date.available2021-08-03T08:05:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/128128
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá spravedlností a férovostí v pracovním prostředí. Teoretická část začíná úvodem do tématu, vymezuje, definuje stěžejní pojmy a dále uvádí, jaké jsou mezi nimi rozdíly. V následujících kapitolách je popsán výzkum spravedlnosti a férovosti od jeho počátku, který se datuje zhruba do poloviny minulého století, až po současnost. Teoretická část dále pokračuje důvody, které motivují jedince k přemýšlení o spravedlnosti a férovosti, jaké jsou konsekvence vnímané (ne)spravedlnosti a (ne)férovosti a nakonec uvádíme existující nástroje, které se používají k měření těchto fenoménů. Výzkumná část se zaměřuje na adaptování dvou hlavních, zahraničních metod (COJS a POJ) na české prostředí, ověření jejich psychometrických vlastností, provedení základní validizace a zjištění vztahů mezi nimi. Z důvodu validizace POJ a COJS jsme si stanovili i vedlejší cíl, a sice adaptování škál popisujících vztah k organizaci a nadřízenému a ověření jejich základních psychometrických údajů. Výsledky našeho výzkumu ukázaly, že 4faktorový model spravedlnosti (COJS) a 1faktorový model celkové férovosti (POJ) můžeme, i u námi vytvořené české verze, považovat za vyhovující, což odpovídá dříve provedeným zahraničním výzkumům a validizacím. Ověřili jsme vyhovující psychometrické vlastnosti nástrojů, velmi dobré...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with justice and fairness in the workplace. The theoretical part begins with an introduction to the topic, defines the key concepts and further states what are the differences between them. The following chapters describe reasearch into justice and fairness from its inception, which dates back to about the middle of the last century, to the present. The theretical part continues with the reasons that motivate individuals to think about justice and fairness, what are the consequences of perceived (in)justice and (un)fairness, and finally we present the existing tools that are used to measure these phenomena. The empirical part focuses on the adaptation of two main, foreign methods (COJS and POJ) to the Czech environment, verification of their psychometric properties, basic validation and exploration the relationships between them. Due to the validation of POJ and COJS, we also set a secondary goal, namely the adaptation of scales describing the relationship to the organization and the superior and verification of their basic psychometric data. The results of our research showed that the 4-factor model of justice (COJS) and the 1- factor model of overall fairness (POJ) can be considered satisfactory, even with the Czech version created by us, which corresponds to previously...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectspravedlnost|férovost|organizační spravedlnost|pracovní angažovanost|psychologické bezpečí|záměry odejít z organizace|pracovní spokojenostcs_CZ
dc.subjectorganizational justice|overall justice|overall fairness|work engagement|psychological safety|turnover intentions|job satisfactionen_US
dc.titleSpravedlnost a férovost v pracovním prostředí a nástroje sloužící k jejich měřenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-26
dc.description.departmentDepartment of Psychologyen_US
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId232009
dc.title.translatedJustice and fairness in workplace and related tools for their measurementen_US
dc.contributor.refereeJaroš, Jan
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Psychologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá spravedlností a férovostí v pracovním prostředí. Teoretická část začíná úvodem do tématu, vymezuje, definuje stěžejní pojmy a dále uvádí, jaké jsou mezi nimi rozdíly. V následujících kapitolách je popsán výzkum spravedlnosti a férovosti od jeho počátku, který se datuje zhruba do poloviny minulého století, až po současnost. Teoretická část dále pokračuje důvody, které motivují jedince k přemýšlení o spravedlnosti a férovosti, jaké jsou konsekvence vnímané (ne)spravedlnosti a (ne)férovosti a nakonec uvádíme existující nástroje, které se používají k měření těchto fenoménů. Výzkumná část se zaměřuje na adaptování dvou hlavních, zahraničních metod (COJS a POJ) na české prostředí, ověření jejich psychometrických vlastností, provedení základní validizace a zjištění vztahů mezi nimi. Z důvodu validizace POJ a COJS jsme si stanovili i vedlejší cíl, a sice adaptování škál popisujících vztah k organizaci a nadřízenému a ověření jejich základních psychometrických údajů. Výsledky našeho výzkumu ukázaly, že 4faktorový model spravedlnosti (COJS) a 1faktorový model celkové férovosti (POJ) můžeme, i u námi vytvořené české verze, považovat za vyhovující, což odpovídá dříve provedeným zahraničním výzkumům a validizacím. Ověřili jsme vyhovující psychometrické vlastnosti nástrojů, velmi dobré...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with justice and fairness in the workplace. The theoretical part begins with an introduction to the topic, defines the key concepts and further states what are the differences between them. The following chapters describe reasearch into justice and fairness from its inception, which dates back to about the middle of the last century, to the present. The theretical part continues with the reasons that motivate individuals to think about justice and fairness, what are the consequences of perceived (in)justice and (un)fairness, and finally we present the existing tools that are used to measure these phenomena. The empirical part focuses on the adaptation of two main, foreign methods (COJS and POJ) to the Czech environment, verification of their psychometric properties, basic validation and exploration the relationships between them. Due to the validation of POJ and COJS, we also set a secondary goal, namely the adaptation of scales describing the relationship to the organization and the superior and verification of their basic psychometric data. The results of our research showed that the 4-factor model of justice (COJS) and the 1- factor model of overall fairness (POJ) can be considered satisfactory, even with the Czech version created by us, which corresponds to previously...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV