Show simple item record

The choice of a defence counsel and attorney for a legal entity in criminal proceedings
dc.contributor.advisorJelínek, Jiří
dc.creatorHujerová, Věra
dc.date.accessioned2021-07-27T10:11:56Z
dc.date.available2021-07-27T10:11:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/128041
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje problematice volby obhájce a zmocněnce právnické osoby v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces a práva na obhajobu právnické osoby. V trestním řízení proti právnické osobě její obhajobu uplatňují osoby oprávněné za ni činit úkony. Ocitnou-li se tyto osoby v neslučitelném procesním postavení obviněného, svědka nebo poškozeného v téže věci, jsou podle zákona vyloučeny ze všech úkonů za právnickou osobu v trestním řízení z důvodu předpokladu střetu zájmů. Název diplomové práce se odvíjí od závěrů judikatury Ústavního soudu, která v zájmu zachování práva na obhajobu právnické osoby přiznává i osobě v neslučitelném procesním postavení obviněného nebo svědka, právo zvolit právnické osobě obhájce či zmocněnce za splnění dalších podmínek popsaných v této práci. V úvodní části se zaměřuji na popis základů trestní odpovědnosti právnických osob, zmiňuji právní úpravu, která je v diplomové práci použita, a shrnuji, co je jejím obsahem. Následně se zabývám vymezením jednotlivých osob oprávněných činit za právnickou osobu úkony v trestním řízení, jejich postavením a rozsahem práv a povinností v trestním řízení proti právnické osobě. Teoretická část je pak završena pojednáním o právu na spravedlivý proces, včetně práva na obhajobu tak, jak jej vykládá, používá a...cs_CZ
dc.description.abstractThe Master's Thesis deals with the issue of the choice of a defence counsel and attorney for a legal entity in criminal proceedings in the context of the right to a fair trial and the right to defence of a legal entity. Defence of a legal entity in criminal proceedings is exercised by persons authorised to act on its behalf. If those persons find themselves in the incompatible procedural position of an accused, a witness or a victim in the same case, they are excluded by law from all acts on behalf of the legal entity in criminal proceedings on the grounds of a presumption of conflict of interests. The title of the Master's Thesis is based on the conclusions of the case law of the Constitutional Court which case law, in order to preserve the right of defence of a legal entity, also grants a person in an incompatible procedural position of an accused or a witness the right to choose a defence counsel or an attorney for the legal entity, subject to other conditions described in this Master's Thesis. I get focused in the introductory part on the description of the rudiments of criminal liability of legal entities, I mention the legal regulation which is used in the Master's Thesis and I summarize what is its content. Subsequently, I deal with the definition of individual persons authorised to act on...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjecttrestní řízení proti právnické osoběcs_CZ
dc.subjectstřet zájmůcs_CZ
dc.subjectobhajoba právnické osobycs_CZ
dc.subjectcriminal proceedings against a legal entityen_US
dc.subjectconflict of interestsen_US
dc.subjectdefence of a legal entityen_US
dc.titleVolba obhájce a zmocněnce právnické osoby v trestním řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-25
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId230283
dc.title.translatedThe choice of a defence counsel and attorney for a legal entity in criminal proceedingsen_US
dc.contributor.refereeHeranová, Simona
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se věnuje problematice volby obhájce a zmocněnce právnické osoby v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces a práva na obhajobu právnické osoby. V trestním řízení proti právnické osobě její obhajobu uplatňují osoby oprávněné za ni činit úkony. Ocitnou-li se tyto osoby v neslučitelném procesním postavení obviněného, svědka nebo poškozeného v téže věci, jsou podle zákona vyloučeny ze všech úkonů za právnickou osobu v trestním řízení z důvodu předpokladu střetu zájmů. Název diplomové práce se odvíjí od závěrů judikatury Ústavního soudu, která v zájmu zachování práva na obhajobu právnické osoby přiznává i osobě v neslučitelném procesním postavení obviněného nebo svědka, právo zvolit právnické osobě obhájce či zmocněnce za splnění dalších podmínek popsaných v této práci. V úvodní části se zaměřuji na popis základů trestní odpovědnosti právnických osob, zmiňuji právní úpravu, která je v diplomové práci použita, a shrnuji, co je jejím obsahem. Následně se zabývám vymezením jednotlivých osob oprávněných činit za právnickou osobu úkony v trestním řízení, jejich postavením a rozsahem práv a povinností v trestním řízení proti právnické osobě. Teoretická část je pak završena pojednáním o právu na spravedlivý proces, včetně práva na obhajobu tak, jak jej vykládá, používá a...cs_CZ
uk.abstract.enThe Master's Thesis deals with the issue of the choice of a defence counsel and attorney for a legal entity in criminal proceedings in the context of the right to a fair trial and the right to defence of a legal entity. Defence of a legal entity in criminal proceedings is exercised by persons authorised to act on its behalf. If those persons find themselves in the incompatible procedural position of an accused, a witness or a victim in the same case, they are excluded by law from all acts on behalf of the legal entity in criminal proceedings on the grounds of a presumption of conflict of interests. The title of the Master's Thesis is based on the conclusions of the case law of the Constitutional Court which case law, in order to preserve the right of defence of a legal entity, also grants a person in an incompatible procedural position of an accused or a witness the right to choose a defence counsel or an attorney for the legal entity, subject to other conditions described in this Master's Thesis. I get focused in the introductory part on the description of the rudiments of criminal liability of legal entities, I mention the legal regulation which is used in the Master's Thesis and I summarize what is its content. Subsequently, I deal with the definition of individual persons authorised to act on...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV